Home

Uregelrette substantiv nynorsk

Sider i kategorien «Substantiv i nynorsk med uregelrett flertallsbøyning» Under vises 77 av totalt 77 sider som befinner seg i denne kategorien Mange av substantiva er heilt like på bokmål og nynorsk (mann, hus, bil), eller nesten like (gut, stad, namn). I listene nedanfor finn du i hovudsak tradisjonelle nynorske avløysarar for bokmålsord med ledda an -, be -, hen -, - het og - else , ettersom det særleg er her nynorskorda skil seg frå bokmålsorda Substantiv 15 kategorier med regelrette substantiv. 1. Bøyningsformer av regelrette substantiv (maskuline): en bil - bilen - biler - bilene. 2. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e: en familie - familien - familier - familiene. 3. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -er (mest personer): en lærer - læreren - lærere - lærern

På nynorsk bruker du ein: Ein veit aldri kva ein finn rundt neste sving. Samsvar mellom substantiv og pronomen På nynorsk skriv vi: Fotballen: Han er rund. Sola: Ho er varm. På bokmål brukar ein den i begge desse tilfella. Dersom pronomenet skal ha trykk, brukar vi den: Boka er god. Den må du jammen lese Det personlige pronomenet 'den' Du kan ikke bruke det personlige pronomenet 'den' i nynorsk! Når vi viser til et substantiv, bruker vi 'han' når vi viser til et hankjønnsord, og 'ho' når vi viser til et hunkjønnsord. 'Eg måtte vaske bilen etter fjellturen fordi han hadde blitt så skitten' 'Dersom ikkje avisa ligg på den staden ho plar liggje, har hunden teke henne Substantiv er navn på ting, fenomener og personer. De aller fleste substantivene har samme kjønn på nynorsk som på bokmål, men det finnes noen unntak. Derfor skal du alltid slå opp i ordlisten når du er i tvil. Om du bruker en eldre ordliste skal du huske på at i-endelser på substantiver ikke lengre er tillatt i nynorsk rettskriving

kan noen si meg reglene for substantiv: han kjønn hun kjønn og intet kjønn. endinger og sånn ei, ein og eit. og hva som er kjenne tegnene til de forskjellige kjønnene i ordboken? også verb, e og a verb, kjenne tegn og endinger (skal ha test i disse tingene på mandag, og geniet meg klarte å glemme.. bøyning på nynorsk. Vi har to oversettelser av bøyning i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. bøyning subst. bøygning. bøyning subst. bøying object. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av bøyning som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form. Bestemt form.

Kategori:Substantiv i nynorsk med uregelrett

Apertium er en fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattform, opprinnelig ment for nærbeslektede språk, men senere utvidet til å håndtere mer ulike språkpar (som nordsamisk-bokmål).Plattformen tilbyr . en språkuavhengig maksinoversettelsesmotor; verktøy for å håndtere de språkdata som er nødvendige for å bygge et maskinoversettelsessystem for et visst språkpar, o skap om nynorsk grammatikk før du set i gang. Du treng ikkje lesa heftet frå a til Å. Bruk det gjerne som oppslagsverk. Det fyrste kapitlet gjev eit oversyn over ymse uregelrette substantiv i det nynorske målet. I det andre kapitlet finn du eit utval substantiv, pronomen og verb som vi har lett for å bøya gale Denne ukas innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Denne tabellen er delt opp i eintal og fleirtal, ubunden og bunden, og kjønn (Hankjønn, Hokjønn og Inkjekjønn). Tabellen nedenfor viser hvordan substantivene blir bøyd. bøye på nynorsk. Vi har to oversettelser av bøye i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Minigrammatikk - Språkråde

 1. Liste over bøyning av regelrette substantiv - Liste over uregelrette verb -Liste over substantiv - verb - adjektiv / partisipp - Liste over fast og løst sammensatte verb - Grammatisk sjekkliste Liste over bøyning av regelrette substantiv Ubestemt form entall Bestemt form entall Ubestemt form fle.
 2. 4. NYNorSK. 1. Uregelrette substantiv. Oppfrisking fyrst: «Vanlege» substantiv med regelrett bøying går soleis: Regelrette hankjønnsord går som gut: (ein) gut - guten; gutar - gutan
 3. Uregelrette substantiv (too old to reply) h***@gmail.com 2005-11 -19 13:19:12 Finst det ei fullstendig eller nokonlunde fullstendig liste over hankjønns- og hokjønnssubstantiv i nynorsk (bokmål, òg som er uregelrette, til dømes ein ven? Eg vil gjerne pugge dei (eg er perfeksjonist når det kjem til språket mitt). Bjarte.
 4. Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus
 5. Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken
 6. oritetsspråklege. Forklaringar med arbeidsoppgåver. 2. utgåve 2012, oppdatert etter rettskrivingsendringa i 2012. Laga av Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, med stønad frå Nynorsksenteret. Informasjon til brukarane. Del 1: ordklasser. Substantiv.
 7. Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her

Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker E-forelesing om substantiv. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple - eplet - fleire eple - alle epla Det gjeld òg lånord: eit forum - forumet - fleire forum - alle foruma Med den nye rettskrivinga er det altså slutt på alle greske o

Substantiv Norsk for deg

Stort sett er det helt likt som på bokmål. Men mens de fleste hunkjønnsord på bokmål kan bøyes som hankjønnsord, må de bøyes etter hunkjønnsmønsteret på nynorsk. Husk også på reglene for uregelrette substantiv (de som slutter på -ing og -nad) f. eks. Er du usikker, så er ordboka din beste venn Norwegian Bokmål: ·definite singular of uregelrett· plural of uregelrett··definite singular of uregelrett plural of uregelret Hei, kjære lesere! Vi skal i dag skrive om hvordan man bøyer Substantiv på nynorsk. Substantiv er egen eller fellesnavn på gjenstander, steder eller levende vesener. Substantiv har mange regler, så du må holde tunga rett i munn, fordi her er det en del man må å kunne. Substantiv har 3 ulike kategorier, kaldt kjønn personvernerklæring. kontakt oss på post@videoteket.n

Øverom 6a / Samleside Øverom / Lærer / Salto

Nynorsk grammatikk Ordklasser og setningar 6 Eintal og fleirtal Leo har ein mobiltelefon. Luisa har to mobiltelefonar. Når eit ord fortel om éin ting, står ordet i eintal. Når eit ord fortel om fleire av den same tingen, står det i fleirtal. I fleirtal endrar substantivet seg Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Substantiv Hovudreglane for substantivbøying Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying.

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Svisj! Tilbake; Substantiv Adjektiv beskriv eigenskapar ved substantiv og pronomen. Bilen er blå. Eg er trøytt. Ho er vennleg. Trine er lattermild. Geir er streng. Dei beskriv korleis substantivet ser ut, korleis det luktar, kva for ei farge det har, kor mange det er og så vidare Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: substantiv. substantiv n3. I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet substantiv 'kjærlighet', 'skriking' er substantiv ord som 'Per', 'stein', 'gull', 'kjærlighet', 'skriking' er substantiv

Billig mobilabonnement for bruk i Norge og utland. Full Telenor-dekning, ingen bindingstid og gratis BankID på mobi Svar. Der vi har veksling mellom -d, -t og -de i partisipp, er systemet slik: -d = hankjønn/hokjønn eintal: ho eller han er dømd, kyrkja eller låven er bygd-t = inkjekjønn eintal: det er dømt, huset er bygt-de = fleirtal: dei er dømde, husa er bygde. Mønsteret ovanfor skal òg nyttast når partisippet står føre substantiv, som her 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.200 Korleis bøye substantiv på nynorsk!!!!! april 8, 2016 . Hankjønn, hunkjønn og inkjekjønn har kvart sitt bøyingsmønster. Og dette bøyingsmønsteret gjelder for de fleste substantiv. Vi delar ord inn i grupper etter felles kjennemerkar. Fellesnavn er ord du kan sette en, ein eller eit foran

7. Substantiv - hankjønn - familiemedlemmar på -ar ; 8. Substantiv - hankjønnsord på -er, -ar og -el ; 9. Substantiv - hankjønn ; 10. Substantiv - hankjønn; 11. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 12. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 13. Substantiv - trekk rett artikkel over til rett ord ; 14 sammensatte substantiv; å lage sammensatte ord; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne. Oppgaver. 1 Hvilken artikkel? 2 Med eller uten artikkel? 3 Bøyning av substantiv På nynorsk er det svært viktig å vite kjønnet på eit substantiv for å kunne bøye. Alle a-verb blir bøygde nøyaktig likt - her finst ingen uregelrette verb og ingen . Ei gruppe substantiv får vokalskifte i fleirtal (uregelrett bøying):. Nynorsk, eit frimerke, frimerket, frimerke, frimerka

