Home

Issf regler

ISSF Generelle tekniske regler (2017, 3. utgave, gyldig fra 1.3.2020) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020) (gjelder alle skytegrener) ISSF har fra 2017 valgt å trekke ut de særskilte bestemmelsene for stevner der man bruker papiver og samle det i et eget regelsett: ISSF Regler for dømming av papiver (2017, justert versjon. 6.1.1 Mål og hensikt med ISSFs regler ISSF fastsetter tekniske regler for skyttersporten for å styre gjennomføringen av øvelser som er godkjent av ISSF (jfr. ISSF General Regulations, art. 3.3). Målet med de tekniske reglene er å oppnå ensartet utøvelse av skyttersporten over hele verden og å fremme sportens utvikling

Konkurransereglementer - Norges Skytterforbun

8.1.2 Varje tävlande, lagledare och funktionärer måste vara förtrogna med ISSF:s reglementen och ska se till att dessa reglementen efterföljs. Det är varje tävlandes ansvar att följa dessa regler. 8.1.3 När en regel avser/hänvisar till högerhänt skytt, gäller det omvända för vänsterhänt skytt ISSF Grand Prix Shotgun · Rabat, MAR 28 Jan - 06 Feb 2021 ISSF World Cup Shotgun · Cairo, EGY 26 Feb - 08 Mar 2021 ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun · New Delhi, IND 18 Mar - 29 Mar 202 ISSF's regler ikke i løbet af denne fireårs periode. 6.1.2 Anvendelse af ISSF's tekniske regler og disciplinregler. a) ISSF mesterskaber er skydesportskonkurrencer ved de Olympiske Lege, verdensmesterskaber, World Cups, World Cu

Ranglister 2017 - www

25 m standardpistol, også kjent som ISSF finpistol, er et internasjonalt skyteprogram som i Norge arrangeres av Norges Skytterforbund.Finpistol omfatter pistoler 5,6 mm (kaliber .22), og må kunne ta minst 5 skudd, 6 skudd hvis den skal brukes fullt ut til feltskyting.. Godkjent våpen må ikke veie mer enn 1400 g med alt tilbehør, løpet skal ikke være lengre enn 153 mm, avstanden mellom. 1.3.16.2 Streitigkeiten zwischen dem ISSF und einem (1) oder mehreren seiner Mitgliedsverbände, die nicht endgültig durch eine Entscheidung eines ISSF Organs geregelt werden können, dürfen von der einen (1) oder anderen Partei zur Schiedsentscheidung Da Grenspecifika regler. Nedan hittas grenöverskridande internationella regler. Tävlingsregler för respektive gren hittas via följande sidor: gevär, pistol, lerduva, viltmål. ISSF-reglemente (länk): ISSF-reglemente. ISSF Target Sprint. SvSF översättningar: ISSF-reglemente 6 kap. (allmänna tekniska) version 2020-2 (2020-10-27) ISSF. The ISSF Official Statutes, Rules and Regulations are revised every four years. The ISSF Administrative Council has now approved the 2017-2020 ISSF Rules that will be effective from 1 January 2017. Final preparations are being made to post and publish the entire rulebook, but until that is possible, the ISSF would like to provide this summary of approved 2017 ISSF Rules changes to inform.

50 m pistol (tidligere kalt Fripistol) er en av skyteøvelsene i ISSF.Det er den mest rendyrkede presisjonsøvelsen blant pistoløvelsene, og er en av de eldste øvelsene innen skyting. Den går helt tilbake til slutten av 1800-tallet, og reglene har forandret seg lite siden 1930-årene 6.1.1 Syfte och mål med ISSF regler ISSF upprättar tekniska regler för skyttesporten för att värna om genomförandet av skyttegrenar erkända av ISSF (se ISSF generella reglemente, 3.3). ISSF syfte är att uppnå likformighet i genomförandet av skyttesporten över hela världen i syfte att utveckla sporten ISSF-regler for viltmål - Norges Skytterforbund . READ. NORGES SKYTTERFORBUND. REGLER FOR. VILTMÅLSKYTING. 50 m og 10 m. Utgave 2013 (Versjon 12/2012) Gjelder fra 1. januar 2013. KAPITLER. 10.1. med ISSF:s regler. Varje gevär, utrustning, tillbehör eller annan detalj som kan ge den tävlande en orättvis fördel gentemot andra tävlande och som inte är speciellt nämnd i dessa regler, eller är i motsats till andan i dessa regler, inklusive tillbehör, metod eller system för att underlätta. !Gällande!från!2015 001001! 5! Version2015001!! Publicerad20140010! ! 6.1 ALLMÄNT! 6.1.1 Syfte(och(mål(med(ISSF:sregler! ISSF!upprättar!tekniska!regler!för.

