Home

Drivhuseffekten energi

drivhuseffekten - Store norske leksiko

 1. Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken enn det ellers ville vært
 2. Drivhuseffekten på jorden fungerer som et varmende teppe: Tenk på deg selv under et teppe i et kaldt rom. Du representerer jorden, en varm kropp som stråler ut energi, det vi vanligvis kaller varme. Teppet representerer det atmosfæriske laget av klimagasser. Når varmeenergien forlater kroppen din, blir den tatt opp av fibrene i teppet
 3. g av atmosfæren og jordoverflaten som følge av at noen av atmosfærens gasser absorberer en del av den infrarøde varmestrålingen fra jordoverflaten. Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren blir dermed høyere enn den ville vært uten denne effekten. En forutsetning for drivhuseffekt er at atmosfæren inneholder såkalte klimagasser (drivhusgasser)
 4. Et moderne industrisamfunn trenger energi til å drive fabrikker, transportmidler som biler, båter, tog, fly, (CO2). Når for eksempel det relative bidraget til drivhuseffekten fra metan (CH4), er 30, betyr det at ett CH4-molekyl har samme effekt som 30 CO2-molekyler
 5. Drivhuseffekten <2°C | Innsikt 15. juni 2020 Skrevet av Lars Ursin. Energi og klima vil bruke informasjonen du sender inn her for å sende deg våre nyhetsbrev. Ja Nei Hvis du gir oss din godkjenning ved hjelp av knappen over vil vi sende deg våre nyhetsbrev. Les vår.
 6. Drivhuseffekten og energi. Av fossilt brensel får vi både CO2 og H2O, men det er ikke registrert noen økning av H2O-innholdet i atmosfæren. Hvordan kan det henge sammen? Hvilken sammenheng er det mellom energibruk og økt drivhuseffekt? Hvorfor har ikke månen noen drivhuseffekt? Hva vil det si at atmosfæren er i energibalanse

Drivhuseffekten oppstår når solens stråler gir energi til jorden. Omkring 30 prosent av sollyset reflekteres tilbake til verdensrommet fra jordens overflate og skyene, imens resten av energien absorberes av jorden, som varmes opp Drivhuseffekten skyldes, at drivhusgasserne i atmosfæren absorberer den infrarøde varmestråling, jordens overflade afgiver. Læs mere om drivhuseffekt her Drivhuseffekten truer norsk mat. Erik Martiniussen. En lengre vekstsesong i landbruket hjelper lite når avlingene regner vekk på høsten. Artikkelen ble først publisert i Nationen 15. september 2012. 17. september 2012 Denne artikkelen er over 2 år gammel. Spre Støtt Energi og Klima bruke fornybar energi som vindenergi, tidevannsenergi, bølgeenergi eller solenergi. I Norge er vi så heldige at vi kan bruke den fornybare energien vi har i våre vassdrag; ta i bruk ny teknologi ved forbrenning av naturgass, en teknologi der CO2-gassen blir tatt hånd om i stedet for at den slipper ut i atmosfære Drivhuseffekten består i at atmosfæren er gjennomsiktig for synlig lys, men absorberer store deler av varmestrålingen som blir reflektert fra bakken. Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært minus 19 °C. Fordi vi har drivhuseffekten er den faktiske gjennomsnittstemperaturen 15 °C

Drivhuseffekten virker ligesom et isolerende lag, der medfører, at atmosfæren holder på varmen, som kommer fra Solens energi. Drivhuseffekten forårsages af særlige luftarter (drivhusgasser, såsom vanddamp, CO 2 , metan), skyer (bestående af mikroskopiske vanddråber og iskrystaller) og aerosoler (partikler) i de nederste 15-20 km af atmosfæren Den effekten kalles den naturlige drivhuseffekten. Uten denne effekten ville middeltemperaturen på jorda vært minus 18 grader C. Når en lysstråle (en elektromagnetisk bølge) treffer jordoverflaten (vann, gass eller fast stoff) vil den tape energi. Den gir fra seg noe energi til det faste stoffet Drivhuseffekten er evnen atmosfæren har til å holde på varmen. Klimagassene CO2, vanndamp og metan fanger opp varmen, og er med på å holde den igjen før den forsvinner ut i verdensrommet Drivhuseffekten på jorden fungerer som et varmende teppe: Tenk på deg selv under et teppe i et kaldt rom. Du representerer jorden, en varm kropp som stråler ut energi, det vi vanligvis kaller varme. Teppet representerer det atmosfæriske laget av klimagasser

