Home

Karakterutskrift elektronisk

Vitnemålsportalen og karakterutskrift. Når du har behov for å dele dine resultater (karakterer) med andre, kan du dele dem via en lenke, eller bestille karakterutskrift med digital signatur. Ved oppnådd grad kan du bestille vitnemål Digital karakterutskrift. Du kan enten laste ned en karakterutskrift i PDF-format eller sende en elektronisk karakterutskrift til en mottaker via Vitnemålsportalen.; Du kan bestille og laste ned en elektronisk karakterutskift via menypunktet Bestillinger i studentweb.; Papirforma

Del resultata dine digitalt frå Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er ei sikker offentleg teneste der du sjølv kan dele resultata dine på emne og gradar digitalt med kven du vil, og så ofte du vil. Du kan til ein viss grad velje å utelate nokre av emna du har tatt.; Dersom arbeidsgivarar, studiestader i utlandet eller andre treng resultata dine frå Universitetet i Oslo (UiO), kan du. Bestill karakterutskrift med digital signatur. Logg inn på Studentweb, velg «Mer» i toppmenyen og klikk på «Bestillinger»; Velg «Karakterutskrift med digital signatur» og klikk på «Bestill» Etter ca. 10 minutter vil karakterutskriften bli tilgjengelig som PDF-fil under «Dokumenter

Studenter som fullfører et studieprogram som ikke fører fram til en grad eller yrkesutdanning får automatisk utstedt Karakterutskrift for fullført studieprogram. Høgskolen i Innlandet bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter Vitnemål, karakterutskrift, selvvalgt bachelor, diploma supplement, duplikat Ellers viser vi til Vitnemålsportalen, hvor oppnådd grad bekreftes elektronisk. Karakterutskrift Karakterutskrift er en oversikt over oppnådde resultater som ikke fører, eller har ført,. Karakterutskrift. Har du behov for karakterutskrift, bestiller du dette i Studentweb. Dersom du ikkje har ein aktiv studierett ved HVL, loggar du på med ID-porten. Gå til menyvalget «Bestillingar» i Studentweb og vel «Digital karakterutskrift». Etter omlag 10 minutt kan du finne karakterutskrifta under «Dokument»

Elektronisk vitnemål fra videregående skole 30.05.2016 2016 Utdanning Hvem skal du kontakte for å få et elektronisk vitnemål? 13.02.2017 2017 Skolehverdag Når og hvor får jeg vitnemålet elektronisk? 13.06.2017 2017 Skolehverda Elektronisk vitnemål er ein elektronisk kopi av vitnemålet ditt sendt direkte frå norsk vidaregåande skule til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Har du fullført norsk vidaregåande skule i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, kan du ha elektronisk vitnemål.Vidaregåande skular leverer elektroniske vitnemål frå skolanes system via fylkeskommunen til NVB.. Elektroniske vitnemål blir kontrollert av eit program før dei blir lagra. Elektroniske vitnemål nyttast til automatisk poengrekning og saksbehandling av søknaden din i det samordna opptaket Karakterutskrift og vitnemål. Ver venleg å lese dette før du tek kontakt med eksamenskontoret om utskrift av vitnemål. Studentar som fullfører studieprogrammet sitt (bachelor og master) på normert tid, skal få vitnemålet automatisk sendt til si heimeadresse

OsloMet - storbyuniversitetet - Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via vitnemålsportalen Bestill karakterutskrift i Studentweb # Du kan bestille karakterutskrift når som helst gjennom Studentweb. Hvis din studierett er utgått, kan du logge deg på Studentweb via ID-porten eller med fødselsnummer og PIN (ikke via Feide). Du benytter PIN-koden du mottok i e-post da du startet studiene ved NTNU. Logg på Studentwe Studenter ved VID får automatisk tilsendt vitnemål etter avsluttet bachelor- og mastergrad. Studier av mindre omfang, som for eksempel videreutdanning og enkeltemne, dokumenteres ved karakterutskrift

