Home

Bokmål og nynorsk fakta

Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä. I ordet hverandre er h-stum og skal ikke uttales i bokmål, mens k-i kvarandre på nynorsk skal uttales. Svensk hadde også stum h-i varandra tidligere, men denne ble fjerna under en rettskrivningsreform i 1906 Nynorsk i dag. Nynorsk blir brukt i skrift av 10-15% nynorsk er mest konsentrert på vestlandet og tilgrensene områder. Bokmål. Dette riksmålet vart grunnlagt av Knud Knutsen. Der dansk har vorre sett på som finare ønsket Knud Knudsen og få godtkjente norske utaler Nynorsk og bokmål er jamstilte målformer i Noreg, og det har dei to skriftspråka vore sidan 1885. Etter mange år under dansk styre og med dansk som einaste skriftspråk i Noreg voks nye språklege idear fram frå midten av 1800-talet

nynorsk - Store norske leksiko

 1. Nynorsk vert idag nytta av omlag 10 prosent av befolkninga. Nynorsken står sterkast på Vestlandet, men og i mange andre deler av landet. Bokmål og nynorsk er likestilte i Noreg. Kvar kommune vel kva for eit mål som skal vera offisielt skriftspråk, skulespråk, osb. Går det an å snakke bokmål og nynorsk
 2. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.
 3. Bokmål er utviklet fra det danske skriftspråket på et norsk, særlig østlandsk, talemålsgrunnlag. Nynorsk ble grunnlagt av Ivar Aasen (1813-1896) og baserer seg på en sammenligning av de norske dialektene.Begge målformene har nærmet seg hverandre gjennom bruk og gjennom en rekke rettskrivningsreformer. I muntlig bruk står dialektene sterkere enn i de fleste andre land, og.
 4. nelig bruk.. Det har blitt anslått at mer enn 20 % av befolkningen i Norge.
 5. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her

Fakta om norsk. AV LARS S. VIKØR. Etter 1900 vart det eit mål å arbeide for ei tilnærming mellom bokmål og nynorsk med tanke på ei framtidig samansmelting i eit samnorsk skriftspråk. Det kom tre større rettskrivingsreformer med dette målet for auge: i 1917, 1938 og 1959 Både bokmål och nynorsk har hängivna anhängare som ibland gått i fronten för det som närmast kan beskrivas som ett språkkrig. Andra har försökt medla och lansera förslag till hur man kan förena skriftspråken, men det har mest lett till ytterligare valmöjligheter och en förvirring om hur nynorsk och bokmål egentligen ska skrivas 1 sidan 1929 nemning på den offisielle målforma i Noreg som har vakse fram av det skriftmålet Ivar Aasen skapte på grunnlag av norske målføre; jamfør bokmål 2 og og landsmål

Ivar Andreas Aasen var ein norsk språkforskar og diktar. Han samla inn og systematiserte dialektar og skapte det han kalla landsmålet, og la såleis grunnlaget for det moderne nynorske skriftspråket. Han har blitt karakterisert som ein av dei største norske språkforskarane og er grunnleggjaren av norsk dialektologi. Skriftspråket i Noreg var lenge dansk, men på 1830-talet starta ein. 1 Eidsvolleden anno 1814: Enige og tro til Dovre faller. 2 Norsk og samisk er likeverdige språk i Norge. Bokmål og nynorsk er likestilte målformer av norsk. Det gjelder særskilte bestemmelser i forvaltningsområdet for samisk språk, der samisk og norsk er likestilt.I tillegg er kvensk, romanes og romani definert som offisielle minoritetsspråk Kultur- og kirkedepartementet fastsatte ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Språkrådet utarbeidet en brosjyre der hovedtrekkene i den nye rettskrivningen er gjengitt. Du kan laste ned brosjyren og lese mer om endringene i bokmål på denne sida Både bokmål og nynorsk har hengivne tilhengere som iblant har deltatt i en slags språkkrig. Noen har prøvd å megle og legge fram forslag på hvordan man kan slå sammen de to skriftspråkene til ett. Resultatet har ofte endt med enda større valgfrihet og forvirring om hvordan nynorsk og bokmål egentlig skal skrived Dei norske dialektane danna grunnlaget for nynorsken. I dag er bokmål fleirtalsmålforma i Noreg, men dei to skriftspråka er jamstilte ved lov. Språk er av dei tinga vi nordmenn liker best å snakke om! Etymologi er vitskapen om opphavet til orda. Les artikkelen «Fakta om norsk språk», av Lars S. Vikør

