Home

Norges klimamål

Norges klimamål - naturvernforbundet

 1. Norges klimamål. Norge har mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. Men hva betyr dette egentlig? Norge har flere mål for sin klimapolitikk. Målene for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov, som trådte i kraft 1. januar 2018
 2. st 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Etter Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år
 3. Norges miljømål for klima. Norges miljømål for klima. Hopp til hovedinnholdet. Tilbake til forsiden. Søk. Søk Trykk for å søke. Meny. Laster. Vennligst vent.
 4. st 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. - Norge er det første vestlige landet i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN. Beslutningen i dag er et viktig skritt mot et grønt skifte i Norge,.
 5. I 2020 kommer Norges nye klimaplan: Slik gikk det forrige gang. På nyåret kommer regjeringens plan for å nå klimamålene i 2030. Miljøvernere håper det går bedre enn med det brutte 2020-målet. - Det handler mye om politisk vilje, sier Framtiden i våre hender
 6. Norges klimamål I PLATON-prosjektet skal vi fremskaffe kunnskapsgrunnlag om politikk og virkemidler som kan oppnå kutt i klimagassutslipp. Videre skal vi studere aksept for virkemidler på ulike nivåer. Platon skal bidra med kunnskap om hvordan det politiske systemet kan formes for å oppfylle..

Norge forsterker klimamålet for 2030 til minst 50 prosent

 1. ister Sveinung Rotevatn (V) Norges klimamål for 2020. Nå sier han det er sannsynlig at Norge vil innfri Stortingets mål for klimakutt - helt uten «hjelp» fra koronaviruset. Forskningsstiftelsen Cicero er enig
 2. Regjeringen vil lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050. I følge lovforslaget skal regjeringen rapportere årlig til Stortinget om blant annet utvikling i klimagassutslipp og utslippsfremskrivninger
 3. Her er Norges klimamål. Norge har mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Målene for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov, som trådte i kraft i 2018. Klimamålene for 2020 bygger på to forlik i Stortinget - fra 2008 og 2012
 4. st 40 prosent fra referanseåret 1990

Klima - Norges miljømål Miljøstatu

 1. Klimamål skal være forenlig med Norges nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen 12. desember 2015 og eventuell felles gjennomføring med EU. Loven skal ikke være til hinder for at det, som et supplement til klimamål etter første til tredje ledd, fastsettes andre typer mål for å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn. Del paragra
 2. Klimamål EU-sjefen foreslår skjerpet klimamål: Vil kutte 55 prosent innen 2030 - Vi må gå raskere, og vi må gjøre ting bedre, leder Silje Ask Lundberg mener for sin del at det nye klimamålet må bety «begynnelsen på slutten for Norges olje- og gassavhengighet»
 3. Norges rapportering til FNs bærekraftsmålspanel HLPF (Regjeringen, 2016) Innspill til samstemthet gjennom nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene (Forum for utvikling og miljø 2019) Statistisk sentralbyrås tall på utviklingen for Norge innen bærekraftsmålene (SSB 2020
 4. st 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå

Norge har 23 mål for miljøet. Vi måler utviklingen ved hjelp av 93 miljøindikatorer. Vi bruker denne kunnskapen til tiltak for et bedre miljø Det kom ingen nye mål for norske utsliputt fra Erna Solberg på klimatoppmøtet i New York. Dermed må vi vente i spenning til 2020. Da er Norge forpliktet til å levere nye og mer ambisiøse mål til FN for å nå Parisavtalen. Vi har spurt partiene på Stortinget hva de mener Norges nye klimamål bør være Elefanten i rommet er, da som nå, Norges oljeavhengighet. Erik Solheim (SV), miljøvernminister 2007-2012. Norge opererte så uten klimamål utover Kyoto-avtalen frem til 2008

Regjeringen skjerper Norges klimamål

I 2020 kommer Norges nye klimaplan: Slik gikk det forrige

Norges klimamål Høyre vil at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Transportsektoren skal bli utslippsfri, og Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi. Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. Høyre mener. Norges klimamål for 2030 markerer derfor et skille i norsk klimapolitikk der den globale kostnadseffektiviteten erstattes med europeisk kostnadseffektivitet. Dreiningen er likevel et resultat av tidligere norske klimapolitiske vedtak tatt på begynnelsen av 1990-tallet

