Home

Praktisk matematikk måling

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Praktisk matematikk. Geometri. Grunnleggende begreper og sammenhenger. Måling av lengder. Oppgave. Måling av lengder. Finn deg en god framgangsmåte når du skal gjøre om mellom enhetene i disse oppgavene. LK06. Vis kompetansemål. 2.1. Gjør om til meter. a) 100 cm b) 10 dm c) 1 000 mm d. Praktisk matematikk. Geometri. Grunnleggende begreper og sammenhenger. Måling av lengder og vinkler. Fagstoff. Måling av lengder og vinkler. Her skal vi se på hvordan vi måler lengder og vinkler, hva slags måleredskaper vi bruker, og hva slags benevning vi bruker. LK20. LK06. Vis kompetansemål. En tommestokk er mange små linjaler som er. Praktiske matteoppgaver i måling for 5.-7.klasse. Bondekona • 18. august 2015. Da vi i vår jobbet med måling med 5. klasse, laget jeg til disse oppgavene. De kan kanskje være kjekke å bruke som oppstartsaktivitet i matte også. Det er til sammen 9 ulike oppgaveark

Motiverede lærer · Over 10 års erfaring · Mulighet for leksehjel

Kapittel 3 Praktisk regning med måleenheter Side 47 1. Lengder Jonas har en høyde på 179 cm. 179 kaller vi måltallet for høyden, og cm kaller vi målenheten. Den vanligste målenheten for lengder, strekninger og avstander er meter (m) Gjett og mål: - Papirflykonkurranse: Lag papirfly, kast, gjett og mål lengden. - Alle står på linje. Kast skoen en etter en så langt du kan. Gjett hvor langt du kastet. Deretter måler Måling Praktisk aktivitet der elevene måler gjenstanders lengde og areal ut fra enheter som bok, hyssing, binders osv. Barna gjøres kjent med begreper som lengst, kortest, størst, minst, lengre enn, kortere enn og så videre

Utfordringer med måling. Erfaringsmessig opplever elevene måling som vanskelig. Utfordringer man støter på er: praktisk bruk (hvordan måler man en vegg på ca 4 m hvis man har et målebånd på 150 cm?ulike skalaer (målebånd med cm og tommer på hver sin side, volummål med både ml og andre enheter som fl.oz) og forvirrende skalaer (kjøkkenmål med mål for sukker, mel og så videre Vi måler tid i sekunder, minutter og timer. En time består av 60 minutter og et minutt av 60 sekunder. Basisen er i dette systemet er 60 og stammer fra babylonsk matematikk. Fra desimalsystemet er vi vant med del av 10, eller del av 100. Minutter og sekunder er del av 60. Dette skaper ofte noe forvirring. La oss se på to eksempler: Eksempe matematikk Geometri og måling Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 26-Jan-07 2 Dagsoversikt • Problemløsning som metode i å lære matematikk • Geometriens kjerneområder: - analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer - gjøre beregninger av og sette størrelse beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1); eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1); måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata (1 Oppdateringer 14.08.2019: www.skolefag.no er laget, som er en side for omvendt undervisning i fysikk 1 og fysikk 2. 24.08.2018: IT2 løsningsforslag er laget. 03.01.2018: Løsningsforslag H2017 i fysikk 2 er lagt ut. Takk til Sigurd ved NTNU. 22.11.2017: Løsningsforslag V2017 i kjemi 2 er lagt ut. Takk til Erik ved Mandal vgs. 20.11.2017: Magisk kvadrat er blitt bedre

Måling - skolekassa

Måling av tid og lengde - klokka Begreper å lære/snakke om Langviser/minuttviser, Flere lykkes med matematikk! Flere liker matematikk! Flere tenker matematikk! praktiske situasjoner. Matte på hjemmebane 4. trinn Måling av tid og lengde Begreper å lær Hverdagsmatte - praktisk regning for voksne. Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå Under Måling finner du Skålvekt, Vekt, Litermål, Volum, Omkretsen av et rektangel, Omkretsen av kvadrat, Lag areal, Regn ut arealet, Bygg tomt, Arealspill Måling; Søk Søk. Butikkforside; Alle nyheter; Spesielle varer; Alle samlepakker; Abonnement; læringsmiljø - praktisk Åpne/lukk menyelementet. Klokka, regne med tid - OPPGAVEKORT - Matematikk 3-4 Digitalt; 35,00 kr. Les mer. Kjøp. Måling 4 - Meter, desimeter og cm - OPPGAVEKORT - Matematikk 3-