Om norsk - bokmål og nynorsk - Norden i Skole

Nynorsk Bokmål Før 1885 hadde norsk bare én offisiell målform, og dette skriftspråket var i alt det vesentlige identisk med dansk. Språket gikk under forskjellige navn, men ble på 1800-tallet stort sett bare kalt norsk. Gjennom Ivar Aasens arbeid med å skape språket landsmål ble det etablert en situasjon med to skriftlige målformer. I 1885 fattet Stortinget et vedtak der det bad. I et innlegg på Vestnytt.no (publisert 30. september) holdt jeg frem at andre ting er viktigere enn nynorsk og bokmål, og at det ikke finnes en regel som sier at man må organisere nynorsk og bokmålselever i egne klasser. Jeg tar feil, skriver Arve Waage, nestformann i bokmålsforbundet og pensjonert advokat (leserinnlegg på Vestnytt.no publisert 6. oktober) Knud Knudsen (født 6. januar 1812 i Holt ved Tvedestrand, død 4. mars 1895 i Kristiania) var norsklærer og språkforsker.Knudsen er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket til det som nå heter bokmål og riksmål, og han kalles derfor ofte «bokmålets far». Den første rettskrivningen basert på hans prinsipper for fornorsking kom imidlertid først i 1907 Fakta om handhygiene (på nynorsk og bokmål) Skrivemåte: informasjon Sjanger: undervisningsmateriell Kjelde: Mattilsynet (matportalen.no)Læringsmål: Å lære om språklege trekk i norsk ved å samanlikne fagtekstar på bokmål og nynorsk

Året rundt med alt som vokser av Malin wedsberg. Målform: Bokmål, Nynorsk Serie: Damms Leseunivers 1, nivå 4 Forlag: Cappelen Damm Utgivelsesår: 2006 Tema: Fakta/naturfag: planter og dyr, Årstide Skolen - da oldemor var barn av Birthe Kot. Målform: Nynorsk, Bokmål Serie: Tema- lett Forlag: Gullhoj Utgitt år: 2008 Tema: Fakta/samfunnsfag: gamledage Nynorsk-norsk bokmål ordbok. Vår nynorsk-bokmål ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk

Historien om bokmål og nynorsk - Daria

Alle i Norge bør kunne skrive bokmål, men nynorsk er unødvendig.» Jeg tror det er mange som er enige i dette. Men i praksis så betyr dette at de som har nynorsk som målform, skal ha to skriftspråk, mens de som har bokmål, bare skal ha ett. For meg høres ikke dette helt riktig ut, og jeg håper det ikke gjør det for deg heller Dansk-norsk, bokmål og nynorsk, fra 1830 og videre. Det er på denne tiden norsk virkelig utvikler seg slik som vi kjenner det. Det er på denne tiden vi får bokmål og nynorsk, de to skriftspråkene vi bruker i dag. Ivar Aasen og nynorsk. Nynorsk ble introdusert som «landsmål» av Ivar Aasen i 1840 Norges offisielle språk er norsk og samisk. Norsk tilhører den nordgermanske språkgruppen. Det er beslektet med dansk og svensk, og de tre språkene er gjensidig forståelige. Norsk har to skriftlige varianter; bokmål og nynorsk. Samisk tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, og snakkes hovedsakelig i de nordligste fylkene, men det bor samer over hele landet

Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål. Bjarte Rundereim Hallingdøle Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien. Den er det offisielle språket av Norge, og rundt 5,3 millioner mennesker snakker den som morsmål. Når det gjelder skriftspråk, finnes det to offisielle målformerer: bokmål og nynorsk. Begge språker bli såne siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885, når nynorsk, før 192 Vi mener også at statsansatte bør få bruke sitt hovedmål og ikke tvinges til å skrive på sidemål. Frihet til å bruke det naturlige hovedmålet vil gi bedre språkbruk. Les også Lars Roar Langslets artikkel om riksmålet og nynorsken. 5. Riksmål og bokmål er like norsk som nynorsk. Nesten 9 av 10 nordmenn skriver bokmål/riksmål

I Store norske leksikon les ein at «Norsk skriftspråk og normert talemål finnes i to hovedvarianter, bokmål og nynorsk, som hver for seg har flere vagt avgrensede undervarianter Det er riktig at både bokmål og nynorsk (skriftspråkene) oppsto etter 1525, men det er altfor vagt. Jobben med å modifisere dansk til bokmål foregikk omtrent samtidig med at Aasen laga Landsmål. Det kan nok tallfestes til etter 1850, som vil være mye mer presist. Å ha et nynorsk skriftspråk,.

Nynorsk - Språkråde

Bor du i Norge eller bur du i Noreg ? - Bokmål, nynorsk og

Nynorsk - Wikipedi

 1. Det er enda mer norsk enn både nynorsk og bokmål. Øyvind: - Mamma hadde nynorsk som hovedmål da hun gikk på skolen. Hun fortalte at det var lett for henne å lære seg bokmål fordi det er mer utbredt enn nynorsk. Sånn sett er vel ikke nynorsk mer norsk enn bokmål. Roya: - De fleste store aviser er jo på bokmål
 2. Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk
 3. Målform: Bokmål, Nynorsk Serie: Damms Leseunivers 1, nivå 4 Forlag: Cappelen Damm Utgivelsesår: 2006 Tema: Fakta/naturfag: jordkloden og tidssone
 4. Bokbussen FAKTA skal gi elevane den stolte opplevinga av å lese små fagbøker sjølv. Litterære og pedagogiske kvalitetar er vektlagde. Illustrasjonane stør opp under tekstane. Bøkene er delte inn i to nivå etter vanskelegheitsgrad og tekstmengd. Bokbussen FAKTA finst på bokmål og nynorsk. Bokbussen FAKTA gir leseopplæring og leseglede
 5. Eit anna alternativ er å seie at den klassiske analysen av bokmål og nynorsk som to variantar av same språk er feil. La oss sjå nærare på dette siste alternativet. To ulike språk. Det er ingen tvil om at innhaldsorda i bokmål og nynorsk stort sett er dei same. Det heiter hest, bil, mat, bok, osb. Den store skilnaden ligg i bøyingsverket

Bokbussen FAKTA nr. 2 skal gi elevene den stolte opplevelsen av å lese små fagbøker selv. Illustrasjonene støtter opp under tekstene. Bøkene er inndelt i to nivåer etter vanskelighetsgrad og tekstmengde. Bokbussen FAKTA nr. 2 foreligger på bokmål og nynorsk. Bokbussen FAKTA nr. 2 gir leseopplæring og leseglede Bokmål til nynorsk! Finnes det nettsider som oversetter hele setninger til nynorsk? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; får du en god ordbok som kan vise ord på bokmål og nynorsk. Anonymkode: cbaf8...e4d. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse. Anonym bruker 6 012 981 innlegg Anonym bruker mange på nynorsk. Vi har én oversettelse av mange i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale - Nynorsk bør være valgfag. Det er ikke nødvendigvis det å beherske nynorsk og bokmål som gjør deg smartere, men å beherske flere språk. Det kunne med andre ord like gjerne ha vært kinesisk på timeplanen

språk i Norge - Store norske leksiko

Fakta om E16 Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen; Hensikt: Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen skal gi en trafikksikker veg med god og forutsigbar fremkommelighet i tråd med Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken Fakta om E6 Selli-Asp; Hensikt: Planarbeidet skal fastlegge ny trasé for E6, foreslå sammenhengende lokalvegnett med tilbud til gående og syklende og nytt kryss med fv. 17. Lengde: 4000 meter: Finansiering: Stat: Totalkostnad: 350 mill. kr : Nasjonal transportplan: Omtalt i NTP 2010-2019: Fase: Planfas Fra og med torsdag 5. november innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i en tidsavgrenset periode på inntil 3 uker. − Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi Fakta om E6 Fjerdingen-Grøndalselv; Hensikt: Utbedring av dagens veg, det vil si delvis i dagens trase, men i ny trase der det er nødvendig på grunn av for krappe svinger, humper eller dumper