Norges klimamål - Plato

Norge kan nå klimamålet for 2020 - helt uten «koronahjelp

Norges klimamål må med andre ord skjerpes. Utviklingen i klimaforhandlingene tilsier at klimamålene for perioden etter 2020 ikke vil ta en «Kyoto-form», en enkel og ovenfra-og-ned- fordelt utslippsforpliktelse i prosent. Forhandlingene tar nå en nedenfra-og-opp-tilnærming,. Olje- og energiminster Tord Lien (Frp) måtte be rådgiverne om å finne ut hvilke klimamål Norge har, ifølge skuffet, svensk miljøpolitiker

Lovfester klimamål for Norge i ny klimalov - regjeringen

Norges avtale vil gjelde frem til 2030, og det er ingen automatikk i at det vil lages en ny avtale etter det. Grunnen til det er at avtalen legges under EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig samarbeid. Hovedprinsippene for avtalen er klare. EU og Norge er dermed enige om å nå starte de formelle prosessene for avtalen EUs nye klimamål for 2050 vil bli vedtatt i to omganger. Først skal EU-landenes ledere beslutte det overordnede målet innen utgangen av 2019 Norges klimamål. Innen 2020 har Norge forpliktet seg til et utsliputt på 30 prosent, sammenliknet med 1990. Ifølge et svar Ola Elvestuen ga til Stortinget før jul, ligger Norge an til å. Norges klimamål for 2030 - en felles løsning med EU. EU skiller mellom utslipp fra kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Mens kvotepliktig sektor regulerer utslipp på bedriftsnivå fra sektorene olje og gass, landbasert industri og luftfart, består ikke-kvotepliktig sektor av sektorene transport, avfall, bygg og landbruk Norges klimamål. 2020-målet: Gjennom to klimaforlik på Stortinget, ett fra 2008 og ett fra 2012, har politikerne forpliktet seg til å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30.

Regjeringen skjerper Norges klimamål for 2030. Utslippene skal kuttes med mellom 50 og 55 prosent fra 1990-nivå Norges nye klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå, skriver Aftenposten. - Norge er det første vestlige landet i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN EUs klimamål Hva skal Norge leve av når olje- og gassressursene aldri tar slutt? EU er Norges eneste gasskunde. Nå vil Europakommisjonen spare penger ved å kutte gassforbruket, skriver Paal Frisvold Under overleveringen satt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H) på første rad og lyttet mens fagpersoner fra etatene som driver med strøm, mat, veier og sjøfart fortalte dem hvordan de kan nå Norges klimamål innen 2030

Norges klimamål kan ryke. Det norske målet om utslippsnøytralitet innen 2030 står på spill når verden samles til klimaforhandlinger i Madrid. Publisert Publisert . 1. desember 2019. Statsminister Erna Solberg (H) er mandag i Madrid for å delta på åpningen av den store klimakonferansen COP24 KonKraft, samarbeidsarenaen for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi vil i dag kl. 12.00 lansere nye klimamål for petroleumsnæringen Norges klimamål for 2030 - nasjonale krav. Publisert 28.01.2015. Regjeringens mål for utsliputt i Norge fram til 2030 må være ambisiøst og i tråd med oppdatert kunnskap fra FNs klimapanel om hvor store utsliputt som er nødvendig

Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nå

Hvilke klimaavtaler har vi i Norge

 1. ister Jan Tore Sanner (H), klima- og miljø
 2. Grafen viser Norges utslipp av klimagasser siden 1990, fordelt på sektor (fargelagt), og utslippsbaner mot flere av Norges klimamål. Den første milepælen for Norges innsats for utsliputt er.
 3. Norges klimamål I 2008 ga politikerne sitt løfte til Stortinget, nå vil de helst ikke snakke om det. - Vi har bedratt oss selv Frykten for at 2020-løftet brytes, øker for hver dag som går