Internationale regler Dansk Skytte Unions aktiviteter er primært forankret i følgende internationale regelsæt. ISSF Rules - International Shooting Sport Federation Official Statutes Rules and Regulations. Rifle, Pistol, Running Target and Shotgun (revision jan. 2018) NSR Rules - Nordic Shooting Region Official Rules for Running Target 100m Official Rules for Nordic Trap Rules of Nordic. issf 10.10.2012 ISSF: Regeländerungen für 2013-2016 Der Verwaltungsausschuss der ISSF hat einige Änderungen der ISSF-Regeln für 2013-2016 bestätigt: Lesen Sie hier, was es Neues gibt. Jetzt lese 10 m luftpistol er en av skyteøvelsene i ISSF.Den er lik øvelsen 10 m luftrifle ved at programmet består av 60 skudd på 105 minutter for menn og 40 skudd på 75 minutter for kvinner. Den ligner også på 50 m pistol på tross av den kortere avstanden og bruken av luftvåpen, og de fleste topyttere konkurrerer i begge øvelser. Før de tellende skuddene, men innenfor skytetiden, kan.

TEC-HRO Integral handstöd - NAGGES SPORTVAPEN HB

300 m rifle liggende er en av skyteøvelsene innen ISSF, og består av 60 skudd for både menn og kvinner. Opprinnelig ble det kåret mestere i hver skytestilling basert på de 40 skuddene i hver av de tre stillingene. Den spesielle øvelsen med 60 skudd i liggende stilling ble innført i 1982 etter mønster fra 60 skudd liggende i 50 m rifle, den såkalte English Match ISSF 25 meter grovpistol. Hopp til navigering Hopp til søk. 25 m grovpistol er et internasjonalt skyteprogram som skytes med grovkalibrede våpen på 25 meters avstand. Konkurransen består av en del med presisjonsskyting og en del Regler på skyting.no. 50 m rifle match er en av skyteøvelsene innen ISSF som innebærer at man skyter 40 skudd i hver av stillingene liggende, stående og knestående; en såkalt helmatch.Senere har en slik øvelse også blitt innført for kvinner, men de skyter bare halvparten så mange skudd, derav navnet halvmatch.Øvelsen er en miniatyrversjon av 300 m rifle match hvor deltagerne skyter på kortere avstand med. med ISSF:s regler. Varje gevär, utrustning, tillbehör eller annan detalj som kan ge den tävlande en orättvis fördel gentemot andra tävlande och som inte är speciellt nämnd i dessa regler, eller är i motsats till andan i dessa regler är förbjudna (se Tekniska Regler för alla skyttegrenar 6.7.2) ISSF har nylig hatt møte i Munchen Tyskland. ISSF har lagt ut informasjon fra møte her. Nedenfor er en Google oversettelse av teksten: ISSF Executive Committee møttes i München (GER) Mesterskaalender omorganisering, regler, likestilling implementering, Tokyo 2020 kvote plass tildeling og interessenter inkludering var sentrale i møtet

å arbeide for hensiktsmessige regler for de enkelte skytegrener, The change of the title of Union to International Shooting Sport Federation (ISSF) in order to conform to almost all the other sporting organisations was officially approved at the General Assembly in Barcelona, Spain on 15th July 1998 Reglene for grenen - Nordisk Trap vil følge ISSF Tekniske Regler for alle skytegrener og ISSF Regler for Lerdue, med de unntak som er gitt i dette heftet. Disse regler gjelder fra 01.01.2003. Revidert av Petter Bjerke for Fagkomite Lerdu ISSF stelt een Technisch Reglement op voor de schietsport teneinde het verloop van wedstrijden, erkend door de ISSF, te beheersen (zie 'ISSF - Algemene Regels', artikel 3.3.1). De doelstelling van de ISSF is gelijkvormigheid in het verloop van de schietsport over de ganse wereld om de ontwikkeling van de sport te bevorderen • ISSF:s tekniska och grenspecifika regler är underordnade ISSF:s konstitution och generella reglemente. • ISSF:s tekniska och grenspecifika regler godkänns för att gälla för ett minimum av fyra år, med början den första januari året som följer på ett olympiskt spel. Förutom i speciella fall så ändras inte ISSF:s regler under.