Karakterutskrift (halvårsvurdering) blir skrevet ut og levert elevene etter 1. termin (medio januar) og ved skoleårets slutt. Det er elevens eget ansvar å hente karakterutskriftene / halvårsvurderingene og gjøre seg kjent med alle standpunktkarakterene før klagefristene utløper Karakterutskrift. Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk. Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Dette erstatter den gamle karakterutskriften på papir. Twee Kontakt. Hva lurer du på? Hvem du skal kontakte er avhengig av hva du lurer på Elever får vitnemål etter 10. trinn i grunnskolen og etter et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet brukes som dokumentasjon ved søkning til høyere utdanning i inn- og utland Karakterutskrift. Du kan dele resultata dine digitalt via Vitnemålsportalen eller bestille digital karakterutskrift i Studentweb. Gå til karakterutskrift. Diploma supplement for eldre grader. Studentar som fekk vitnemål før ein tok til å leggje ved diploma supplement,.

Her finner du informasjon om hvordan du skal dokumentere sensitive personopplysninger. Dette er særlig relevant for deg som søker om særskilt vurdering, eller skal dokumentere sensitive personopplysninger for å oppfylle kravet til praksis for realkompetanse eller 23/5-regelen Karakterutskrift. Studenter som har fullført deler av studiet, kan be om å fa tilsendt karakterutskrift. Karaktersystem Karakter A/6 (Bestått): Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Over middels grad av måloppnåelse. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Karakter B/5 (Bestått): Meget god prestasjon

Vitnemålsportalen genererer en elektronisk lenke som sendes til mottaker via e-post. Mottaker kan også laste ned dine resultater i form av en PDF. Du slipper å vente på å få tilsendt en karakterutskrift fra AHS, og mottaker kan være trygg på at resultatene de mottar er ekte StudentWeb er en nettbasert tjeneste, hvor du blant annet kan: semesterregistrere deg, og godkjenne utdanningsplanen din; betale semesteravgift (du finner din faktura i studentweb Denne siden er tom. Bruk knappene under for å opprette den eller for å søke etter ord i tittelen Krav for å få utstedt vitnemål For å få utstedt et vitnemål må du oppfylle en rekke krav. Du kan lese mer om kravene til de ulike gradene i forskrift for studier og eksamener kapittel 9. Vi gjør oppmerksom på at for å få utstedt vitnemål fra UiT så må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved UiT

Vitnemålsportalen og karakterutskrift Studentsider

 1. Vitnemål og karakterutskrift Når du har oppnådd ein grad ved NHH får du eit vitnemål, digitalt eller på papir. Karakterutskrifter kan du enkelt hente ut frå Vitnemålsportalen
 2. Elektronisk vitnemål. Hvis du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere kan du ha elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Innsyn i vitnemål og karakterutskrift. Ønsker du vitnemål mer enn 25 år etter at du har gått ut av skolen må du ta kontakt med Byarkivet
 3. Hei. Holder på å sende inn en jobbsøknad med frist nå snart. Må legge ved vitnemål fra vgs og karakterutskrift fra høyere utdanning. Karakterutskriften har jeg fått en skikkelig kopi av, sendt fra lærestedet. Det originale vitnemålet fra vgs derimot får jeg ikke tak i ettersom jeg bor laangt unna..
 4. Digital karakterutskrift. Du kan enten laste ned en karakterutskrift i PDF-format eller sende en elektronisk karakterutskrift til en mottaker via Vitnemålsportalen.; Du kan bestille og laste ned en elektronisk karakterutskift via menypunktet Bestillinger i studentweb.; Papirforma
 5. Karakterutskrift/Vitnemål / Studiesenteret - desentraliserte studier / Prosjektsider. Studiesenteret - desentraliserte Høgskolen i Innlandet bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Public360 er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Tieto som følger.
 6. Karakterutskrift/vitnemål skal vedlegges. Det jeg lurer på er hvorvidt er mulig å pynte på noe slikt? Kan jeg få de skrevet ut uten fravær? (Saken er at jeg har relativt høyt fravær, dog har jeg rimelig gode karakterer) har du elektronisk vitnemål (+papirutgaven) Dette ble innført hovedsaklig for 2 tin
 7. istrative systemene som datafiler, slik at de blant annet kan brukes til kvalifisering og poengberegning for søkere som skal søke opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak
Stort sikkerhetshull: 8Kalender 2016 utskrift – Gummigranulat mikroplast

