Home

Portal historie påbygg

Norsk. Matematikk 2P-Y. Historie påbygg. Naturfag påbygg. Hele faget på video. Fagveiledning. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3. Påbygging. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet Kart og tidslinje Kart og tidslinje-Påbygging : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 2 Portal er skrevet for historie Vg2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og historie for påbygging, Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram .Portal vekker interesse og stimulerer til kritisk tenkning, har tekster av høy faglig kvalitet, er estetisk vakker og innbydende utforming og setter historie i mikroperspektiv og makroperspektiv Komponenter: - Grunnbok Vg2 og Vg Under vil du finne en kort presentasjon av hovedpunktene i de ulike kapitlene i Portal påbygging.Dette er ment som et utgangspunkt for deg som lærer. Hvis du lagrer presentasjonene på din egen datamskin, kan du også gå inn og tilpasse dem til egne behov

Påbyggspakken med fagbrev - Pris: 14

Historievg 2-3 Påbygging - Velkommen til Historie Vg3

På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet Skal du starte med Perspektiver dette skoleåret? Her finner du forslag til årsplaner som kan hjelpe deg med planleggingen av arbeidet. Årsplan for historie Vg2 Årsplan for historie Vg3 Årsplan for påbygg Fag: Historie Trinn: Vg2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og Vg3 Historie påbygging yrkesfaglig utdanningsprogram Læreplan: Kunnskapsløftet. Komponenter: Lærebok, arbeidsbok og fagnettsted. Om Portal Historie dreier seg ikke bare om fortiden, men kan også fortelle oss noe om nåtiden og framtiden. I Portal får elevene belyst historien fra ulike perspektiv: fra. finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunne

Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Om denne siden; søndag 29. april 2012. Kapittel 22: Velferd og mangfold. 1. Grunnen til at man mente at det var nødvendig med rasjonering av varer etter krigen var at det fortsatt var varemangel Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene Innlogging Skole. Feide-innlogging Endre passord Glemt passord Ny ele

Rettigheter. Sist oppdatert: © Cappelen Damm A Historie påbygg utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. Fagkoder og eksamensform: Eksamen i historie er muntlig Alle tiders historie Vg2-3 (2020) er en ny utgave av læreverket til fagfornyelsen (LK 2020).Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Nettstedet er under utvikling, nytt innhold publiseres fortløpende

Påbygging Portal

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere HER er HELE boka fra historie vg3 påbygg iallefall, den brukte vi. vil tro den holder. Må bruke vg2 og vg3 bøkene (de ligger ute som lydfiler). Finner ikke alle kapitlene fra de andre der, selv om det er mye likt, og jeg skal jo ikke ta påbygg, men det vanlige faget

Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget.. I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelord, lage egne notater, søke etter ord og begreper og vise boka stort på projektor.Perspektiver Smartbok har også I portal (som forøvrig er en lite pedagogisk bok, men dog) står det ett læreplanmål i begynnelsen av hvert kapittel, slik at det er lett å finne stoff som handler om dette målet. I Tromsø hvor jeg tok eksamen er eksamensoppgaven et typisk tema/emne innen historien:-Antikken-Europeisk middelalder-Vikingtida-Norsk middelalde Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse siste år på videregående etter yrkesfag. Dette er et år med teorifag som norsk, matematikk, engelsk og historie. Etter påbygg får du generell studiekompetanse og kan man gå universitet eller høgskole.. Påbygg er ikke noe alle tar: Bare de som går yrkesfag og ønsker å studere senere Det er ikke mulig å fastsette en geografisk grense for Kina som er gyldig for alle epokene i landets historie. Ser man på den historiske utviklingen fra 2000 fvt. frem til i dag, kan man se at landets grenser har endret seg mye opp gjennom tidene. Noen dynastier har hersket over store deler av det østasiatiske kontinent, mens andre kun har hersket over deler av det området vi i dag kjenner. ALLE TIDERS HISTORIE. Heum Martinsen Moum Teige. ALLE TIDERS HISTORIE. Denne utgaven av Alle tiders historie dekker læreplanen i historie for Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse

Brukernavn. Passor Vår historiske tidslinje gir overblikk over de vesentligste tidsaldrene og innsikt i de største begivenhetene. Dann deg et overblikk over historien og klikk deg inn på en bestemt tidsalder. God fornøyelse med den historiske tidslinjen Hei! I Juni skal jeg opp til muntlig historie eksamen som privatist og er i god gang med pugging. Jeg har bestemt meg for å ta for meg fem store emner og gå i dybden på valgt tema (demokrati, imperialisme, revolusjoner, nasjonalisme og industrialisering). Nå jobber jeg med demokrati. Jeg skriver.