Den danske udgave af ISSF-reglerne har nu været gennem korrektur hos dommerudvalget i Dansk Skytte Union, og regelsættet kan derfor nu findes i en revideret udgave på hjemmesiden. Det drejer sig om det fælles tekniske reglement, og den nye oversættelse kan ses her. På Dansk Skytte Unions hjemmeside findes der desuden danske oversættelser af de ISSF har tilsyn med i samsvar med art. 3.2.1 i ISSFs General Regulations, kalt «ISSF-mesterskap». 6.1.2.2 ISSFs regler må følges ved alle ISSF-mesterskap. 6.1.2.3 ISSF anbefaler at ISSFs regler følges også i andre konkurranser der ISSF øvelser står på programmet, selv om det ikke kan settes verdensrekorder

ISSF-Regel Änderungen für 2018-2020 genehmigt. Der ISSF Verwaltungsrat hat die bis jetzt nur angedachten Regeländerungen, durch den Verwaltungsrat genehmigt, in das ISSF-Regelwerk aufgenommen und treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft (ISSF Statuten, Regeln und Bestimmungen (Zweiter Druck 01/2018)) 25 metre pistol, formerly and unofficially still often known as sport pistol, is one of the ISSF shooting events.It was devised as a women's event in the 1960s, based upon the rules of 25 metre center-fire pistol but shot with a .22-caliber sport pistol instead of the larger-caliber guns men used. As with all ISSF pistol disciplines, all firing must be done with one hand, unsupported

25 metre rapid fire pistol is one of the ISSF shooting events and is shot with .22 LR pistols. The event has been a part of the Olympic program ever since the beginning in 1896, although its rules changed greatly before World War II, after which they were only slightly changed until the two major revisions of 1989 and 2005.The latter restricted the event to sport pistols, thereby banning .22. ISSF-gruppa i Moss pistolklubb er på mange måter veien inn til pistolskyting som hobby og konkurranseidrett. Nye medlemmer introduseres til pistolskyting gjennom det sikkerhetskurset som alle nye skyttere må ha. På dette kurset får man lære om sikkerhet og regler samt prøve forskjellige skyteformer 25 m pistol, tidligere kalt sportspistol er en av skyteøvelsene i ISSF.Øvelsen ble innført som en kvinneøvelse i 1960-årene.Den var basert på reglene for 25 m grovpistol, men ble skutt med .22-kaliber pistol i stedet for grovkalibervåpnene som mennene brukte.. I 1984 begynte man med egne skyteøvelser for kvinner i OL, og dermed kom sportspistol med i det olympiske programmet Skiven følger ISSF reglene for pistol skyting på 25m og rifle/pistol på 50m. Sikteplatene som er tilgjengelig for skiven er presisjon, duell, colt, siluett og 50m rifle. For Duell og Siluett er det horisontale siktelinjer på hoved-gummien til skivene. Disse følger reglene til ISSF. Specifications for 4K560

Innsatsstyrt finansiering (ISF) - regelverk

 1. Nye ISSF regler træder i kraft i år. ISSF Rifle Clothing Commission Announces New Rifle Clothing Rule Enforcement Measures for 2011/2012 The ISSF Special Commission on Rifle Shooter Clothing met in Munich, Germany on the 8-9 December 2010,.
 2. ISSF Sicherheitsregeln befinden sich in den Allgemeinen Technischen Regeln unter Punkt 6.2. 7.3 SCHIESSSTÄNDE UND SCHEIBEN Scheiben und Scheibenstandards finden sich in der Regel 6.3, Anforderungen an Schießstände und andere Einrichtungen finden sich in der Regel 6.4. wieder. 7.4 GEWEHRE UND MUNITIO
 3. Die ISSF ist der offizielle Verband und das oberste Organ der olympischen Schießsportdisziplinen und hat über 160 angeschlossene nationale Verbände weltweit. Darunter befindet sich auch der Deutsche Schützenbund (DSB). Die neuen Regeln und Modifikationen sind ab dem 1