Video: Bokmål - Wikipedi

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Søkeresultater for Bokmål nynorsk ordbok - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Bokmål. Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) Biografi om Aasmund Olavsson Vinje. Stil om Ivar Aasen og nynorsken. Skrevet i 10. klasse. Nynorsk. Ivar Aasen Litt fakta om Asbjørnsen og Moe, kjent for å ha samlet inn norske eventyr på 1800-tallet. Bokmål..

Som følge av koronasituasjonen vil alle måtte registrere seg med navn og medium, samt fylle ut et smitterisiko-skjema ved ankomst Politihuset. Alle skal sprite seg på hendene ved ankomst, og det anmodes om å følge tildelte plasser i rommet hvor pressekonferansen finner sted Søkeresultater for Bokmål-nynorsk ordbok - Haugenbok.n Det eksisterende oppholdsforbudet gjelder til og med 31. oktober 2020 klokken 24:00. Forlengelsen gjelder fra og med 1. november 2020 kl. 00:00 til og med 31. desember 2020 kl. 24:00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet

Cansel Godek, som fredag 30. oktober ble drept i sin leilighet på Evje i Agder, har tidligere anmeldt den siktede for trusler Sjekk klikk og hent Ordboka inneheld 31.000 oppslagsord med detaljerte opplysningar om bøying, minigrammatikk og eksempel på ord og uttrykk. Oppslagsord og uttrykk på bokmål står tydeleg utheva med blå skrift, følgt av n Ajour med den ny rettskrivingsnormen - mer enn 31000 oppslagsord på bokmål Bokmål-nynorsk ordbok er skrevet etter ny rettskrivingsnorm gjeldende fra 1. august 2012

Fakta om norsk - Språkråde

Når du skriver en ny artikkel i Store norske leksikon, står du fritt til å velge mellom bokmål og nynorsk. Dersom du kan både nynorsk og bokmål, vil vi helst at du skriver nynorsk. Du må følge gjeldende rettskriving. Dersom et ord har flere godkjente skrivemåter, bør du velge de vanligste formene. Unngå de mest radikale, konservative og uvanlige formene, uvanlige former kan gjøre. Bokmål og nynorsk er derimot to varianter av det samme språket. De likner hverandre i stor grad, og alle som forstår bokmål, forstår også nynorsk, og omvendt. Forklaringen på denne svært spesielle og uvanlige språksituasjonen finner vi i norsk språkhistorie Samanliknar ein nynorsk og bokmål ser ein at det er skilnad i dei grammatiske endingane - særleg fleirtalsendinga i substantiva der ein ofte finn -ar i nynorsk der ein konsekvent har -er i bokmål. På nynorsk er infinitivforma i verba valfri mellom -a og -e (til dømes lage / laga ), medan adjektiva framfor eit substantiv endar på -e (til dømes skandinaviske språk, lange setningar)

Om norska - bokmål och nynorsk

 1. Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to
 2. Bokmål og nynorsk er likestilte målformer i Norge - noe som følger av målbrukslova. Vanligvis vedtas lovene enten på bokmål eller på nynorsk, den eneste loven som er vedtatt på begge målformene er Grunnloven. Stortinget vedtok 6. mai 2014 vedtak om endringer i Grunnlovens språk,.
 3. Bokmål og nynorsk er likestilte målformer i Norge - noe som følger av lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste. Den eneste loven som er vedtatt på begge målformene er Grunnloven. Stortinget vedtok i 2014 endringer i Grunnlovens språk, dette innebar at begge versjonene av loven ble likestilt
 4. Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken
 5. Hej norske typer! TV-kanalen 'DRK' har i denne uge 'Nordisk uge' og i dag handler det om Norge og norsk.. Det fik mig til at tænke på, at jeg aldrig helt har fået styr på det der med nynorsk og bokmål. Jeg har altid bare fået at vide, at der er to sprog, og så ved jeg, at bokmål vist nok er dét, der bliver brugt mest
 6. ister Kristin Halvorsen sin bodskap er klar: elevane kan «sleppe» å verte vurderte i sidemål. Ein skal satse meir på å lære elevane hovudmål
 7. Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Nynorskordboka. Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: faktum. faktum n. I dette vinduet skal du finne tabell n. for det er eit faktum at / faktum er at faktum er at / bøye seg for fakta bøye seg for fakta verkeleg tilfelle, faktisk.