Portal (Påbygging : verdenshistorie og Norgeshistorie vg3

Perspektiver er et nytt læreverk i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdighete.. I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelord, lage egne notater, søke etter ord og begreper og vise boka stort på projektor.Perspektiver Smartbok har også :. Ekstra kilder fra Aftenposten Arki Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning. Discover the features your Portal has to offer. Stay connected with loved ones with Smart Video calling, AR experiences, and Story Time. Portal from Facebook Collaborate for free with online versions of Microsoft Word, PowerPoint, Excel, and OneNote. Save documents, spreadsheets, and presentations online, in OneDrive 1. verdenskrig: Tidslinje 40 millioner mennesker mistet livet under 1. verdenskrig - og etter avslutningen vendte enda flere hjem fra skyttergravene med dype arr på både kropp og sjel

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Påbygg. Restaurant- og matfag. Salg, service og reiseliv (service og samferdsel) Studiespesialisering. Teknologi- og industrifag. Nyhet. Tverrfaglige temaer. Folkehelse og livsmestring. Demokrati og medborgerskap. Bærekraftig utvikling

Portal: påbygging - Humanistiske fag - heftet

 1. Kinesisk historie er et omfattende felt ettersom det veldige landet, som eneste sivilisasjonen i verden, har skriftlige kilder uten avbrudd fra de siste 3500 årene. Kineserne har tradisjon på å benytte dynastiene til sine herskere tilhørte som en måte å dele historien sin inn i epoker. Dette har sammenheng med at dynastiskiftene ofte også innebar en endring i styreformen, hovedstaden og.
 2. Controls Left Click - Place Portal A Right Click - Place Portal B R - Clear Portals E - Interact/Pick up Shift - Crouch For gold gun users : V - Switch gun skin Check out Portal. It's one of the millions of unique, user-generated 3D experiences created on Roblox
 3. Påbygg til generell studiekompetanse. Studiet passer for de som ønsker generell studiekompetanse for å kunne søke høyere utdanning på universitet eller høgskole. Sted: Krokeide videregående skole. Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke
 4. Skriv inn brukernavn og passord. Glemt passord? Glemt brukernavn
 5. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside
 6. Den kalde krigen - spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen - var i stor grad en ideologisk maktkamp. Stalin tok gradvis kontroll over Øst-Europa, og det tok ikke lang tid før skillet mellom øst og vest i Europa - jernteppet - var et faktum

Historie. Larsen og Eckbo inviterte ganske snart Aker kommune til å delta i planene, delvis for å sikre det økonomiske grunnlaget, delvis for å gjøre arbeidet lettere med hensyn til planlegging av banebygging og eiendomsutvikling. 7. juni 1917 ble A/S Akersbanerne stiftet, med kommunen som majoritetseier. Formålet med selskapet var således ikke bare å koordinere utbyggingen av. HIS1003 Historie Informasjon Fagkode Fagnavn Utdanningsprogram HIS1003 Historie, fellesfag. 140 årstimer Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfag, Vg3 Privatistordning: Privatistene må opp til muntlig eksamen. Eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter forberedelsestid There's a Portal to fit every family. Compare Portal, Portal+, Portal Mini and Portal TV from Facebook. Stay connected and find the Portal that's right for you Da Høyblokken i regjeringskvartalet sto ferdig i 1958, var den 48 meter høy. Senere ble den bygd på med to etasjer. Nå skal påbygget rives Thor Heyerdahl videregående skole ligger i Larvik. Den var tidligere inndelt i flere avdelinger rundt om i Larvik kommune, men ble samkjørt fra og med 17. august 2009, da det stod ferdig én storskole. Skolen er en av Norges største skoler med 1 510 elever og 11 studieprogramme

Påbygg og ombygginger: For påbyggere er Mercedes-Benz lastebil selve referanseindeksen i samarbeidet. Vi er din samarbeidspartner som støtter opp om våre felles kunder med den best mulige løsningen. I den sammenheng finnes det forskjellige typer samarbeid, helt tilpasset markedets behov 20.10.2020: Marte Holten Jørgensen er lærer på Oslo VO Sinsen og fagansvarlig for flere plantegrupper i Store Norske Leksikon. Hun har.. Etterstad videregående skole har lange tradisjoner og bred erfaring innen våre fagområder. Vi tilrettelegger for helhetlig læring, slik at elevene best mulig kan mestre både sine fremtidige yrker og sitt voksne liv Metalisering Sølevannet langs norske vinterveier er opptil 10 ganger så salt som sjøvann. Det skaper perfekte forhold for rustdannelse. Derfor har Istrail, som eneste produsent, innført metallisering av de utsatte delene på dumperkasser og tilhengere som standard Scania er et globalt selskap med salg av lastebiler, busser og tjenester i 100 land. Scanias produksjonsenheter ligger i Europa, Sør-Amerika og Asia

Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Sjekk! Dette fenomenet kaller vi en atmosfærisk elv. Det er den som kommer til Ã¥ gi kraftig regn i #Trøndelag og #Helgeland i morgen. Den er flere hundre kilometer lang, og nÃ¥r den treffer Midt-Norge blir vanndampen omgjort til kraftig regn â˜ï¸ Farevarselet er pÃ¥ oransje nivÃ¥ Kuben Upper Secondary (Kuben) is Oslo's largest school with between 1400 to 1800 students. Kuben is involved in Erasmus+ projects and Nordplus projects, and is a member of European Forum for Vocational Education and Training (EfVET) and th e United Nations Association of Norway. Please follow this link for more information on Kuben in English, or this link to our presentation (NB - the. Change your password. To update your password, please follow the instructions below . Download Instruction Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for

Historie Vg3 Påbygging Cappelen Damm Undervisnin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU har 40000 studenter og hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge The Portal to Texas History periodically offers mini-grants for its Rescuing Texas History series. Each grant provides up to $1,000 of digitization services to libraries, museums, historical societies, and other groups that house historical materials Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag. Frå eldre steinalder til vikingtida. 10.000-4000 f.Kr. Eldre steinalder. Folk lever av jakt, fangst og fiske. Veideristningar. 10.500 f.Kr. Blomvåg-funnet. Sandefjord videregående skole er Norges største videregående skole med ca. 2000 elever og 300 ansatte. Skolen har linjer for både yrkesrettet og studiespesialiserende utdannin

Vurderer tiltak for å begrense smitte av Covid-19. Regjeringen innførte nye nasjonale smitteverntiltak 5. november. I tillegg ble kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bedt om å vurdere en rekke lokale tiltak for å begrense spredningen av Covid-19 Anbefaler munnbind på kollektivreiser. Fredrikstad kommune oppfordrer nå til bruk av munnbind på buss og ferge i Fredrikstad og Hvaler, når det ikke er mulig å holde en meters avstand The Microsoft Security Response Center (MSRC) investigates all reports of security vulnerabilities affecting Microsoft products and services, and provides the information here as part of the ongoing effort to help you manage security risks and help keep your systems protected The LSO Portal supports the latest version and one prior of the Chrome, Safari, and Edge browsers; it no longer supports any version of Internet Explorer or Firefox. We strongly recommend using the latest versions of the supported browsers; older or unsupported browsers may appear to remain functional, but may encounter errors or display simplified renderings of certain components Use {{Portal:History/Featured picture/Layout}} or {{Portal POTD/Featured picture}} Please make sure that the picture is historically and is not related to any of those already featured. Do not flood the section with pictures, we want to keep the number around or under 20

Derfor har vi dessverre sluttet å støtte for Internet Explorer på våre nettsider, da vi ikke kan garantere at sikkerheten vil være på topp, og fordi deler av nettsiden ret <iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PKQK5TC height=0 width=0 style=display:none;visibility:hidden></iframe> Portal. Welcome to the Historic Environment Portal, where you can search for records, comment on designation proposals and scheduled monument consent applications in progress, and download datasets. Many of our historic sites are now open, but our offices are currently closed. In the meantime, you can access our services online. Find out mor Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN)! Vi tilbyr en rekke bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til åtte doktorgradsprogram Welcome to the iDigBio Portal. If you are familiar with our portal's interface, you can start searching Specimen Records.If this is your first time here, you might consider browsing our tutorial.Our data are based on the Darwin Core and Audubon Core standards

Ny Renault T380 kranbil levert til John Myhrer - Nyheter

©2017 Allied Universal, State Licenses: 1003458, 14417, 1025514, 0600, 1863B, 58361, 295263, ACO 7130, AC440528, *Licensed in some jurisdictions as Universal. Download Portal Netherlands. Home » portal » Technical Materials . File/Direcory File Size Date. -2020-10-20: 00 Network Camer Email, phone, or Skype. No account? Create one! Can't access your account Peralta Portal. Saturday 7 November 2020 Powered by Wordpress. Peralta Community College District. The District comprises four colleges serving northern Alameda County. Peralta Community College District . 333 East 8th Street, Oakland, CA 94606 . (510) 466-7200; Get Adobe Reader to view PDF files Log in to GATOR for the new website building experience, or access Portal for your existing HostGator account

Perspektiver - Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg

Finn en ansatt Se oversikt over ansatte i Molde kommune.; Meld feil Angi hva slags type feil, og i hvilket område feilen befinner seg.; Ledige stillinger Se en oversikt over alle utlyste stillinger i Molde kommune Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det CORP Portal-US: ASIA Portal-ASIA: EMEA Portal-EMEA Helpful Links: Connecting to Horizon HVD with Chromebook Software (Citrix) Configure Audio and Video on Windows and MAC Software (VMware Horizon) Update Guide for Personal/Vendor Computer Download VMware Horizon Client (Personal/Vendor Devices Only).