Innledning drivhuseffekten

Drivhuseffekten er en naturlig prosess som holder jorda varm. Menneskeskapte klimautslipp forsterker drivhuseffekten, slik at temperaturen øker Drivhuseffekten «varmer oss» Drivhuseffekten er i utgangspunktet en naturlig prosess som virker oppvarmende på vår atmosfære og på jordens overflate. Det finnes gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner rett ut. Se på grafikk av drivhuseffekten nederst i artikkelen

Drivhuseffekten og karbonsyklusen - Energi og Klim

Aktiv Fysik C, 2

Drivhuseffekt - Wikipedi

Drivhuseffekten: sammenheng mellom temperatur og CO 2-konsentrasjon i atmosfæren. Skille mellom naturlig variasjon i globale temperaturer og menneskeskapt oppvarming. «Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi,. Uten drivhuseffekten ville ikke jorda vært en levende klode. Den ville sirkle naken og forfrossen ute i verdensrommet. Litt som drivhuset får planter til å vokse, sørger atmosfæren for at jorda er egnet for liv Kjerneelementet energi og materie « Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden. Ved å bruke kunnskap om energi og materie skal elevene forstå naturfenomener og se sammenhenger i naturfaget

Vulkaner dæmper drivhuseffekten | Ingeniøren

Energi og materielt forbruk henger nøye sammen. Det trengs mye energi for å lage forbruksartiklene våre. Matvareproduksjon og transport krever også store mengder energi. Det globale markedet har gjort at vi frakter råvarer over hele verden for å sette sammen produktene vi kjøper i butikken eller på Internett. 106,252 ganger avspilt; Fag. Læring skal være både gøy og enkelt! Her kan du lese om fornybar energi, grønn teknologi og utvikling. Vi benytter enkle formuleringer, bilder og animasjoner, for å gjøre læringen mer lettfattelig og spennende Etterhvert begynte jeg å se på drivhuseffekten på en ny måte, og fant ut at det kan være lurt å definere drivhuseffekten med en ny vri: som høydeforskjellen mellom det stedet jorden mottar energi fra solen og det stedet jorden avgir sin varme til verdensrommet. Denne høydeforskjellen skapes av drivhusgassene Fossil energi er en samlebetegnelse på energiproduksjon basert på olje, Karbondioksid er er en viktig del av drivhuseffekten, som vi faktisk er helt avhengig av for å leve på jorda. Men for mye CO2 gir for mye drivhuseffekt, og konsekvensen er global oppvarming Klimaskeptikere mener at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt. Selv om klima har svinget mellom istid og mellomistid i nærmere 2 millioner år, før mennesker har eksistert, kan vi likevel si at dagens CO2 utslipp påvirker klimaet. Forbrenning av fossil energi skaper utslipp av drivhusgasser, blant annet CO2

Uten drivhuseffekten ville jordas middeltemperatur vært på omkring minus 18 grader celsius. Vanndamp, karbondioksid (CO2) og gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser i atmosfæren slipper inn energi i form av synlig lys fra sola. De samme gassene fanger opp noe av varmestrålingen tilbake fra jorda til atmosfæren 16 thoughts on Drivhuseffekten - Positiv eller negativ tilbakekopling fra vanndamp? Dermed vil absorpsjon og tilhørende energi måtte settes i sammenheng med de andre temperaturpåvirkende prosesser. Det er komplekst og en av årsakene til modellenes svakhet Bytte til energisystemer som tar vare på atmosfæren vår (alternativ energi). Forandre livsmåten så vi ikke forbruker på samme nivå som nå, og dermed påvirker drivhuseffekten negativt. Begrense befolkningsveksten for å lette på behovet på drivhusgasser Hindre ørkenspredning ved å få kontroll over landskapet, bl.a. ved å plante trær Drivhuseffekten for nybegynnere Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO. Tags. Klimasystemet Energi Hvis atmosfæren hadde vært i balanse, og jorda hadde mottatt like mye energi som den sendte ut ville bakketemperaturen ha endret seg lite