Som arbeidsgiver plikter du å foreta skattetrekk i lønnen og hente skattekortene elektronisk til dine ansatte. A-meldingen. Hvem må levere, veiledning, skjema og frister. Arbeidsgiveravgift. Betaling, frister og endringer. Personalliste Hva er NVB? Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. NVBs Skoleregister viser oversikt over videregående skoler i Norge som sender elektroniske vitnemål til NVB. Elektroniske vitnemål blir sendt fra skoleadministrative systemer som datafiler, ikke som pdf av dokumenter utstedt på papir Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter

Karakterutskrift - Report card. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Denne artikkelen handler om dokumentet. For barnens roman, se Rapportkortet. Studenter som holder rapportkortene sine. (se også elektronisk karakterbok). Ontario, Canada. Et rapporteringskort for ungdomsskolen i Ontario. Hvis du ikke har elektronisk vitnemål i NVB (Nasjonal Vitnemålsdatabase), må du laste opp kopi av vitnemålet. Opplastede vitnemål blir ikke lagret i NVB. Barn fikk høyere IQ når de vokste.

Karakterutskrift Ui

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole Vitnemålsportalen og karakterutskrift . Når du har behov for å dele dine resultater (karakterer) med andre, kan du dele dem via en lenke, eller bestille karakterutskrift med digital signatur. Ved oppnådd grad kan du bestille vitnemål

Ja, hvordan får jeg tak i vitnemålet mitt fra videregående? Kompentansebevisene mine har forsvunnet med tiden, men siden jeg skal søke via Samordna Opptak til våren så må jeg ha vitnemål. Har gått på to forskjellige videregående som er langt fra meg + at jeg tar fag opp som privatist nå (skal ha. Denne nettjenesten bruker cookies for å finne artikler og gi deg en bedre total brukeropplevelse. Informasjonskapsler brukes hovedsakelig til trafikkovervåking og optimalisering av innholdet Karakterutskrift for benyttelse i f.eks. forbindelse med jobbsøking kan fås ved henvendelse til Kara L. Tangen på e-post:kara.lamhauge.tangen@hlt.noeller på tlf Karakterutskrift. Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk Du må logge inn med en elektronisk ID, for eksempel BankID. Deretter får du tilgang til vitnemålet ditt. 2. Last ned vitnemålet. Windows: Logg inn, åpne det elektroniske vitnemålet. Høyreklikk > Last ned som PDF. (Om det står last ned, eksporter, lagre e.l. varierer med ulike nettlesere. Om dette ikke fungerer, prøv en annen nettleser 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper. 1. Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet • Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.05.06 (off.l.).Loven avløste den tidligere offentlighetsloven fra 1970 o