Sterke substantiv er i moderne norsk for ein stor del einstavingsord som endar på ein konsonant eller ein trykksterk vokal, som ein stein.. I germanske språk hadde dei sterke substantiva ein ordstamme som enda på ein vokal: staina- .Alt i norrønt språk var denne endingsvokalen fallen bort. I moderne norsk språk har dei sterke substantiva ikkje slik endingsvokal i ubunde eintal, slik at. Substantiv. Nynorsk - minigrammatikk; 1. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending; 2. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending; 3. Substantiv - hankjønnsord som sluttar på -ar; 4. Substantiv - hokjønn på -ing; 5. Substantiv - kroppsdelar - ulike kjønn; 6 Substantiv er navn på personer, ting, egenskaper og handlinger. Substantiv på norsk kan ha tre kjønn: Hankjønn: en gutt, en bil, en sofa, en elg, en stol Hunkjønn: ei jente, ei lampe, ei dør, ei klokke, ei uke Intetkjønn: et hus, et eple, et glass, et minutt, et vindu Det er ikke [ Verba vi kallar sterke verb, har ikkje ending anten i presens eller i preteritum. Dei har dessutan vokalskifte i ulike tider: finna - finn - fann - har funne koma - kjem - kom - har kome Tidlegare kunne dei sterke verba ha ending i presens: finner, kjemer. Den forma er teken bort i de

Nynorsk grammatikk - Portfoli

 1. Lag substantiv av adjektiv. Treff substantivene. Sorter substantivformer. Sorter konkrete og abstrakte substantiv. Marker fellesnavn og egennavn. Skriv inn substantivsformer. Marker konkrete og abstrakte substantiv. Forrige Lag substantiv av verb Lag substantiv av verb ved å legge til endelsen -ing. å regne
 2. Uregelrette verb er verb som ikke følger de vanlige reglene for verbbøyning. Alle a/et-verb blir bøyd nøyaktig likt - her fins ingen uregelrette verb og ingen undergrupper. A/et-klassa på bokmål svarar i prinsippet til a-klassa på nynorsk
 3. Hei, kjære lesarar! I dag skal vi læra dykk korleis ein bøyer både svake og sterke verb på nynorsk. Vi startar med svake verb, og avsluttar med sterke. Kva er eit verb? Eit verb fortel kva som skjer, eller hva nokon gjer. F.eks: danse, synge, sitte, spille osv. Svake verb - Svake verb deles inn

VGSkole: Enkle nynorskregle

 1. Under eksamen kjem du garantert til å bruke mange substantiv, og då er det greitt å vite litt om korleis dei blir bøygde. I nynorsk er det eit trekjønnssystem for substantiva - det vil seie hannkjønn, hokjønn og inkjekjønn (intetkjønn). Vi bøyer substantiva i bundne og ubundne former i eintal og fleirtal
 2. Spanske verb Alle spanske verb slutter på enten ar, er eller ir, for eksempel trabajar, comer og vivir.Disse bøyes etter hvem som utfører handlingen. Sterke verb/uregelrette verb Med uregelrette verb mener vi verb som har avvik fra bøyningsmønsteret til regelrette (svake) verb.Vi skal se på noen eksempler
 3. Kapittel 11 Substantiv. Kapittel 12 Preposisjoner. Kapittel 13 Substantiv. Kapittel 14 Adverb. Kapittel 15 Mengdeord. Kapittel 16 Adjektiv. Kapittel 17 Sammenlikning. Kapittel 18 Leddsetninger. Kapittel 19 Tekst. Kapittel 1 Substantiv. Her finner du flere oppgaver til kapittel 1 i Praktisk norsk 2 (side 7-18). Kapitlet tar for seg disse emnene.
 4. Substantiv : følelser. Den 24 Nynorsk Oppgavesamling Orddanning Ordstilling Oversettelse Parsetninger Partisipp Parverb Passiv Perfektum Personpronomen Preposisjoner Presens Preteritum Preteritum perfektum Problemord Pronomen Quiz Refleksiv Samfunn Sammensetninger Samtaler Setninger Skriving Stedspreposisjoner Subjunksjoner Substantiv.
 5. ative avleiingar, som det heiter. Fenomenet er eldre i språket vårt enn namnet norsk er. Særleg mange av verba som vert bøygde med -a i fortid (-a eller -et i bokmål), kjem av substantiv. Sjå utklipp frå Olav Beito Nynorsk grammatikk (1986)
 6. Play this game to review Other. Hva er et substantiv? Preview this quiz on Quizizz. Hva er et substantiv? Nynorsk substantiv DRAFT. 8th - 10th grade. 160 times. World Languages. 62% average accuracy. 3 years ago. katrinesax. 0. Save. Edit. Edit. Nynorsk substantiv DRAFT. 3 years ago. by.
 7. substantiv. Den 6. november, 2018 av TEN. Innleggsnavigasjon. Forrige substantiv. Legg inn en kommentar Avbryt svar. Skriv din kommentar her... Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn: E-post (påkrevet) (Adressen vises aldri offentlig) Navn (påkrevet) Nettsted