Lov om klimamål (klimaloven) - Lovdat

 1. Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til Lov om klimamål (klimaloven). Formålet med loven er å fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050. Loven innebærer at vedtatte klimamål for 2030 og 2050 er lovfestet. Stortinget vedtok i tillegg at regjeringen skal opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det.
 2. ister Sveinung Rotevatn (V) møtte fredag pressen for å informere om Norges forsterkede klimamål for 2030. Han hadde med seg finans
 3. Det er alt for lite om vi skal nå Norges klimamål, sier næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO), Per Øyvind Voie. Han viser til at elektrifisering er det viktigste norske.
 4. Der vil en samlet norsk olje- og gassindustri lanserer nye klimamål for 2030 og 2050 - de samme som Equinor. Det er industriforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon: Norsk Olje og Gass og Norsk Industri, som sammen med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi, samt Norges Rederiforbund, går sammen for forplikte klimakutt-ambisjoner
Regjeringen lover nye klimamål i februar – E24

Ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 24 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet Frp-leder Siv Jensen åpner for å skrote elbilfordeler og nedjustere Norges klimamål: Jensen tar klimaoppgjør. Frp Andreas Haakonsen og Jonas Bergvall Henmo (tekst) FINSLIPER PROFILEN: Partileder Siv Jensen mener Frp må være en tydeligere alternativ stemme i klima­politikken Regjeringen vil i februar legge fram en stortingsmelding om Norges nye klimamål for perioden etter 2020, opplyser klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) Norges klimamål er ikke nok, og flere av våre fylker, byer og kommuner er langt mer ambisiøse. Alle våre Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri og kutte sine direkte utslipp innen 2030. Dette er en oppfordring mange allerede har tatt på strak arm og er i rute til å levere på i innen 2030 Et skjerpet klimamål gir klare investeringssignaler for bedrifter i alle sektorer, øker farten i energiomstillingen, og reduserer risikoen for irreversible og skadelige klimaendringer. Målet underbygger og forsterker Norges klimamål om minst 50 prosent utsliputt innen 2030 i samarbeid med EU, som også er NHOs ambisjon i Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv

Norges miljø- og klimaforpliktelser. Norges klimamål for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom klimaloven som trådte i kraft 1. januar 2018. Klimaloven utgjør rammene for norsk klimapolitikk og skal fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 Norges CCS-satsning og EUs klimamål. 10:45-11:30. ZEROHUBen - Oslo. Industri I september kom regjeringens forslag til investeringsbeslutning for fangstanlegg på Norcem og for infrastrukturen til Northern Lights, kalt «Langskip»

11. juni 2012 vedtok Stortinget klimapolitikken for de neste årene. Regjeringen la frem klimameldingen i april og etter press fra bl.a. Naturvernforbundet ble de enige med Høyre, Venstre og KrF om et klimaforlik. Her kan du lese alt om klimameldingen, forliket og bli klokere på Norges klimamål og hvorfor vi skal kutte klimagassutslipp i Norge KRONIKK: EUs nye klimamål, hvis det blir vedtatt, betyr at EU trenger mye mindre olje og gass, men mer havvind og hydrogen. Og at Norges klimamål må skjerpes Nøkkelord: Norges klimamål, innsatsfordelingsbeslutningen, innsatsfordelingsforordningen, Effort Sharing Decision, Effort Sharing Regulation, fleksible mekanismer, felles utslippsforpliktelse Sammendrag: Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar I Hordaland utfordres i tillegg alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By - fossilfri innen 2030. - Vi har også lagt en grønn, ambisiøs strategi og har en egen klima- og miljøplan for kommunens egen virksomhet Norges klimamål. 02 jul. PLATON med i Teknisk beregningsutvalg for klima. Publisert 11:50t i Norges klimamål. 0 Likes. Teknisk berekningsutvalg for klima har som arbeidsoppgave å bidra til ny kunnskap og nye metodar for tiltaks- og verkemiddelanalyser på klimaområdet