Karakterutskrift - Universitetet i Osl

Trenger du karakterutskrift? - Last ned karakterutskrift i

Grader, vitnemål, karakterutskrift og studentbekreftelse

OsloMet - storbyuniversitetet - Studenter som har fullført og bestått et gradsgivende studium, en yrkesutdanning eller en praktisk-pedagogisk utdanning får vitnemål fra universitetet Fakturaadresse: NOKUT, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim. Elektronisk faktura: 98504266 Dersom vitnemålsopplysninger finnes elektronisk skrives det ut et nytt vitnemål på vitnemålspapiret og papirene signeres, eventuelt av nye personer. Hver side blir automatisk stemplet med DUPLIKAT, DUPLIKAT-stempelet lages i FS. Signeringsdatoene blir nødvendigvis andre enn i originalvitnemålet last opp karakterutskrift som viser at du har fullført studiet. Vitnemålsportalen: Vi godtar resultater fra Vitnemålsportalen i pdf-format, så lenge den inneholder elektronisk signatur. Resultater som deles kan lastes ned som en PDF-fil. Denne PDF-en er digitalt signert Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift. Evt. attest for relevant praksis. Politiattest. Juristtillatelse basert på utenlandsk juridisk utdannelse. Dokumentasjon på juristutdannelse og at denne er godkjent som tilsvarende master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Dokumentasjon på to års praksis

Bestille karakterutskrift i Studentweb. Logg deg på Studentweb. I nedtrekksmenyen skal du velge Politihøgskolen som institusjon. Logg deg inn på Studentweb med fødsels -og personnummer og PIN-kode. Dersom du ikke husker din PIN-kode i Studentweb, kan du få den sendt til din e-post fra innloggingssiden Karakterutskrift uib Vitnemålsportalen og karakterutskrift Studentsider University of . Arbeidsgivere eller andre eksterne som har behov for å få bekreftet om et vitnemål eller en karakterutskrift fra Universitetet i Bergen er ekte, kan sende en epost til: studentrecords@uib.no ; Karakterutskrift og vitnemål Hent/del karakterene dine, bestill vitnemål Kontrakten signeres elektronisk av deg som er lærling, din faglige leder og ansvarlig konsulent i OK stat. Noen ganger signeres den for hånd. Nederst på siden finner du lærekontrakten og hvordan den ser ut. Hva er ditt ansvar og hva gjør OK stat? OK stat har ansvar for lærekontrakten din

Karakterutskrift Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dokumentet er elektronisk produsert ved CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier, og inneholder registrerte opplysninger fra utstedende institusjons studieadministrative system Viktig beskjed: Dersom du har gått på en spesialskole skal ikke dette kontaktskjemaet brukes. Ta da kontakt på telefon 32 76 40 20. I de tilfellene vi har kopier av selve vitnemålet kan vi sende attestert kopi direkte i posten. I andre tilfeller må dokumentasjon først oversendes til skolen som l.

You have been idle too long.   You will be logget out in Karakterutskrift / Transcript / Diploma Supplement; Eventuell tilleggsdokumentasjon: Du bør legge ved autorisasjon (godkjenning som viser at du har rett til å utøve yrket) fra utdanningslandet og/eller et annet land. Det samme gjelder dokumentasjon på relevant arbeidserfaring etter avsluttet utdanning Etter at avsluttende vitnemål/karakterutskrift er utstedt, har du ikke lengre aktiv studierett. Da kan du benytte elektronisk ID, for eksempel BankID, for å logge inn i Studentweb og sjekke eksamensresultat og din studentstatus. Oppdager du noe som ikke stemmer tar du kontakt med lokal studiestedsadministrasjon. Lag gode og sikre passor Vi oppfordrer deg til å søke godkjenning gjennom NOKUTs elektroniske søkerportal. Hvis du ikke kan søke elektronisk, må du informere oss om at du ønsker å reservere deg mot kommunikasjon på nett, slik at vi kan sende deg et papirskjema i posten. Det er mange fordeler ved å søke gjennom NOKUTs elektroniske søkerportal

Vitnemål og karakterutskrift - Nord universite

Søknad skjer med elektronisk søknadsskjema som du finner her. VG1: Karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket Elektronisk søknad til Lundeneset VGS Last opp relevante dokumenter (se infromasjon til høyre) Velg fil. Beskrivelse av vedlegget. Lagre vedlegg. Nye søkere til VG2 og VG3 må legge ved kompetansebevis for alle tidligere år i videregående, og karakterutskrift for første halvår i inneværende skoleår Vitnemål (og karakterutskrift) med oppnådd GSK (dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben) Musikalsk CV Eventuelle attester (ikke obligatorisk). Lastes opp i følgeskjema: Fullføring av elektronisk følgeskjema (sendes inn elektronisk) Video; Motivasjonsbre