Nye ISSF-regler for 2018 nå oversatt til norsk - Norges

I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifler: Avtrekk: I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifler: Kaliber: I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifler: Kuletype: Rund eller avlang: Laderør: Tillatt: Rengjøring: Tillatt: Skive: ISSF 50 meters pistolskive: Stilling: Liggende: Avstand: 100. Nærværende regler er den officielle oversættelse til dansk af ISSF's Regler for tilladt at fremstille andre oversættelser af den originale tekst. Det er dog tilladt at citere enkelte paragraffer (med kildeangivelse) i deres helhed i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale Fullstendige regler finnes på NSF sine sider. Øvelse: Finpistol/Grovpistol Antall konkurranseskudd: 30 Avstand: 25 meter Skytetid: 2×150 sekunder, 2xduell, 1×20 sekunder og 1×10 sekunder Klasser: Åpen Mesterskap: Finpistol og Grovpistol ISSF internasjonalt program («VM») Grovpistol er en øvelse Norge tradisjonelt gjør det bra i Officially referred to only as trap, and also known in the United States as international trap, bunker trap, trench or international clay pigeon, the single-target Olympic trap shooting event has a history of more than a hundred years. It is considered more difficult than most other trap versions in that the distance to the targets and the speed with which they are thrown are both greater ISSF Generelle tekniske regler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018) (gjelder alle skytegrener) ISSF har fra 2017 valgt å trekke ut de særskilte bestemmelsene for stevner der man bruker papiver og samle det i et eget regelsett: ISSF Regler for dømming av papiver (2017) (Gjelder pistol, rifle og viltmål

ISSF 25 meter standardpistol - Wikipedi

 1. dre en regel gjelder spesielt for manns- eller kvinneøvelser, skal den anvendes likt for begge kjønn. 8.2.0 SIKKERHET SIKKERHET ER AV STØRSTE BETYDNING 8.2.1 ISSFs regler omfatter bare de spesielle sikkerhetskrav som stilles av ISSF ved ISSF mesterskap. Sikkerheten på en skytebane er
 2. Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning. Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er: Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor.
 3. Her finner du alt om skyting i Norge, men forklaring på de forkjellige grenen. Lover og regler både innenfor konkurransene, men også Norsk lov

Regler och bestämmelser - Skyttesport

 1. Achtung neue ISSF-Regel ab 2013: Ab sofort ist es nicht mehr erlaubt, dass eine Schaftkappe für das Freie Gewehr einen tieferen Radius als 25mm hat - gemessen vom oberen Teil der (Haken-) Kappe. Bei einigen Herstellern oder auch älteren Modellen von Schaftkappen ist es jedoch möglich, einen tieferen Radius einzustellen - was unter Umständen zur Disqualifikation führen kann
 2. Miniatyrskyting er en samlebetegnelse på skytedisipliner for presisjonsskyting med finkalibret gevær på korte hold, som regel i kaliber .22 Long Rifle.Sannsynligvis har våpentypen fått navnet salong fordi kaliberet er godt egnet til innendørs bruk. På engelsk brukes ofte uttrykket «small-bore». Miniatyrskyting er populært til trening og konkurranse på vinterstid
 3. Das ISSF-Regelwerk kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden Download ISSF Regelbuch (in Deutsch) als ZIP File (10MB

ISSF skyting foregår i 137 land og skyteøvelsene i OL foregår etter ISSF regler. Norges Skytterforbund ble etablert i 1946, men Norge som land har vært ISSF medlem siden 1923. Treningstider vinter. I vinterhalvåret foregår treningen på innendørsbanen til Norges Idrettshøyskole på Sogn. Vi leier banen på tirsdager fra kl. 16:30 til kl. Som skytter er vi underlagt lover og regler om doping både på trening og i konkurranse. Det er de samme lover og regler for alle som driver med idrett. Dette gjelder også for treningssenter, det kan komme dopingkontroll der som alle andre steder i idretten. Det er ikke bare medisiner som kan inneholde doping, men [ Hei Til de som bruker denne sida, jeg trodde ikke noen brukte den, annet enn meg selv.. Så viser det seg at det er flere som bruker den. Jeg skal oppdatere den i løpet av de neste to ukene, så den kan brukes videre for de som vil ha litt nyttig pistol-info og stevnedatoer samlet Velkommen til skeetstevne i Sandefjord. 125 duer etter ISSF regler. Påmelding frem til dagen før stevnet. KM Vestfold Stevnepriser: Jk, Jm: 200 kr: A, B, C, K1, V55: 400 kr: Påmelding til Skeet 125 duer 13.6 2020 Klikk her for å åpne påmeldingsskjemaet I Norge (nasjonale regler) kan en PPC 1500 match skytes med alle våpen godkjent for NSF feltprogram med løpslengde begrenset til 6 tommer, og man trenger i tillegg 4 magasiner/hurtigladere. Skytebriller og hørselvern er påbudt, men irisblendere og skyggelapper er ikke tillatt