Dropper å slå sammen nynorsk og bokmål. Spørsmålet er på høring. Men både SV, Sp og AUF har allerede bestemt seg. - Når man først sender en sak ut på høring, forventer jeg at man tar svarene på alvor, sier Elevorganisasjonens leder Axel Fjeldavli Moderne bokmål er lettlest, smidig, nyanserikt og anvendelig for alle nordmenn - inkludert dem som behersker nynorsk - og er utvilsomt det språk som lettest blir forstått i Norden. I Språkrådet er det for en tid tilbake fattet vedtak om en omfattende frihet i valg av radikale og moderate former, slik at enhver nordmann kan finne sin naturlige stil innenfor bokmålets rammer Ved forbrukarkjøp gjeld Lov om opplysningsplikt og angrerett osb. ved fjernsal og sal utanfor fast utsalsstad (angrerettloven). Angrerett. Angreretten gjeld i 14 dagar etter at vara er levert. Leveransen må vere i same stand som då du mottok han. Vil du nytte deg av angreretten, dekkjer du sjølv returkostnadene Fra Trondheim og nordover er det altså bare 15 elever som har nynorsk som hovedmål, Vestlandsfylkene. To fylker har nynorskflertall blant elevene i grunnskolen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Sogn og Fjordane er nynorsken helt dominerende med 97,90 prosent av elevmassen. 13740 elever har nynorsk, bare 295 bokmål Tilbake Bokmål / Nynorsk / Samisk / Lydbiblioteket. Bokmål. Nynorsk. Samisk . Mannen som skulle stelle hjemme (Bokmål) Mannen som skulle stelle heime (Nynorsk) Isit gii áiggui dálu doallat (Samisk) Den syvende far i huset (Bokmål) Nynorsk Oversatt og innlest av Kjersti Overvol

Ivar Aasen - Store norske leksiko

Norge - Wikipedi

Bokmål - Språkråde

Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 Nynorsk, bokmål og engelsk i samme opplegg! Interessante fakta: Den pakistanskfødte aktivisten Malala Yousafzai er kjent for sin modige motstand av Talibans forbud mot utdannelse av jenter. På grunn av standpunktet sitt, og publisiteten hun genererte rund Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59) Daria.no Meny Søk etter stiler Emnekatalog Dikt Last opp stile NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene

Trafikkomlegging på Stormyra | Statens vegvesen

Bokbussen FAKTA består av 20 nivådelte bøker og er utarbeidd for dei litt erfarne lesarane. Bøkene skal bidra til leselyst og tilpassa leseopplæring Typisk nynorsk er ein ressursbase for lærarar som underviser i nynorsk på ungdomssteget og i vidaregåande skule. Opplegget er bygd opp rundt tekstar på nynorsk i ulike sjangrar og med ulike skrivemåtar. Det er sjølvsagt opp til læraren å tilpasse dette opplegget til elevane sine ved å formulere nye læringsmål og læringsaktivitetar eller velje ut og skrive ut delar av opplegget på bokmål og nynorsk fremgår av vedlegg A og B. I det andre kapittelet beskriver vi programmering av skjema Publikasjon; Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal Dokumentasjonsnotat. Publisert: 30. august 2019 . Se vedlegg G og H for spørreskjema på bokmål og nynorsk Historien om nynorsk . Nynorsk språk er et av de to skriftspråkene vi har i Norge i dag. ynorsk er formelt likestilt med bokmål. (Store norske leksikon , 2005- 2007.) Grunnleggeren av nynorsk er Ivar Aasen ( 1813- 1896). Ivar Aasen var en bygdegutt og dialektbruker. (Altijd, 2013) Han var spesielt interessert i dialekter i landet