Måling—lengde. I dette kapittelet skal elevene sammenlikne størrelser for lengde ved hjelp av passende måleenheter. Passende måleenheter kan være en pinne, en blyant eller en snor til å sammenlikne lengder med. Vi innfører cm og m. Elevene liker å måle med linjal og meterstokk, samtidig som de møter enhetene i dagligtalen Moro med måling Passer for: 1. - 2. trinn Varighet: 75 minutter Moro med måling er et skoleprogram hvor elevene får prøve seg på måling ved hjelp av ulike oppgaver. Elevene deles i grupper og fordeles på stasjoner hvor de jobber praktisk med ulike oppgaver knyttet til måling. Ferdighetstrening integreres med fysisk aktivitet Måling gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerhei Matematikk på hjemmebane 3. trinn Side 2 av 2 Det går an å trene mye matematikk i hverdagen: På butikken, i ulike spill, på kjøkkenet, i forbindelse med tiden (klokka, kalenderen, osv). Snakk om det med barna. Ikke regn ut alt selv. Ta barna med på råd. Rekker vi å gå på butikken før du skal på trening Her er Skålvekt. Salaby Intro. Bokmål; Nynors

MATEMATIKK MÅL: 3. TRINN HVA - elevene skal kunne: HVORDAN/Grunnleggende ferdigheter Tall •beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar •gjere overslag over og finne tal ved hjelp a Volum kan være vanskelig å forstå for de aller minste. De må lære seg tilhørende begrep som lengde, bredde og høyde - langt, bredt, høyt. Start med det helt enkle: Hvor mange klosser består Men for å kunne forstå og bruke matematikken, må elevene også få med seg de «usynlige ordene», de ordene man ofte tar for gitt at de kan. Både kropp og hode skal med For å imøtekomme disse utfordringene, valgte skolen å gå i gang med et prosjekt de har kalt «Aktiv matte - ord og begreper» Måling 5 - Penger 1 - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4 Oppgavekort er veldig kjekke oppgaver som kan brukes sammen med hele klassen, i små grupper på stasjoner eller som individuelt arbeid. Felles retting er fint, eventuelt kan elevene bytte svarark eller sammenligne med en venn Matematikk regler og formler. statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. tall og algebra. geometri og måling. faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit

BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg I dette innlegget vil jeg skrive litt om hvordan jeg rent konkret vil legge opp en god undervisningsøkt. Jeg har da valgt å presentere en enkelttime i matematikk for 1.klasse i korte trekk.Dette er en praktisk matematikktime med måling som tema. Elevene har hatt måling fire timer tidligere, så de vet allerede litt hvordan vi skal måle Måling 3 - Meter og cm (noen firesifrede) Måling 4 - Meter, dm og cm (må si at det f.eks er cm som er svaret på låsen) Addisjon og subtraksjon med oppstilling; Måling 5 - Klokka - regne med tid; Måling 6 - Omkrets og areal; Hentet fra samlepakken med tekstoppgavekort i matematikk 1-4: 2-sifret addisjon / 3-sifret addisjo Matematikk 8. trinn Mål og enheter. Gruppe: 8ABCD Periode: 03.05.21-06.06.21 Fagets relevans og verdier gir retning for læringen. Kunnskap innen temaet måling og enheter har praktisk betydning for både dagliglivet og innen et bredt spektrum av yrker. Hva variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner. Hvordan skal vi. praktiske regningen har også sin egen teori, som bare knytter seg til måling. Denne teorien kommer til anvendelse på de områdene vi bruker til matematikken i praktiske problemstillinger. Bjørnar Alseth tar opp måling i Matematikk på småskoletrinnet (1998), og påpeker at vi ikke bare skal legge vekt på kunnskaper og ferdigheter