ISSF - Approved changes in 2017-2020 ISSF Rule

Tjenestepistolen følger reglene for ISSF-grovpistol med følgende forskjeller: Kaliberet er minimum 9mm. Våpnet skal til en hver tid være i stand til å skyte standard, mantlet stridsammunisjon. Kun flate uprofilerte skjefter tillates. Bandasjering av skjeftet er forbudt Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 - trykksylindere. Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle. 9.1.0 GENERELT 9.1.1 Disse regler er en del af ISSF's generelle tekniske regler, og vedrører alle lerduedisciplinerne. 9.1.2 Alle skytter, holdledere og konkurrenceledere skal være fortrolige med ISSF reglerne, og skal sikre, at disse regler overholdes. Det er den enkelte skyttes ansvar at overholde reglerne 9) Nasjonale øvelser (pistol felt, NAIS, 15M rifle, osv) har til dels felles regler med ISSF-reglene, men kan egentlig stå på helt egne ben (altså fristilles fra ISSF-re

ISSF 50 meter pistol - Wikipedi

 1. Flat såle, som skal være bøylig iht ISSF regler. Her ser man 1,5 og 2,5mm såle. Har brukt skoene en uke nå på trening. Føler at jeg står stødigere. Men om det hjelper på poengsummen gjenstår og se Time will show. Dette innlegget ble skrevet i Skyting 2017 og merket 2017, ISSF, Utstyr av Pål Erik
 2. Norges Skytterforbund er internasjonalt tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), tidligere UIT. Norges Skytterforbund ble etablert i 1946, men Norge som land har vært ISSF medlem siden 1923. å arbeide for hensiktsmessige regler for de enkelte skytegrener.
 3. Flat såle, som skal være bøylig iht ISSF regler. Her ser man 1,5 og 2,5mm såle. Har brukt skoene en uke nå på trening. Føler at jeg står stødigere. Men om det hjelper på poengsummen gjenstår og se Time will show. Kategori: Skyting 2017; Stikkord: 2017, ISSF, Utstyr
 4. Kommer det att gå bra med denna tävling så finns det planer för att göra en för alla banor anslutna i norden, då enl. ISSF regler. Om alla restriktioner ligger kvar och det är risk för att man ställer in Nationella luft SM i höst, så skulle vi kunna göra ett hemma bane SM, där vi skjuter på några banor per region
DSkyU’s anbefalinger til ændringer af OL-programmet

ISSF-regler for viltmål - Norges Skytterforbun

Terminliste MPK ISSF 2020 2H. Om du finner feil på listen vennligst kontakt oppmann for ISSF gruppe på issf@mosspistolklubb.no. På grunn av korona virusset må vi være ekstra nøye med smitteverntiltak På denne måten kan programmet meget enkelt håndtere vanlige skytinger innen DFS, FSR, ISSF, NJFF, FSR etc. I tillegg kan man håndtere helt spesielle skytestevner. Gjenbruk av data. Etter hvert som skytterne meldes på, vil det bygges opp en database med navn, foreninger og klasser. Dette gjør det enda enklere å melde på skyttere på. (ISSF: 50 meter pistol) 50 m pistol som det offisielt heter i dag, er en av skyteøvelsene i ISSF.Fripistol er en ekstrem presisjonsøvelse og er en av de eldste øvelsene innen skyting. Øvelsen så dagens lys allerede på 1800-tallet, og reglene har forandret seg lite siden slutten av 1930-årene ISSF:s tekniska regler tillhandahålls för att uppnå detta syfte. 6.1.1.1 ISSF:s tekniska regler inkluderar regler för bankonstruktion, tavlor, valörbestämning etc. för alla skyttegrenar. Grenspecifika regler gäller speciellt för de fyra skyttegrenarna gevär, pistol, lerduvor och viltmål. 6.1.1.2 ISSF:s tekniska och grenspecifika.