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube NorskNynorskSubstantiv Om kurset Nedanfor finn du dei fire kursmodulane du bør gjere før du kan seie at du kan bøye substantiv rett. Heile kurset tar mellom 60 og. Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn Start studying Substantiv Nynorsk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Substantivbøyning i nynorsk - Studienett

En husbrann krever fire liv og et lite lokalsamfunn er i sjokk. Var det en tragisk ulykke eller mord? Britisk krimserie Bøye hus på nynorsk Minigrammatikk - Språkråde . Det er tre hokjønnsord det er lett å bøye feil i ubunden form Mange av substantiva er heilt like på bokmål og nynorsk (mann, hus, bil), eller nesten. Lær deg å bøye nynorske ord. StudentTorget.no. Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 6. des. 2017. Redaksjonen

Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen Substantiv. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo Hovedmeny. Kaleido 1. Tilbake; Trinn 4; Tilbake; Fakta, faktisk! Tilbake; Substantiv

Substantiv og verb nynorsk - Skole og leksehjelp

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Nynorsk Substantiv 1 Set inn riktig form av substantivet. a) Ina ser ein god . b) Onkel Ola leiter etter sin. c) Ein kveld åt eg fire . d) Har du sett mine? e) Når du skal lage ein , treng du mange . f) Om er oppe. 2 a) Skriv ned alle substantiva du kan finne i teksten under. Utanfor det næraste murhuset skimtar dei ein mann Hei kjære lesere! Ordforrådet på nynorsk og bokmål har ikke store ulikheter. De fleste ordene skrives på samme måte, men på noen punkter finnes det forskjeller. I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte. Kjennetrekk: Mange nynorske ord har diftong: Diftong er når to vokaler er ved siden av hverandre, som f.eks. heim I dag fikk jeg oppgave å lage et innleg om bøying av substantiv. Substantiv kan være navn på ting, presoner og steder. Substantiv bøyes i bestemhet, tall og kjønnhenholdsvis bunden og ubunden form, entall og flertall, og i intetkjønn, hankjønn og hunkjønn. Hoved reglene er: Hankjønn Hvis substantiv endrer på -a eller -nad for eksempe

Preteritum Magazines

Substantiv er namn på personar, stader, dyr og ting. På nynorsk heiter det også namnord. Vi kan dele Substantiv inn i to. Konkrete og abstrakte substantiv. Dei konkrete substantiva er namn på det man kan sjå og ta på, slik som eit eple, ei jente og ein gut. Abstrakte substantiv er namn på det ein ikkje kan sjå eller ta på Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use Elle melle - Nynorsk 1. trinn. 2. trin

Apertium En fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattfor

Substantiv er namn på noko eller nokon. Vi deler substantiv i to grupper: særnamn og samnamn. Særnamn skriv vi med stor forbokstav, slik som Eva, India, Alta og Mons. Samnamn er felles namn på mange av same sorten: gut, jente, land Substantiv. Ein del bøyingsendingar er ulike for substantiva i nynorsk og bokmål. Det er også ein del ord som har ulikt kjønn i dei to språka. Øvingsoppgåvene startar med substantiv som følgjer regelrett bøying. Deretter kan du øve deg på ord som høyrer til unntaka frå hovudreglane,. 28 Kapittel 5 - Språkriket - Substantiv, adjektiv og verb - nynorsk.pdf Sjå på 28 Kapittel 5 - Språkriket - Substantiv, adjektiv og verb - nynorsk.pdf i eit separat vindauge Her er en oversikt over de vanligste feilene vi gjør på nynorsk: Substantiv og kjønn. De fleste hunkjønnsord bøyes -a/-er/-ene, som i form - forma - former - formene. For ord som elv og øy kan du velge mellom dette hovedmønsteret og endingene -ar, -ane

Det er 3 kjønn i Substantiv:, Inkjekjønn, Hankjønn, Hokjønn, Hokjønn, Hankjønn, Inkjekjønn, Alle inkjekjønn bøyer vi slik:, Unntak, Ein stol, stolen, fleire. Seiten in der Kategorie Substantiv (Nynorsk) Folgende 103 Seiten sind in dieser Kategorie, von 103 insgesamt Hovedmeny. Kaleido 5. Tilbake; Rett på sak; Tilbake; Substantiv Substantiv. Substantiva bøyer vi i kjønn. Vi bøyer dei også i eintal ubestemt og bestemt form og fleirtal ubestemt og bestemt form. Sjå fleire reglar for korleis substantiv blir bøygde i boka Å lykkast med nynorsk som sidemål Uregelrette verb i Nynorsk. Uregelmæssige verb er verb, der ikke følger de sædvanlige konjugeringsregler. Verbene har en anden struktur, og da de ikke følger et fast konjugeringsmønster, skal de terpes. Listen nedenfor indeholder over 8 uregelmæssige verb i Nynorsk. Vi har ikke inkluderet sammensatte verb i dette overblik