Praktisk matematikk - Måling av lengder - NDL

Måling Måleenheter. Lengde - omgjøring av måleenheter (mm, cm, dm, m, km og mil) Matematikk i kunsten. M.C. Escher brukte symmetri, mosaikk og det uendelige i kunsten sin. Han er den mest fascinerende matematiske kunstneren noensinne. Trekanter er de sterkeste Knut Søråshøgda - Måling del 1; Knut Søråshøgda - Måling del 2; olejchri - Sammenheng mellom m-dm-cm-mm-km; ØVINGSARK TIL UTSKRIFT. SkoleKylo - Måleenheter skjema; k5learning.com - Øvingsark måle lengde for 2. trinn. k5learning.com - Øvingsark måling av lengde 3. trinn; k5learning.com - Øvingsark. Omgjøring måleenheter 4. trin

matematikk.org - Oppgaver: kart - målesetokk; aschehoug.no - Undervisning om målestokk. 123norsk.com - Oppgaver med målestokk 1; 123norsk.com - Oppgaver med målestokk 2; 123norsk.com - Oppgaver med målestokk 3; 123norsk.com - Oppgaver med målestokk 4; 123norsk.com - Oppgaver med målestokk 5; VIDEO OM MåLESTOKK. May Gr - Forholdet kart. Måling og enheter, og særlig omgjøring mellom enheter, er et emne elevene ofte sliter med. Ved å jobbe med 3-4 slike oppgaver hver uke over en lengre periode, Matematikk er mye mer enn ren regning, og det er nettopp derfor jeg er så fornøyd med å bruke disse innføringene

Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang Motivere til matematikk ved å skape variasjongjennom fysisk aktiv læring. Progresjon. En kan øke vanskelighetsgraden både på regneoppgavene og på løypene. For eksempel kan en plassere oppgavene mer utilgjengelig - kanskje må en klatre opp i et tre, eller ned en knaus, for å finne dem Praktisk matematikk gir deg mulighet til å gå videre på S-matte fra andre året på videregående. Dette er rettet inn mot samfunnsfaglig retning, og kan være aktuelt dersom du tenker å ta studiere innen samfunnsfag, journalistikk, arkitektur og lærerutdanning

Praktisk matematikk - Måling av lengder og vinkler - NDL

Praktiske matteoppgaver i måling for 5

Kompetansemål MÅLING. Eleven skal kunne velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter. og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet. Årstrinn 8: Årstrinn 9: Årstrinn 10 . Eleven skal kunn Praktisk bruk, måling. Praktisk bruk, måling - Trene Jeg kan regne - 3 (bm) - Matematikk - 1.-4. trinn - Kapittel - Gjere overslag over og måle volum og samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege - 14.02

 1. Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. brøkregning, måling og enheter, negative tall, ligninger og geometri. Se eget Vi frigjør dermed tid i mattetimene, kommer dypere inn i emnene i matematikkfaget og får gjort mer praktisk matematikk
 2. Praktisk matematikk: tid, vei fart og tid, massetetthet, valuta, målestokk. For Ungdomsskolen. Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler
 3. På VG1 kan du velge mellom 1P og 1T der P står for praktisk matematikk og T for teoretisk matematikk. Forskjellen mellom 1P og 1T, er at T-matten er et mer omfattende fag (som regel går vi gjennom nytt stoff hver time) og undervisningen går mye fortere frem enn hva gjelder P-matten
 4. imum 4 i karakter for å komme inn på lærerutdanninger
 5. Matematikk på isen, Måling Sortering av gjenstander, 2. årstrinn..38 Pinne og stein, 2. årstrinn • «viktigheten av å bruke varierte læringsarenaer som kan gi elevene praktiske og livsnære erfaringe
 6. Matematikk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årssteget i grunnskolen og etter Vg1 og Vg2 i studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i vidaregåande opplæring. Det er to læreplanar i faget for Vg1 og to læreplanar for Vg2. Læreplan T er meir teoretisk orientert, medan læreplan P er meir praktisk orientert