Resultater 2018 - www

Reglementer Dansk Skytte Unio

ISSF:s regler som inte står i konflikt med avsikten och andan i ISSF:s. regler, förutom att inga avvikelser i skjutavstånd eller tavelspecifikationer. är tillåtna. 6.4.2 Generella och administrativa resurser. Följande resurser måste tillhandahållas på eller nära skjutbanorna regel for linksskytter. 8.1.4 Med mindre en regel gælder specifikt for konkurrencer for mænd eller kvinder, er den gældende for begge konkurrencer. 8.2.0 SIKKERHED SIKKERHED HAR FØRSTE PRIORITET 8.2.1 ISSF's regler angiver kun de særlige sikkerhedskrav, som stilles af ISSF ved ISSF's mesterskaber. Sikkerheden på en skydebane afhænger i vi Postadress: Härryda JVF - Skyttesport Michael Fäldt, Gårdavägen 4 51163 Skene Besöksadress: Björnaslättsvägen 30 43892 Härryd Lover og regler . Regelverk NSF(ISSF), Skeet, Nordisk Trap, OL Trap, etc. Regelverk NJFF, Jegertrap, Figurjakt, Jaktfelt, etc. Lørenskog Sportsskyttere - mer tekst kommer (siden er under oppdatering

Kapitler Generelt Sikkerhet Skiver og krav til skiver Baner og andre fasiliteter Tolker og instrumenter Administrasjon av mesterskap Konkurransebekledning og utstyr Konkurransejuryer - plikter og oppgaver Stevnefunksjonærer utnevnt av organisasjonskomiteen Ledelse av konkurranser - elektroniske skiver (es) Konkurranseregler (jfr også 617, konkurranseregler i finaler) Regler for opptreden. IPSC Rules form the basis of our sport, as does the rules for any sport. The Rules set standards for competition around the world and ensure safety and good order in our sport

2013 - Härryda JVF - Skyttesport - IdrottOnline KlubbBlyforbud for lerdue lagt inn i nasjonalt regelverkNemesis Handske - Handskar - Kläder - SkytteservicealmhultKurt Thune Evolution skytteskor - KARL OLSSON SHOOTING SPORTSNormale Seite weiß - DDSNSJPistol

Regler. Man kan skyte med luft (4.5mm) fin (22) og grov fra kaliber 32 og oppover. Man kan også kombinere disse. All skyting foregår med 1 hånd. Man skal skyte på 25 meter og bruker ISSF presisjonsskive, unntatt om man skyter med fripistol, da skal man bruke ISSF presisjonsskive på 50 meter og coltskive på 25 meter ISSF fastsetter tekniske regler for skyttersporten for å styre. gjennomføringen av øvelser som er godkjent av ISSF (jfr. ISSF. General Regulations, art. 3.3). ISSFs mål med de tekniske reglene. er å oppnå ensartet utøvelse av skyttersporten over hele verden. for å fremme sportens utvikling. ISSFs Generelle Tekniske Regler omfatter. ISSF durch Suspendierung eines Mitgliedes besser verwirklicht werden kann, kann die Suspendierung eines Mitgliedes angeordnet werden; 1.3.15.2 Ein Mitglied kann wegen eines Verstoßes gegen die Satzung oder gegen die Allgemeinen Bestimmungen aus dem Verband ausgeschlossen. Regler 2017-08-07, senast ändrad: 2017-11-23 Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB) innehåller bestämmelser för säkerheten vid allt skytte på civila banor och i fältskytteterräng, alltså bland annat regler för hur skjutbanan ska se ut rent säkerhetsmässigt

 • En psykologihistorie teigen.
 • Maisstuing biff.
 • Schminkanleitung der 80er.
 • Likører navn.
 • Bucharest airport departures.
 • Magen er oppblåst og hard.
 • Leiebil oslo priser.
 • Bastelkurse für erwachsene hamburg.
 • Dobbelfals rett med spor.
 • Stellplatz tyskland.
 • Hittar inte grupp på facebook.
 • Mariner plattform.
 • Tjærebrun.
 • Progressiv avspenning.
 • Parterapi telemark.
 • Japan photo download.
 • Clue på norsk.
 • Apa style powerpoint citation.
 • Ihk ludwigshafen stellenangebote.
 • Propranolol erfaringer.
 • Gothic dating.
 • Bach toccata fugue d moll.
 • Fleischmann modelleisenbahn gebraucht.
 • List of all commonwealth states.
 • Stellenangebote butzbach.
 • Kvitt eller dobbelt quiz.
 • Ochronose diagnostic.
 • Jekaterinburg stadium.
 • It's a cold night for alligators.
 • Devialet bergen.
 • Stadt rendsburg bauhof.
 • Fjerne sting etter fødsel.
 • God jul ønsker.
 • Utbytesstudent usa blogg 16/17.
 • Vizcaya torreon carreras.
 • Stadtfeste owl.
 • Oslo raw adamstuen.
 • Overgangslister i metall.
 • Første svangerskapskontroll hjertelyd.
 • Thai feste in deutschland 2017.
 • Arctic adventure tours no.