Naturfag Påbygg - Drivhuseffekten - atmosfæren holder på

Alle levende vesener trenger energi, og det gjelder også jorda. Her kommer solen inn. Sola er en stjerne som er i senteret av vårt solsystem og gir jorden vår energi til å la ting vokse og gro. Den gir også jorden vår varmen vi trenger for å overleve. Men alle vesener trenger også en beskyttelsesmekanisme. All virksomhet og alt forbruk krever energi, og avler CO2 på en eller annen måte! Men menneskets grådighet synes umettelig. Derfor stiller vi alle opp, naturvernere og miljøaktivister inklusive, med faste mellomrom for å forlange eller tiltvinge oss mer penger til høyere forbruk, større og flottere hus, flotte biler og utstrakt reisevirksomhet for å nevne noe Drivhuseffekten skyldes tilstedeværelse av skyer og såkalte klimagasser. De fanger en del av solstrålene og holder dem i atmosfæren. Det man kaller global oppvarming er effekten av vårt tilskudd til drivhuseffekten, også kallet økt drivhuseffekt. Dette er forskene stort sett enig om Drivhuseffekten er i utgangspunkt en naturlig prosess i enhver atmosfære som inneholder drivhusgasser. I 1999 var rundt 46 prosent av det totale sluttforbruket av energi i Norge elektrisitet, mens kraftforbruket for OECD totalt utgjorde 19 prosent av energiforbruket

Det betyr at jorda mottar 15 000 ganger så mye solenergi hvert år som det vi mennesker bruker. Bare i Norge mottar vi 1500 ganger mer energi enn vi bruker i løpet av ett år. Det er denne kraftige energien som får jorda til å fungere slik den gjør. Den styrer blant annet temperaturen, været og drivhuseffekten Drivhuseffekten gjør temperaturen på jorda levelig. Uten drivhuseffekten ville jorda hatt en gjennomsnittstemperatur på -18 grader. Energi fra sola kommer gjennom atmosfæren og varmer opp jorda. Jorda sender noe av energien tilbake mot verdensrommet i form av varme Drivhuseffekten er helt avgjørende for livet på jorda. Uten den ville gjennomsnittstemperaturen vært minus 18 °C. Mindre energi forsvinner ut i verdensrommet, og det blir varmere på jorda. Solen holder en temperatur på 6000 °C og sender ut synlig lys og kortbølget, ultrafiolett stråling (hvite piler i figur 1)

Drivhuseffekten har alltid eksistert og gjør det levelig på jorda. Uten den ville jorda vært omtrent 33 grader kaldere. Økning i konsentrasjonen av klimagassene vil imidlertid øke drivhuseffekten. Dermed øker mengden energi jordoverflaten mottar. Energi tilført blir større enn energi ut Her finner du et sammendrag som handler om drivhuseffekten. I dette sammendraget kan du lære mer om atmosfærens rolle for drivhuseffekten, hva som skjer når klimagasser kommer opp i atmosfærens gasslag. I tillegg kan du lese om sur nedbør og konsekvenser av klimapåvirkninger på golfstrømmen, havstrømmer og isbreer Handler om at jorda mottar energi fra sola i form av solstråling og at jorda selv sender ut varmestråling. Varmestråling blir absorbert i atmosfæren og mye av varmestrålingen blir sent tilbake til jorden i stede for å bli sent vekk. Menneskers påvirkning på drivhuseffekten