Informasjonsmøte om E39 Bjørset-Skei | Statens vegvesen

Norsk - Språkråde

Skjeseth behersker både bokmål og nynorsk. WikiMatrix. Det samme gjelder Sogn og Fjordane, hvor alle kommunene har nynorsk som målform. WikiMatrix. Selv om salmeboken i utgangspunktet er felles for begge målformer, finnes det to ulike utgaver, i burgunder (bokmål) og flaskegrønt (nynorsk), hvor de innledende tekstene er på ulik målform I nesten hundre år er det blitt gjort forsøk på leggje bokmål og nynorsk nærare kvarandre. Det har ikkje vore heilt uproblematisk. Her kan du høyre kva slags reaksjonar det skapte, og.

Fakta er følgende: Mens andel nynorsk blant ungdommen, på landsbasis, ligger på rundt 3 prosent, så er andelen blant befolkningen som helhet 9,6 prosent i følge Skattedirektoratets språkstatistikk for 2018. Økland hevder at «utan hjelpemiddel som mållova vil nynorsken vere betydeleg mykje vanskelegare å redde». Saken er at hverken et utall millioner i offentlig støtte til nynorsk. Bokmål-nynorsk ordbok foreligger nå i ny og større utgave. Ordboka gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, ved at et utvalg av de valgfrie formene på nynorsk er gjort. Bokmål-nynorsk ordbok har over 39 000 oppslagsord og et modernisert ordforråd Omtale Bokmål-nynorsk skoleordbok Ordboka er tilpasset elever som går i ungdomsskolen og den videregående skolen, og som har nynorsk som sidemål. Den gjør det enklere å skrive riktig nynorsk ved at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord. Valg av skrifttype (font), farge på oppslagsordene og et brukervennlig format gir til sammen svært god lesbarhet og. Bildebøker Bokmål Fakta Lettlest. Hvordan begynner man på skolen? Lagt inn av Sigrun Kva med søvn, humør og tissing? Den vesle forteljinga om Maja og oldemor er skriven for å belyse ulike aspekt med alderdomen, og blir følgt opp med ein liten fagtekst på kvart oppslag. Teksten er Bildebøker Fakta Nynorsk. Dyras beste sjekketriks

Norsk - Wikipedi

À jour og aktuell for alle bokmålsbrukere som ønsker å skrive korrekt og godt på nynorsk. Mer enn 31000 oppslagsord! Bokmål-nynorsk ordbok er laget for å gjøre det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning, er student eller er elev i videregående skole FAKTA om Bibelen og Bibel 2011. Les det på nynorsk! Bibeloversettelser i Norge. 1904: Første oversettelse til riksmål ; 1921: Første oversettelse til nynorsk ; 1930: Revisjon av 1904-bibelen ; 1938: Revisjon av 1921-bibelen ; 1959/61: Ungdomsoversettelse ; 1975: Ny NT -oversettelse ; 1978: Ny oversettelse til bokmål og nynorsk ; 1985. Bokmål Annet. Frps kupp. Fakta og info om Fremskrittspartiet med noe vinklet etter Eiriks meninger. Fakta om den russiske revolusjonen, norske arbeiderpartiet, facisme og nazisme og norsk fagbevegelse. Nynorsk Temaoppgave. Politikk og styring av Norge. Om politikk og styring av Norge anno 2007.. Fakta og tall. Den statlige politiutdanningen feirer 100 års jubileum i 2020. Under finner du fakta og tall om virksomheten vår. Norsk (Bokmål) Norsk (Nynorsk) English Søk Velg språk Norsk (Bokmål) Norsk (Nynorsk. Bokmål Fakta. Beveren Bjørk. Lagt inn av Sigrun Feiring Bildebøker Fakta Lese selv Nynorsk. Visste du at-? Lagt inn av Troels I denne faktaboka kan ein lese morosame og overraskande fakta om sauen. På kvart oppslag er det ei ny spørjesetning. Boka er rikt illustrert, med sjarmerande.