Vitnemål og karakterutskrift - Høgskulen på Vestlande

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. St. Olavs hospital tilbyr lønn til 50 av studentene som starter videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie ved NTNU i Trondheim Elektronisk vitnemål (ekstern lenke) Karakterutskrift. Mistet vitnemål. Privatist: bestille vitnemål/kompetansebevis. Bestille duplikat av vitnemål. Hvis du har mistet vitnemålet ditt kan du bestille duplikat - det koster kr 500,-. Fyll ut skjemaet for å bestille duplikat av ditt opprinnelige vitnemål

Dersom all dokumentasjon som ligger til grunn for din søknad er tatt hos oss etter 1998 trenger du ikke sende det da vi har det elektronisk, du må da sende en e-post til opptak@hbv.no og informere oss om dette Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen Slik informasjon skal gjerast tilgjengeleg elektronisk dersom det er mogleg. Dersom ikkje anna blir fastsett av Kongen i forskrift, gjeld føresegnene i tredje ledd andre punktum og i fjerde og femte ledd berre for verksemder som er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv 2013/37/EU ) om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor

Det er kun du som kan logge deg på i Vitnemålsportalen og få opp dine resultater. En mottaker kan altså kun få se dine resultater dersom du har gitt ham/henne tilgang til dette. Pålogging gjøres via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren) Generelle reglane for vitskapleg arbeid gjeld for alle eksamensarbeid som skal leverast. Vi viser difor til biblioteket sine nettsider, og du kan også lese meir om sitat- og kjeldebruk her.. Generell innleveringsfrist Frist for innlevering av andre eksamensarbeid enn skriftlege skuleeksamenar er kl. 14.00 på eksamensdagen, dersom ikkje anna er opplyst i Studentweb Å vere privatist i eit fag vil seie at du på eiga hand set deg inn i fagstoffet og går opp til eksamen for å dokumentere kompetansen din. Fylkeskommunen arrangerer privatisteksamenar i dei fleste fag frå vidaregåande både frå studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram to gonger i året. Fristen for å melde seg til eksamen er 1. februar om våren og 15. september om hausten Elektronisk levering av papirskjema. Du kan fylle ut skjemaet elektronisk og sende det til: post@med.uib.no Skjema for særoppgåva på medisinstudiet kan du sende til: info@med.uib.no ; Elektronisk vitnemål er ein elektronisk kopi av vitnemålet ditt sendt direkte frå norsk vidaregåande skule til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Hvordan får jeg tak i elektronisk vitnemål

Søknad med CV og karakterutskrift sendes via finn.no. Vi leverer en lang rekke tjenester deriblant prosjektstyringsverktøy, timeregistrering, elektronisk kjørebok og HMS/internkontroll-system- Vi har hatt en solid vekst å både omsetning og antall ansatte de siste årene. Selskapet har i dag 40 ansatte. Nettver www.vigo.no er et nettsted som eies og driftes av Vigo IK Karakterutskrift Karakterutskrift bestiller du i StudentWeb under Mer og Bestillinger i menyen. Utskriften vil bli sendt til din semesterregistrerte adresse. Hvis du ikke kan bestille karakterutskrift i StudentWeb, ta kontakt med Studieresepsjonen.. På vitnemalsportalen.no kan du laste ned elektronisk signert pdf eller dele dine resultater direkte med f.eks. arbeidsgiver

Pasienter og andre kan be helseforetaket om innsyn i en ansatt leges personalmappe. Hovedregelen er at hvem som helst kan få innsyn i legens personalmappe, men private opplysninger er unntatt fra innsyn. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hva som er taushetsbelagte opplysninger, og hvilke opplysninger om arbeidstakere som kan utlevere Det er viktig at du fyller ut søknaden din så nøyaktig som mulig. Vær nøye med utfylling av telefon-, mobilnummer, og e-postadresse, både når du registrerer deg som ny bruker av en elektronisk ID og inne på vigo.no. Les om søknadsprosessen på www.vilbli.no