Venter på regjeringens klimatiltak: Uklart om det blir

OMDISKUTERTE: - Skal vi nå Norges klimamål for 2030, må enda mer av bilpark og industri elektrifiseres. Da trenger vi vind i møllene, skriver VGs kommentator i dag Norges klimamål for 2050 har en viktig portpassering allerede i 2030, hvor utslippene skal være redusert med 40 prosent. Enova-sjefen advarer mot å se seg blind på 2030-målet i klimaarbeidet i tiåret vi har foran oss: - Det haster å kutte utslipp, men hastverk er ikke et argument for lettvinte løsninger Hvilke tiltak må til for å nå Norges klimamål? Få oversikt over potensiale for utsliputt og næringsutvikling i Skifts utslippsmonitor. Skal vi nå klimamålene og utvikle norsk næringsliv til å bli verdensledende på nullutslippsløsninger, er det viktig å først ha god oversikt over både utslipp og potensielle utsliputt Oslos ambisiøse klimamål om 95 prosent utsliputt i 2030 får bred støtte hos de som bor i byen. 76 prosent av innbyggerne i Oslo mener at dette er svært viktig eller ganske viktig, og 63 prosent mener at arbeidet for å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i Norsk Byggebransje, din kilde til nyheter og informasjon om norske byggeprosjekter landet over. Nyheter★ Produkter★ Ledige stillinger★ Kontakt oss med tips

Nye klimamål - Norge redder verden. Som et lite land, med et innbyggertall som en middels by i den store verden, Norges andel er ca. 1,5 promille Regjeringen skjerper Norges klimamål for 2030 til minst 50 prosent, med mulighet for å gå opp mot 55 prosent. Av NTB 7. februar 2020, 13:06 - Vi mener dette er et rettferdig nivå i et globalt perspektiv, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB

Norge vil binde seg til EUs klimamål - En avtale med EU vil være en historisk forsterkning av norsk klimapolitikk. 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at det haster med å redusere utslipp om vi skal unngå katastrofale klimaendringer ENKL- planen står for en energi og klimaplan for Norge til 2020.Den er et samarbeid mellom Randers, adm. direktør ved SINTEF Energiforskning Sverre Aam og adm. direktør i EBL, Steinar Bysveen.Fem tiltakTrioen mener at det er mulig å nå målene i Klimaforliket gjenno Abstract Vinteren 2015 offentliggjorde regjeringen Solberg, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, hva som skal være Norges klimamål for 2030; innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990 The Norwegian government is taking some big steps on climate, but it still has a way to go. In February 2020, Norway submitted its enhanced Paris Agreement target (NDC), which sets a target of reducing emissions by at least 50% and towards 55% below 1990 levels by 2030 Den offisielle nettsiden for Langskip CCS - det norske prosjektet for CO2-håndtering i full skala. Les mer om Norcem, Fortum og Northern Lights

EU-sjefen foreslår skjerpet klimamål: Vil kutte 55 prosent

Forskernes mest beskjedne vurdering er et klimamål for Norge i 2030 på om lag 50 prosent utsliputt. Det øvre spennet i anbefalingen er at Norge må ta ansvar for klimakutt fram mot 2030 tilsvarende mer enn 6 ganger Norges utslipp, og det er særlig vurderingen at Norge er et rikt og ressurssterkt land som gjør at Norges klimaansvar øker Din middag kan hjelpe Norge å nå nye klimamål. Sveinung Rotevatn (V) og Tina Bru (H) har lagt om matvanene. Slikt hjelper klimaet, men kan bidra til at tusenvis av arbeidsplasser ryker i jordbruket EU-kommisjonen mener EUs fornybardirektiv er EØS-relevant, og at Norge dermed må forplikte seg til EUs ambisiøse klimamål. Den oppfatningen vil ikke olje- og energiminister Terje Riis-Johansen umiddelbart gå med på. Norge i nøkkelrolle - Norge vil spille en nøkkelroll

FNs bærekraftsmå

Norges klimamål og -forpliktelser under Parisavtalen Professor Christina Voigt, UiO. 1. Form og formål •Rettslig bindende avtale (for Norge siden 4. november 2016) •Forhold til konvensjonen: under konvensjonen, ingen protokoll, senere avtale, mer spesifikk, gjentar noen bestemmelser fra konvensjone Regjeringen skjerper Norges klimamål Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Regjeringen skjerper Norges klimamål. Av Budeia, 8. februar i Oppslagstavlen. Svar i emnet; Start nytt emne; Forrige; 1; 2; Neste; Side 1 av 2 . Anbefalte innlegg. Budeia 3 570 Budeia 3 570 Medlemmer; 3 570 7.