Bøying av substantiv på nynorsk - Nynorsk

bøye på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

8. Substantiv - hankjønnsord på -er, -ar og -el ; 9. Substantiv - hankjønn ; 10. Substantiv - hankjønn; 11. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 12. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 13. Substantiv - trekk rett artikkel over til rett ord ; 14. Substantiv - trekk rett artikkel over til rett ord; Adjektiv; Genitiv; Adver Nynorsk - drilloppgaver - Substantiv 11. Kva for kjønn på nynorsk? Signatur - nynorsk. Signatur 1 studiebok. 1. Lær lettare. Oversikt; Test deg sjøl

Video: Lister Norsk for deg

4 NYNorSK 1. Uregelrette

nynorsk ordbok substantiv år mai Sølvberget abonnerer på to digitale ordboktjenester. synonymordbok, medisinsk ordbok, nynorsk, bokmål m.m.) og noen engelske. Substantivbøying er lett, ja bare se. Du må bare lære deg det. På nynorsk har substantivet tre kjønn Substantiv Hankjønnsord Regel: Hankjønnsord får endinga -ar og -ane i fleirtal. eintal fleirtal ubestemt bestemt ubestemt bestemt ein bil Bilen bilar bilan

I denne oppgaven fikk vi i oppdrag å lage et skjema om bøying av substantiv på nynorsk. substantiv er navn, ting, folk og steder. Disse tingene blir bøyet i hankjønn, hunkjønn og intetkjønn i forskjellige bestemtheter. Jeg har laget et lite skjema om dette: Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunden Hankjønn -x -en -ar -an I denne uka har vi fått i oppgave å skrive om hovedregelen i bøying av substantiv i nynorsk. Substantiv er navn på ting, personer og steder og bøyes i Bestemthet, tall. Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunden Hankjønn -x -en -ar -ane Hokjønn -x -a -er -ene Inkjekjønn -x -et -x -a Entall Flertall Ubestem Hei,bloggen. I dag så skal vi snakke om sterke verb. For å gjera det enklare deler vi dei sterke verba inn i ulike klasser. Dei vanlegaste inndelingane har 7 klasser av sterke verb etter korleis vokalane skiftar i bøyninga. I nokon av klassene er vokal skifta like, men dei kan òg vera ulike. Du treng ikkj No veit du korleis du bøyer substantiv på nynorsk. Powtoon gives you everything you need to easily make professional videos and presentations that your clients, colleagues, and friends will love! No design or tech skills are necessary - it's free, easy, and awesome

 • Utmattende kryssord.
 • Hvor kan man få tak i adderall.
 • Mataffär ramundberget.
 • Propranolol erfaringer.
 • Hundvänliga vandrarhem stockholm.
 • Pusse pipe med flislim.
 • Safari huset lillehammer aldersgrense.
 • Elodie details regntrekk.
 • Metabolism.
 • Russiske menn.
 • Ausmalbilder fantasie erwachsene.
 • Restaurere veteranbil.
 • Tpo antistoffer verdier.
 • The emperor's new groove online.
 • Robbie williams feel.
 • Borkum hafen restaurant.
 • Nøkkelpersonell as kvitsøygata stavanger.
 • Eplesnegle egg.
 • Train italy timetable.
 • Reign wiki lola.
 • Perspektiver historie kapittel 4.
 • Politisk likhet definisjon.
 • 1920*1080.
 • Sverige italia 2017.
 • Tøm papirkurv windows 10.
 • Webcam ilkahöhe.
 • Tacoma bridge norsk.
 • Praktisk matematikk måling.
 • Hyde park size.
 • Motocal graphics.
 • Påskekrim nrk 2018.
 • Astor family today.
 • Apollo landeplätze fotografiert.
 • Krabbenbeine kaufen.
 • I spiserøret kryssord.
 • Tanzschule näder jena.
 • Monika saken åsted.
 • Bilder aufhängen schiene ikea.
 • Disney klær nettbutikk.
 • Schwäbisch hall bausparvertrag kündigen wann auszahlung.
 • Fachschaft jura münster.