Ny prosjektleder i Bypakke Bodø | Statens vegvesen

Er nynorsk og bokmålsklasser det viktigste i skolen

Du kommer også med to fakta korrekturer. Du har helt rett i at per def. så er det et språk; norsk, med bokmål og nynorsk som likestilte målformer. Men når det er sagt så regner meg med at den dagligdagse terminologien som flesteparten på dette forumet bruker er at vi har to språk i norge - bokmål og nynorsk Kjøp Bokmål-nynorsk ordbok fra Tanum Bokmål-nynorsk ordbok foreligger nå i ny og større utgave. Ordboka er laget for å gjøre det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, ved at et utvalg av de valgfrie formene på nynorsk er gjort Wikipedia er det største prosjektet til stiftinga Wikimedia.Oppslagsverket er fritt til å bruka her og elles.Det baserer seg i stor grad på dugnad, både når det gjeld skriving og retting, og du er velkommen til å delta.To av utgåvene er på norsk; denne nynorske wikipediaen og Wikipedia på bokmål og riksmål med meir enn 510 000 artiklar. . Wikipedia finst også på nords

Knud Knudsen - Wikipedi

Studie om ulovlig IPTV i EU Med begrepet ulovlig IPTV menes uautorisert levering av TV-innhold over internett. Hensikten med studien er å belyse fenomenet og forretningsmodellen bak ulovlig IPTV, for på denne måten å danne grunnlag for håndheving og mulige reaksjoner overfor de som står bak denne formen for kriminalitet Vår pris 285,-. À jour og aktuell for alle bokmålsbrukere som ønsker å skrive korrekt og godt på nynorsk. Mer enn 31000 oppslagsord! Bokmål-nynorsk ordbok er laget for. Å skrive både nynorsk og bokmål - ppt laste ned. En språkpolitikk basert på fakta. Bokmål og nynorsk ordbok kvinde søger sex tegninger Opprinnerlser, språk debatt, forskjeller og likheter. - ppt Hvorfor har vi egentlig nynorsk? Norsk: Bokmål, nynorsk og dialekter | Norskbloggen i Madrid. nyno

Innlegg i media: E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen | StatensEidsvoll og Grunnloven 1814 - stortingetGrønt lys for ny E6 i Soknedal | Statens vegvesenProsjektomtale | Statens vegvesenSkanska med laveste tilbud på E18 Bommestad-Sky i LarvikOppstart av områderegulering E6 Kvænangsfjellet | Statens
 • Algermissen gemeinde.
 • Eavisen rix.
 • Fly til karibien.
 • Stanley milgram experiment.
 • Barnesanger tante monica spotify.
 • Tanzen kinder düren.
 • Omberg karta.
 • Sveits offisielle språk tysk.
 • Pilot whale norsk.
 • Moskau winter temperatur.
 • Vanskelige valg i livet.
 • Hof fengsel regler.
 • Cruise market sista minuten.
 • Game of thrones wiki white walker.
 • Boris becker wohnort wimbledon.
 • Indoorspielplatz dingolfing.
 • Siegesparade moskau 2018.
 • Hundvänliga vandrarhem stockholm.
 • Ffh 10er jagd 2017 seriennummern.
 • Polen eu medlem.
 • Pressens funksjoner.
 • Staffordshire bull terrier tromsø.
 • Shrek 1 cda 2001.
 • Kontekst pris.
 • Leslie torres ex esposa de arjona.
 • Sportveranstaltungen vorarlberg.
 • Lirik lagu geisha pergi saja.
 • Drankspel vragen app.
 • Ledige barnehageplasser lørenskog.
 • Grums kryssord.
 • Hypoton barn.
 • Børge brende torild brende.
 • Makerbot replicator 2x software.
 • Låmø sør 2018.
 • Skattelister telemark 2016.
 • Lovlige kryssord.
 • En cellsam historia blodplättar.
 • Slutte å drikke brus app.
 • Tore hamsun.
 • Skibergfjell.
 • Lavkarbo middag med kjøttdeig.