Måling UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Måling. Hvordan jobbe med måling i barnehagen. Universitet. Universitetet i Sørøst-Norge. Fag. Språk, tekst og matematikk (STM) Studieår. 18/19. Hjelpsom? 0 0. Del. Norsk, notater - Lærer: Kaja Bjølgerud Grimsgaard Geometri Matematikk i barnehagen Tallbegreper i matematikken Tallsystemer Emne 2 - Bildebøker og faktabøker. Telling er den matematikken som er enklest å få øye på av i barns aktiviteter, det er også dette området det er forsket mest på. Men det handler om mer enn bare telling. Det er også matematikk når barn sammenlikner seg selv med andre, når de måler hvor mange dukker det er plass i dukkesenga eller hvor mange dyr det går i en innhegning som egentlig er en skoeske Kompetansemålene i matematikk, 8.-10- trinn. En del av læreplanen med mål for hva elevene skal lære. Eksamensveiledning 2017 (MAT0010) Gir utfyllende informasjon om skriftlig eksamen. Vil også være nyttig i forbindelse med standpunktprøven og tentamener. Praktisk informasjon om eksame Matematikkdidaktikk, eller matematikkens fagdidaktikk, er et fagområde som har tette bånd til både matematikk og didaktikk.Matematikkdidaktikken tar særlig for seg spørsmål knyttet til læring av og undervisning i matematikk, og noen sentrale spørsmål kan være: Hva er matematikk? Hvordan lærer vi oss matematikk? Hva kan lærere gjøre for at elever og studenter skal lære matematikk Læreplan i fordypning i matematikk Læreplankode: MAT7-01 Side 2 av 4 Formål Matematikk har stor betydning i vårt moderne og høyteknologiske samfunn. Faget er grunnleggende for utviklingen innenfor en rekke områder som samferdsel, helse, energi, økonomi, forskning og industri. Dette stiller krav til kompetanse i matematikk i et framtidi

I denne teksten kan du lære mer om å bruke multiplikasjon og divisjon i praktiske sammenhenger. Teksten viser deg eksempler på hvordan du kan tenke og regne. Gjennom oppgavene får du øvet deg i multiplikasjonstabellen, og du kan lære om metoder du kan bruke til å multiplisere og dividere med flersifrede tall. Statistikk og ti Praktisk måling (lengde, vekt) Målprøver Kapittelprøve - Matematikk i praktiske situasjoner 3B Kap. 15 Oppgavebok s. 102 - 114 Problemløsning Tekstoppgaver Repetisjon Målprøver Kapittelprøve Lekser Muntlige tilbakemeldinger Multi smart øving 24 Plassering i rutenet Matematikk 1. - 2. kjenna att, nytta og samtala om spegelsymmetri i praktiske situasjonar laga og utforska geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og skildra dei munnleg Måling Matematikk 1: 1.-7. trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp), tilbys på deltid over to semestre. Studiet er et videreutdanningstilbud for barnehage-/førskolelærere som er lærere på barnetrinnet i grunnskolen i Sarpsborg og Fredrikstad, og som ønsker å undervise i matematikk fra 1.-til 4.klasse Matematikk P skal førebu elevane på eit samfunn og arbeidsliv i utvikling gjennom praktisk bruk av matematikk. Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Kritisk tenking i matematikk omfattar kritisk vurdering av resonnement og argument og kan ruste elevane til å gjere eigne val og ta stilling til viktige spørsmål i sitt eige liv og i samfunnet

Måling - Matematikk

Målerebus - Matematikk

Matematikk er eit sentralt fag for å kunne forstå mønster og samanhengar i samfunnet og naturen gjennom modellering og anvendingar. eksperimentere med tradisjonell samisk måling og måling av lengd med ulike ikkje-standardiserte måleiningar, utvikle og bruke formålstenlege strategiar for subtraksjon i praktiske situasjonar Vurderingsformene for matematikk 1 inneholder en nasjonalt gitt skriftlig skoleeksamen med varighet fire klokketimer, med et omfang tilsvarende 5 studiepoeng. Denne avholdes på sentralt gitt dato mot slutten av vårsemesteret. Nasjonal deleksamen må være bestått for å få godkjent emnet Matematikk 1 6. trinn har hatt to kjekke matematikktimar i hallen. Elevane blei delte inn i 4 grupper og gjennomførte 4 stasjonar på 60 min. Fredag 21. april fekk dei prøve seg på memory med desimaltal/brøk, måling med desiliter, rekne ut volumet på ulike esker og bygge figurar med tangrambrikker Praktisk matematikk Det er viktig at elevene får praktisere det de lærer i faget knyttet til dagliglivet. Dette gir opplevelser, erfaringer og forståelse som styrker deres matematiske ferdigheter. På denne måten vil elevene utvikle sitt begrepsapparat på et trygt og kjent grunnlag. Vi skal i opplæringen legge til rette for praktiske.