6 Energi i dag og i framtida. 7 Fra gen til egenskap. 8 Den bioteknologiske tidsalderen. 9 Stråling fra sola og universet. 10 Energirik stråling Programmering. Drivhuseffekten. På forskning.no kan du finne en forenklet klimamodell der du kan lære mer om de faktorene som påvirker klimaet og også prøve å styre dem Drivhuseffekten Hva er drivhuseffekten? Hvordan skjer det? Hvorfor skjer det? Hadde det ikke vært for drivhuseffekten ville det på jordoverflaten vært en gjennomsnittstemperatur på -18 grader celsius. Atmosfæren inneholder en rekke gasser, drivhusgasser (blant dem CO2), so Drivhuseffekten gjør jorda levelig Drivhuseffekt er når gasser i atmosfæren fanger opp en del av varmeenergien som jorda sender ut, etter å ha blitt varmet opp av sola. Dette er nødvendig for at det skal være levelig på jorda, men økt drivhuseffekt kan føre til klimaendringer Kjemisk energi er den energien som er bundet i bindingene mellom atomene i molekyler og kjemiske forbindelser.Kjemisk energi inngår i indre energi, hvor indre energi er summen av kjemisk energi og termisk energi.I en kjemisk reaksjon eller faseovergang brytes bindinger mellom atomene i utgangsstoffene (reaktantene). Da forbrukes energi, og når bindinger i produktene dannes, blir energi. Redusert ozon i stratosfæren har også endret drivhuseffekten, men motsatt av økningen fra troposfæreozon. Ozonforurensning er et annet miljøproblem. Ozon er en giftig gass, og i høye forekomster nær bakken, spesielt i nærheten av områder med store NOx-utslipp, kan det føre til luftveislidelser hos mennesker og dyr, samt skader på vegetasjon

Drivhuseffekten - Energi og Klim

Drivhuseffekten | Naturfag. Innhold Kunne gi en grundig forklaring på drivhuseffekten med utgangspunkt i stråling og absorpsjon (hva skjer fra kortbølget stråling fra sola til langbølget stråling ut fra jorda) Når det blir sendt ut like mye energi,. 3. Beskriv hva som menes med drivhuseffekten. 4. Nevn noen gasser som påvirker drivhuseffekten. 5. Hvilken av disse er vi mest redd for og hvorfor? 6. Hvorfor blir jorden varmere akkurat i disse tider? 7. Hvilke konsekvenser kan økt drivhuseffekt gi i arktiske strøk og andre steder på jorden? 8. Hva kan vi gjøre for å redusere utslipp av.

socelle | Sustainable

Drivhuseffekten Drivkraften bak drivhuseffekten Energien fra sola som sendes inn til jorda, reflekteres tilbake. Mye av denne varmen blir stoppet av gasser i atmosfæren. Denne varmen blir spredd rundt, og noe sendes tilbake til jorden igjen. Det er altså drivhuseffekten som fører til at jorda holder en viss temperatur Heldekkende glassflater isolerer fem ganger dårligere enn tradisjonelle vegger med standard vinduer, og på solskinnsdager kreves tre ganger mer energi til nedkjøling - på grunn av drivhuseffekten. - Vi kan ikke holde på sånn lenger. Reise dårlige kontorbygg som bruker utrolig mye energi, sier seniorforsker Tor Helge Dokka i SINTEF Byggforsk Drivhuseffekten bidrar med å reflektere enn del sollys, men også absorbere de, det vil si gasser som metan, karbondioksid (som oppstår ved forbrenning, f. eks kull, olje, og gass)og vanndamp er med på å absorbere energi stråling