ARKA har et unikt anlegg i norsk sammenheng, og alle operasjoner i produksjonen foregår hos oss. Vi er en ledende aktør innen produksjon av distribusjonsskap og kundetilpassede mekaniske produkter som kraner, krokløftere og tippkasser The Funding and Tenders Portal is the single entry point (the Single Electronic Data Interchange Area) for applicants, contractors and experts in funding programmes and procurements managed by the European Commission Portal Use Required Telephone Reopenings. 10/12/2020 | 10:59 AM. Referring Provider Name on Self Service Reopenings. 10/02/2020 | 08:39 AM. Pneumococcal Vaccine Codes Available in Noridian Medicare Portal. 09/30/2020 | 07:14 AM. Self-Service Required Use for Part B Telephone Reopenings - Effective October 1, 2020. 08/31/2020 | 07:30 A

Fagbokforlagets e-porta

Note: Since your browser does not support JavaScript, you must press the Continue button once to proceed ISO/FDIS 3297.2 (Ed 6) approved by ISO/TC46/SC9 25 out of 30 P-members. The draft of the sixth edition of ISO 3297 was put to a vote of ISO/TC46/SC9 member countries this summer. 25 out of 30 ISO/TC46/SC9 P-members have approved the draft Technical Support: Accessibility Statement: Privacy Statement: 2013-2019 AINS, Inc. All Rights Reserved Some history: Portal: The Flash Version started as a Flash project by Hen Mazolski and Ido Tal, back when Valve first announced about their exciting new game. We define ourselves as definite Valve fanboys, and we just couldn't wait to play the game. We decided to make our own version of it ourselves, just for us, as a side project

Click here if this page does not refresh to the screen in 5 seconds Microsoft Endpoint Manager admin cente Use the portal to place orders, open tickets, get reports and manage interconnections. For portal access contact your company's portal administrator. The Global Service Desk is available for Equinix assistance. Username Password Remember my username. Reset your password or retrieve your username Microsoft is radically simplifying cloud dev and ops in first-of-its-kind Azure Preview portal at portal.azure.co Retrieve an existing Community Portal report to view its status, updates and to provide additional information. Reference Number or Event Number. Search. I want to report. Lost Property. When you need to report lost or misplaced property. This includes reporting for insurance purposes

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende

NYSED Application Business Portal Portal Dashboard. My Applications In order to view secure applications, you must be logged in. Please Log In to continue to your NYSED Business Portal Applications. Public Links. Inventory of Registered Programs; Look Up Postal Zip Codes; NYSED Public web. The official FINAL FANTASY Portal Site. Since the release of its first title in 1987, the FINAL FANTASY series has become a global phenomenon due to its cutting edge graphics technology, unique and distinctive world settings, and rich storylines Reisen starter her! Vi i Berg-Hansen gir deg unike reiseopplevelser enten det er i jobb, med venner eller familien. Bestill hos oss og få smarte fordeler og service 24/7

Privatistbloggen: Privatisteksamen i historie

 1. Historie vg 2 og 3: Kapitle
 2. Årsplaner - Perspektive
 3. Portal - Fagbokforlaget
 4. Fasit historie VG2+VG
 5. Alle tiders historie Vg2-3 (K06) Cappelen Damm Undervisnin
 6. Portal - Hedmar
 • I love you song.
 • Hvilken vei skal døren gå.
 • Gewerbeamt schkeuditz.
 • Havnymfe fra gresk mytologi.
 • Find my adobe license key.
 • Reitoverall top reiter.
 • Fuglelopper i sengen.
 • See you again lyrics tyler.
 • Billige flybilletter til colombo sri lanka.
 • Conmebol world cup qualifying 2018 rules.
 • Istanbul het tidligere på gresk.
 • Takk for komplimentet.
 • Kjøretøyklasse m1.
 • Fish and chips bergen.
 • Taekwondo pensum wtf.
 • Farming simulator 2017 mods money.
 • Scoville scale ghost pepper.
 • Air show 2018.
 • Bundeswehr stellenbörse.
 • Duty free store.
 • Immowelt eigentumswohnung greifswald.
 • Perifer muskulatur.
 • Youtube aldersgrense.
 • Hotel zandvoort.
 • Hotel deimann angebote.
 • Teppe til hund.
 • Nettbuss arendal kjevik.
 • Hva menes med renhetsgrader.
 • Clue på norsk.
 • Horn in f transponieren.
 • Rekommandert podcast.
 • Krabbelgruppe chemnitz.
 • Börsen.
 • Miljøvennlig matboks.
 • Blårev pels.
 • Rosa parks man.
 • Myke håndklær uten tørketrommel.
 • Husfirma.
 • Deadliest school massacre.
 • Svømme college i usa.
 • Letgo logg inn.