Praktisk matematikk - matematikk

Matematikk 1 fjernundervisning (1.-7. trinn) MOOC. Studiet er 100% nettbasert uten samlinger, men det legges opp til noe gruppearbeid og diskusjon over nett. Studiet tilsvarer Matematikk 1, 30 sp, i Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7 (GLU) og grunnkurs i matematikk, 30 sp fra Allmennlærerutdanning (ALU) I studiet vil det matematikkfaglige arbeidet være sentrert omkring barnetrinnets matematikk; tall og tallforståelse, regningsartene, overgangen fra aritmetikk til algebra, geometri og måling. Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive barns måter å bruke matematikk på, og til barns utvikling av matematisk forståelse matematikk, samt gi enkle begrunnelser for hvorfor dette gir en riktig løsning. Kunne lage enkle matematiske modeller, og bruke konkreter og tegninger. Kunne lese og forstå matematikk slik det framkommer i lesestykker og enkle tekst oppgaver. Kunneløse oppgaver og utforske problemstillinger i praktiske og dagligdagse situasjoner Måling av vassføring • Somme stader har ein behov for å måle vassføring i ei elv, til dømes fordi myndighetene har sett visse krav • Vi treng då ei vassføringskurve • Denne må ein finne ved målingar og kurvetilpassing Praktisk bruk av matematikk

bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og Microsoft Word - Kompetansemål grunnskole matematikk.docx Author: Frøydis Hamre Created Date: 10/20/2008 9:45:33 AM. Praktisk matematikk. Både barn og voksne har lett for å bomme når teoretisk matematikk skal testes i praksis. Elevene vet som regel at det er 1000 meter i en kilometer og 10 dl i en liter, men hvilke avstander og mengder snakker vi om i virkeligheten? Tidsbruk: Ca. 10 min. pr. aktivitet

Du må velge mellom matematikk 1P og 1T. P står for «praktisk». Du lærer å løse matematikkoppgaver som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner fra dagliglivet og fra samfunns- og arbeidsliv. Du lærer å tolke og bruke formler, om prosentregning og om matematisk modellering Praktisk matte på yrkesfag er i grunn repetisjon fra matematikken dere har på ungdomskolen. Det er ikke noe vanskeligere. De læreplanmålene som ungdomskolen har i matte skal forbedrede ungdommer på å gå både yrkesfaglig linje og matematikk for de som skal ta realfag og T- matte VG1 studiespesialisering

De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av andre intelligenser. Alt dette kan være med på å gi økt læring og motivasjon for elevene. Her skal jeg beskrive noen av aktivitetene vi har hatt: Kortstafett: Elevene ble delt inn i to lag; svar Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger

Aktiviteter og læringsressurser Matematikksentere

+Maker (maker som i skomaker!) er et tilleggsprodukt til M+. Her får du ferdige matematikk-opplegg med ulike typer aktiviteter. Det viktigste er at +Maker inneholder mange spennende og annerledes opplegg. Ved å bruke virkemidler som lek og bevegelse kan man motvirke matteangst og fremme motivasjon hos elevene undervisning i matematikk? 1. Arbeide både praktisk og teoretisk 2. Veksle mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening 3. Gi tilpasset opplæring 4. Styrke matematisk kommunikasjon og den matematiske samtalen - Begrepslære, argumentasjon, refleksjon - Uttrykke seg på varierte måter 12-Apr-07 Elevene får arbeide mer praktisk og får uttrykke seg matematisk på en annen måte. Det begrenser seg ikke til å sortere gjenstander som kongler, steiner, pinner osv ute, men også å gjøre oppgaver av utforskende art ute. Her er noen tips som kan lette forberedelsene av matematikk i uteskolen: Undervisningstips i uteskole MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene, MÅLING 1) gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse,.