Energi fra et lysfoton kan slå løs elektroner fra utarmingssjiktet og sende dem tilbake til n-siden. drivhuseffekten, og det bidrar til at jorda blir beboelig. Men ved å slippe ut mer CO2 i atmosfæren øker man drivhuseffekten på jorda og gjør jorda varmere. Ved Ordet bio betyr liv. Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse, eller planter og dyr om du vil. Slike materialer kan for eksempel være trær, gressvekster, tang, mais, avføring fra dyr eller hogstavfall.Det er ikke bare til oppvarming vi utnytter i biomassen, det er også mulig å bruke den til å produsere elektrisitet Selv om drivhuseffekten er godt forstått, er direkte påvisning av den under naturlige forhold ønskelig blant annet fordi noen ikke ser ut til å ville godta den overbevisende dokumentasjonen. Allerede i 2001 fant John E. Harries og medarbeidere fra Imperial College, London, at spektraldata fra satellitter viste endringer som kunne forklares ved økende konsentrasjoner av CO 2 og metan i. Vindenergi, energi fra vind. Vind er luft (masse) i bevegelse og utgjør dermed en form for kinetisk energi. Omtrent én prosent av innstrålt solenergi går med til å sette luften i bevegelse. For hele Jorden tilsvarer dette en energimengde på rundt 100 ganger verdens energiforbruk. Vindenergi kan omdannes til vindkraft i et vindkraftverk

Naturfag Påbygg - Øvingsoppgaver - Drivhuseffekten - NDL

Multimedia: Multimedia om drivhuseffekten Denne forenklede klimamodellen forklarer deg hvordan drivhuseffekten virker og lar deg påvirke klimaet på jorda Fossil energi. Fossil energi er energi vi tar ut fra fossile energikilder. De deles opp i kull, olje og naturgass og er alle rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden. Restene har blitt omdannet til olje, gass eller kull fordi bergarter har lagt seg opp på dem og utsatt materialet for trykk og varme

Drivhuseffekt - Hva er drivhuseffekten og hvordan oppstår

Drivhuseffekten - Hvad er drivhuseffekt - Læs om drivhusgasse

Drivhuseffekten forekommer naturlig. Imidlertid intensiverer menneskelig aktivitet prosessen, der Jorden absorberer litt energi fra solen i atmosfæren og reflekterer resten tilbake mot verdensrommet. Denne fangede energien varmer jordens overflate. Produksjon og forbruk av fossile brensler har økt klimagasser. 1) Hvilken kjemisk reaksjon skjer ved forbrenning? Ved forbrenning slippes Co2 ut og danner energi. BRENSEL + OKSYGEN -> KARBONDIOKSID + VANN + ENERGI 2) På hvilken måte bidrar utslipp av Co2 til global oppvarming? Det økte utslippe av Co2 bidrar med at drivhuseffekten øker. Dette fører igjen til at gobal oppvarming øker. 3) Nevn noen a Tvilsomt om drivhuseffekt Klimadebatten under og etter Kyoto-konferansen om drivhuseffekten har vært dominert av en mengde feilaktige argumenter som til dels bunner i uvitenhet eller motvilje Det amerikanske miljøverndirektoratet forklarer: « Drivhuseffekten er den temperaturøkningen som inntreffer på jorden fordi visse gasser i [] atmosfæren (for eksempel vanndamp, karbondioksid, dinitrogenoksid og metan) fanger opp energi fra solen

Drivhuseffekten truer norsk mat - Energi og Klim

Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer. Ozonlaget; Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi p. Heller ikke er drivhuseffekten påstått å være et resultat av refleksjon. Skyer reflekterer riktignok, men det er jo noe annet. IR fra et kaldere objekt kan ikke varme opp et varmere objekt osv. Du Dere tilfører energi i form av varme fra et kaldere objekt til et varmere og gjør det varmere enda varmere. Det går ikke, trondhjem Energi & energiformer › Konventionel energi › Drivhuseffekten › Drivhuseffekt Drivhuseffekten. Tekst; Aktiviteter; Inspiration Drivhuseffekt. Af Esben Eriksen. Undersøg CO₂'s evne som drivhusgas. Indholdsfortegnelse. 1. Introduktion. Global oppvarming betyr at gjennomsnittstemperaturen på Jorden øker. Siden midten av 1800-tallet har Jordens gjennomsnittstemperatur steget med nærmere én grad. Uttrykket global oppvarming brukes særlig om denne økningen i temperatur, og om utsiktene til videre økning i årene som kommer. Også økninger i temperatur som har funnet sted tidligere i Jordens historie kan kalles global. I og med at tidevannsforskjellene er store mange steder på kloden er det grunnlag for å hente ut mye elektrisk energi på en miljøvennlig måte, selv om en møter mange utfordringer. Tidevannsenergi har absolutt framtida for seg! Vennlig hilsen Kåre J Pettersen Energirådgiver. Svartjenesten enova (10.11.2005