Du sender søknad og CV elektronisk via søknadsannonse. Relevante dokumenter som vitnemål/karakterutskrift, portofolio eller attester legges ved. Så snart søknaden er mottatt får du en automatisk bekreftelse på e-post. Veien videre VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Vi har studiesteder i:Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Troms Takk for at du benyttet elektronisk oppmeldingsskjema. Besøksadresse. Sognsveien 220. Postadresse. Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 Osl Karakterprotokoll eller karakterutskrift er ikke gyldig bevis. Unntaket er hvis privatisteksamenen er avlagt på en privatistskole i Akershus. Da vil eksamensresultatene være tilgjengelige for Valler via fylket. Oppgi adresse vitnemålet skal sendes til. Elektronisk versjo

BI gir deg en utdanning som er etterspurt i næringslivet. Studer på heltid eller deltid Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9 og § 3-10. Endret ved forskrifter 14 sep 2005 nr. 1089, 29 mars 2006 nr. 443, 20 juni 2007 nr. 944, 13 sep 2007 nr. 1071, 18 juni 2008 nr. 764, 24 juni 2009 nr. 948, 22 juni 2011 nr. 723, 27 nov 2013 nr. 1388, 18 juni 2014 nr. 939, 26 nov 2014 nr. Elektronisk søknadsskjema - 2020 Du søker opptak til Havbruksakademiet ved å bruke dette elektroniske søknadsskjemaet. Dersom du heller ønsker å sende søknad per post eller levere søknaden direkte til skolens kontor, laster du ned søknadsskjema her. Opplysninger som oppgis i søknadsskjemaet blir behandlet i tråd med Personvernloven. NB: Søknaden vil først bli behandlet når all. • Karakterutskrift Søkjarane har rett til inntak til eit av tre utdanningsprogram. Vedtak om inntak kjem i siste halvdel av mai. R : digitalt skjema, berre elektronisk søknad på vigo. Dei som skal bytte skule og/eller type gruppe, og ungdommar som ikkje er i vidaregåande skule inneverande år,. Utdanning tatt ved Høgskolen i Vestfold eller Høgskolen i Buskerud etter 1998 og elektronisk vitnemål fra videregående skole trenger du ikke sende inn dokumentasjon på, men du må gi oss beskjed på epost til opptak@hbv.no

 • Fit plus landshut.
 • Crushed red pepper.
 • 7 sans 2017/2018.
 • Mangfallbote bad aibling traueranzeigen.
 • Shimano naaf onderdelen.
 • Idol deltakere 2004.
 • Wifi spectrum analyzer windows.
 • Liebl haselnuss likör.
 • Sigma math meaning.
 • Erste disco in deutschland.
 • Wohnung mieten harburg eißendorf.
 • A3 lean template.
 • Tale til pappa begravelse.
 • Brygging av øl.
 • Reparere emalje vask.
 • Old el paso nachochips.
 • Daumen hoch bilder lustig.
 • Hushållets kostnader.
 • Chernobyl 2017.
 • Kindle deksel.
 • Bokstaver i tre.
 • Thermometer mit kindern basteln.
 • Ekteskap i utlandet.
 • Min arbeidsplan orkdal.
 • Quizduell dating.
 • Neue nike schuhe damen 2017.
 • Nyhetssiden.
 • Fakta om blåklokke.
 • Søker biologiske foreldre.
 • Kommuner i troms kart.
 • Adlibris libris.
 • Lübecker nachrichten.
 • Adam cartwright.
 • Brukte bildeler porsgrunn.
 • Esport.
 • Lütschetalsperre ferienwohnung.
 • Lekebutikk åsane.
 • Konfirmationskjoler salling.
 • 2be2.
 • Registerreim ford focus 2011.
 • Drygolin oljedekkbeis fargekart.