S874O-KK Matematikk 1: 1.-7. trinn. geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 studiepoeng) Oppbygging og gjennomføring (2019-2020) Studiets oppbygging og innhol Norsk, notater - Lærer: Kaja Bjølgerud Grimsgaard Ped i STM - Foredragsnotater 5-10 1. Arbeidskrav, nosk - Silje Lauritsen Definisjoner - Sammendrag Språk, tekst og matematikk Matematikk med de yngste barna i barnehagen Repetisjonsoppgaver til eksamen nors Hovedmeny. Hovedmenyen gir tilgang til det rikholdige utvalget av sider som finnes i M+. Sidene er alfabetisk ordnet innenfor 4 hovedkategorier: vanlige oppgaver, aktiviteter, spill og ressurser Multi - Matematikk for barnetrinnet Måling > Vekt; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen Praktisk matematikk på barnetrinnet. Hele uke 8 hadde barnetrinnet matematikkprosjekt. Her skulle regneferdighetene settes på prøve idet virkelige liv. Alle jobber sammen, og de store hjelper de små. Her er fokus på måling, dobling, halvering, konstruksjon og byggin

Undervisningsopplegg matematikk Nettsted for lærer

Praktisk matematikk. Kurs for elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Om kurset: Med praktiske oppgaver og konkrete eksempler får elevene mulighet til å repetere og lære inn matematikk. Vi er fysisk aktive mens vi jobber med blant annet brøk, geometri og ulike regnemåter matematikk for hverandre Praktisk arbeid inne og ute Addisjon og subtraksjon med oppstilling Uke 46-49 Beskrive plassverdisystemet Praktisk arbeid ute og inne Måling og statistikk Uke 4-7 Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller o Se blant annet fra 18:20 i denne episoden og få inspirasjon til praktisk oppgave om måling i matematikken. Her er problemstillingen: Hvor lang er Norges kyst Les mer Helgetips: Om måling i «Newton» - NRK. oktober 30, 2015 oktober 30, 2015 Pedagogstudentene i Tromso Legg igjen en kommentar

Klasseromsdekor - BLÅ | MalimoUkjent tall - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4Divisjon 1 - Grunnleggende divisjon - TANNLØS-spillkortTall og tallinjer - pultstriper | MalimoSamer - nivådelte minibøker + A4-hefter | Malimo17EVENTYR: De tre Bukkene Bruse | MalimoAlfabetet - store og små bokstaver | Vi sorterer 1 | Malimo

log 2= 0.301 . log 200 = 2.301 . log 2000 = 3.301 . 200 = 102 ·100.301. 2000 = 103 ·100.301. Regneoperasjoner med logaritmer . Prinsippet for regneoperasjonene blir like enten man bruker Briggske logaritmer me Konkreter og praktisk matematikk Ut fra egne erfaringer i praksis ser jeg at elevene veldig ofte trenger en logisk forklaring på utregning av matematiske regnestykker, der begreper bør knyttes opp mot det eleven vet fra før Praktisk bruk av matematikk (1) (21) 6. Tall og tallsystemer (2) (109) 7. Algebra (2) (77) 8. Rom, form og målinger (2) (94) 9. Statistikk og sannsynlighet (2) (37) 10. Praktisk bruk av matematikk (2) (24) 11. Tall og tallsystemer (3) (97) 12. Algebra (3) (132) 13. Rom, form og.

 • Fordeling av rentefradrag mellom samboere.
 • Pensko herre.
 • Ees engelska.
 • C vitamin brusetabletter 1000 mg.
 • Sveits offisielle språk tysk.
 • Mønster på kake.
 • Mens fashion 2018.
 • Ark care kibble.
 • Glasfaserkabel wiki.
 • Blue bavarian gin.
 • Bikiniskjørt.
 • Dermatomykose hund.
 • Schloss meersburg hochzeit.
 • Torkil damhaug se meg medusa.
 • Fjellvandring kreta.
 • Dyrebeskyttelsen katter.
 • Pleieplan eksempel.
 • Ihk ludwigshafen stellenangebote.
 • Karlatornet adress.
 • Erste hilfe kurs berlin scharnweberstr.
 • Studier i tyskland.
 • Dudle github.
 • Alice im wunderland hinter den spiegeln zitate.
 • 4k kamera panasonic.
 • Ultra bike marathon kirchzarten 2018.
 • Glasfaserkabel wiki.
 • Hvor finnes urea i naturen.
 • Ric flair dip.
 • Martina hingis freund.
 • Godtebutikk strømstad.
 • 50 cent series power.
 • Herslebs gate 17c.
 • Hvem hadde makt i sanker og jegersamfunnet?.
 • Fine kniver.
 • Hudsliping arr.
 • Hyundai santa fe 2007 test.
 • Lost place lehesten.
 • Psykisk lidelser.
 • Havnymfe fra gresk mytologi.
 • Hvor mye co2 slipper et menneske ut.
 • Logga in skatteetaten.