Tiltak for å redusere økningen i drivhuseffekten - NDL

Drivhuseffekt - Kortbølget stråling fra Sola, sollys (synlig lys og kortbølget varmestråling, bølgelengde ca. 320 - 3000 nm) går gjennom atmosfæren og absorberes av vegetasjon, vann, jord og andre objekter på jordoverflaten, og er avhengig av albedo. Objektene sender deretter ut langbølget (infrarød) varmestråling (bølgelengde 2-18 mikrometer (µm)) som blir absorbert av. Dersom vi avsetter strålingen fra sola og termisk stråling fra jorda som funksjon av bølgelengden, vil vi få to adskilte spektra. En drivhusgass en er gass som har tilnærmet sammen optiske egenskaper som glasset i et drivhus. De slipper gjennom det meste av solstrålingen Drivhuseffekten blev opdaget allerede i 1824 af den franske videnskabsmand Jean-Baptiste Joseph Fourier. Han indså, at atmosfæren tilbageholder den energi, der kommer fra Solen. I 1864 beviste den irske fysiker John Tyndall, at drivhuseffekten primært skyldes vanddamp og kuldioxid

Metan er gassen det skremmes med: Bidraget tilLest i 2015 | KlimarealisteneKlimaendringer| Konsekvenser og årsaker | illvitFremtidens mad – Global opvarmning – Projektuge 2016

Naturfag Påbygg - Sammendrag - Drivhuseffekten - NDL

Drivhuseffekten er kort sagt atmosfærens evne til å slippe gjennom sollys og samtidig holde på mesteparten av varmen sola gir. Det skilles mellom naturlig og menneskeskapt drivhuseffekt. Den menneskapte drivhuseffekten betegner den økningen i drivhuseffekten som skyldes menneskelig aktivitet, ved utslipp av klimagasser som CO2 og KFK i atmosfæren den drivhuseffekten den består av et naturlig fenomen der atmosfærens gasser absorberer solstrålingen som hopper av planets overflate og bestråler dem til jorden igjen.På denne måten øker temperaturen på jordoverflaten. følgende skjer derfor: solstråling når jordoverflaten, det spretter ut i atmosfæren, hvor gassene av klimagasser og til slutt utstråle energi tilbake til jord Her en dag slo følgende tanke ned i meg: Alternativ A: Vi har et vannfall og dette utnyttes til kraftproduksjon. Det vil føre til at tilnærmet 100 prosent av vannets potensielle energi bli omdannet til varmeenergi som slippes ut i atmosfæren. Alternativ B: Derso

Drivhuseffekt - Fysikleksikon - Niels Bohr Institutet

Drivhuseffekten for nybegynnere AV: Hvis atmosfæren hadde vært i balanse, og jorda hadde mottatt like mye energi som den sendte ut ville bakketemperaturen ha endret seg lite. I dag har vi en situasjon der jorda mottar mer stråling enn det den sender ut,. Slik fungerer drivhuseffekten I trådene til klimarelevante innlegg her på Nye meninger virker det som om mange av debattantene ikke har klart for seg hva drivhuseffekten egentlig er

Energiveven - drivhuseffekten

Men energi fra solen er ikke nok til å gjøre det levelig her. Like viktig er vanndamp, gasser, skyer og partikler i atmosfæren. Det regulerer hvor mye av varmen kloden beholder, hvor mye som sendes bort med en gang, og hvor mye som slipper ut etterhvert Drivhuseffekten. IPCCs Klimafortelling 2 - Hvorfor CO2 kun er en svak drivhusgass? Klimanytt 282 viser at der IPCCs klimafortelling burde handle om atmosfærefysikk, finner vi istedet politisk ensrettet forskning, ensidig formidling og indoktrinering. Støtt oss ved å dele artikkelen: 277

Hva er drivhuseffekten? - NR

Drivhuseffekten har alltid eksistert og gjør det levelig på jorda. Uten den ville jorda vært omtrent 33 grader kaldere. Økning i konsentrasjonen av klimagassene vil imidlertid øke drivhuseffekten. Dermed øker mengden energi jordoverflaten mottar. Energi tilført blir større enn energi ut. Denne ubalanse Drivhuseffekten varmer IKKE havet på noen målbar måte. Denne rapporten er da også forbigått i stillhet av klimaalarmist-mediene fordi den er enda en bekreftelse på at det ikke er noen bevis for at CO 2 utslipp fører til noen som helst målbare bidrag til global oppvarming eller klimaendringer, se denne artikkelen: « Ingen bevis for målbare CO2 bidrag » Drivhuseffekten og karbonsyklusen - Energi og Klima. Drivhuseffekten Jordens panelovn. - ppt video online laste ned. naturfag.no: Drivhuseffekten. Naturfag Påbygg.

Fakta om drivhusgasser. Drivhusgasser findes naturligt i jordens atmosfære og har den særlige egenskab, at de lader solens varmende stråler slippe ned til jorden, og forhindrer en del af varmen fra jorden i at undslippe igen De fleste ikke-fornybare energikilder kan også kalles fossil energi. Dette er olje, naturgass og kull, som er rester etter planter og dyr som levde for flere millioner år siden. Når vi bruker fossile energikildene dannes det mye CO2 . Dette er hovedårsaken til den økte drivhuseffekten på jorda. Atomenergi er også en ikke-fornybar. Drivhuseffekten er i all hovedsak en naturlig prosess. Alle atmosfærer inneholder drivhusgasser (på jorda bestående av vanndamp, karbondioksid, ozon, lystgass, metan og klorfluorkarboner). Disse gassene er med på å opprettholde jordas temperatur, uten drivhusgasser ville jorda i dag hatt en gjennomsnittstemperatur på rundt -20oc, og alle verdens have ville vært dekket av is

 • Töpferkurs wochenende.
 • Best nitrome games.
 • Sprukket trommehinne tinnitus.
 • Klay thompson.
 • Marquant 4k camera.
 • Durotan.
 • Never tear us apart bishop.
 • Biomedisin ntnu.
 • Tu münchen master bwl.
 • Reifen.com hannover.
 • Trondheim meteoritten.
 • Cecilie melli smykke.
 • Sodium chloride wikipedia.
 • Norema overskap dybde.
 • Ferien 2018/2019 sachsen.
 • Google wifi kjøp.
 • Iphone adapter clas ohlson.
 • Helikoptertur ålesund.
 • Morsomme engelskoppgaver.
 • Hvor lå ørkenen sur.
 • It's a cold night for alligators.
 • Actic lillehammer.
 • Fransk manikyr sandnes.
 • Permeabilitet kapillærer.
 • Johnny cash youtube.
 • Veteran nm hopp 2018.
 • Film basert på sann historie netflix.
 • Catahoula leopard dog züchter schweiz.
 • Karfentanil.
 • Yr no sofia bulgaria.
 • Fronter borgen skole.
 • Prosjektgruppe definisjon.
 • Selge bilder pris.
 • Ludwigsburg germania.
 • Opplevelsesreiser 2017.
 • Fora form stoler.
 • Sykle stavanger kristiansand.
 • Imdb creep2.
 • Vegghengt toalett erfaring.
 • Modena pro granit grey.
 • Travel charme bansin puria spa.