Filen har begrenset tilgang. Master-LC.pdf (1.174Mb) År 201 Norges klimamål nås ikke Norsk klimapolitikk er blitt et «norgesmesterskap i å sette seg høye mål som man ikke følger opp», tordner NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 1 min Publisert: 15.09.14 — 21.56 Oppdatert: 6 år side

Klimaendringer og norsk klimapolitikk - regjeringen

Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil binde Norge til EU i spørsmålene om klimakutt (Foto: Per Ståle Bugjerde Statsråden mener norsk næringsliv nå ber om tydeligere og strammere klimamål fordi det virker drivende på en teknologiutvikling som er til bedriftenes fordel. Før sommere Barn fra Miljøagentene fikk æren av å sende inn Norges nye klimamål til FN fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix. Da Norge meldte inn forrige mål om å kutte 40 prosent utslipp i 2016,. Klimamålet skjerpes: Kutt på minst 50 prosent innen 2030. Norge har meldt inn et skjerpet klimamål til FN. Det nye løftet er at utslippene av klimagasser skal kuttes med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 - Vi har jobbet lenge for at Norges klimamål skal bindes til EUs klimamål og at de skal bli en del av EØS-avtalen. Avtalen er grunnleggende for å skape forutsigbarhet for fornybarnæringen, så dette er et viktig gjennomslag for oss, sier Eivind Hodne Steen, som leder Energi Norges Brussel-kontor Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål om 40 prosent utsliputt innen 2030. Initiativet skal ifølge egen hjemmeside belyse hvilke forretningsmuligheter som finnes i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs

Høye ambisjoner for grønn skipsfart | Norges Rederiforbund

16. mai 2014 kl. 11:18 - Vi har reddet Norges klimamål. Heikki Holmås (SV) var strålende fornøyd da han sammen med opposisjonen på Stortinget kunne fortelle at de står sammen om full. Fire offensive klimamål I regi av Norges Rederiforbund har norske rederier tatt grep ved å vedta fire ambisiøse mål nedfelt i en klimastrategi. De fire målene innebærer at medlemmene skal; kutte sine klimautslipp med 50% per transportert enhet innen 2030, målt mot 2008

Norges klimamål kan ryke uten kvotehandel Det norske målet om utslippsnøytralitet innen 2030 står på spill når verden samles til klimaforhandlinger i Madrid. Vis merFoto: Carina Johansen / NTB scanpixNTB-Johan FalnesPublisert:Publisert 1. desember 2019 10:44Statsminister Erna Solberg (H) er mandag på plass i den spanske hovedstaden for å være med på åpningen av den store. Brage sendte inn Norges nye klimamål Fulle av inntrykk hastet barna videre til Redd Barna, hvor de hadde en worskop med Redd Barna, som Miljøagentene samarbeider med om Det magiske klasserommet. I år skal dette undervisningsopplegget oppdateres, og Barnas Klimapanel fikk æren av å være de første til å komme med innspill om hvordan det kan fornyes Teknisk berekningsutvalg for klima har som arbeidsoppgave å bidra til ny kunnskap og nye metodar for tiltaks- og verkemiddelanalyser på klimaområdet. Utvalget er oppnevnt for perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023. Fire av forskerne i utvalget er med i PLATON-konsortiet: Professor Knut Einar.. Ambisiøse klimamål i Europakommisjonen sin «Green Deal» 12. desember 2019 / i Aktuelt om EU/EØS , Energi, miljø og klima / av Jorunn Skodje Kommisjonspresident von der Leyen la 11. desember fram forslag til ein «European Green Deal» Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenliknet med 1990-nivå. Det varslet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på en pressekonferanse på fredag

Sjøfartsdirektoratet presenterte nullutslippsprosjekter i

Norges miljømål Miljøstatu

EUs nye klimamål: Konsekvenser og muligheter for gjenvinningsbransjen Onsdag la presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, frem forslag om 55 prosent kutt i klimagassutslipp i EU i 2030. Det er en økning på 15 prosent jamført med eksisterende EU-mål på 40 prosent Norges klimamål for 2030 og 2050 i tråd med Parisavtalen. Alle Norges miljømål er samlet på Miljøstatus.no. Regjeringen har også styrket den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål slik at de blir mer styrende for utformingen av nasjonal politikk Dette er helt nødvendig for å nå både polske og europeiske klimamål, sier Fridtjof Unander, områdedirektør i Forskningsrådet. Han sier at Polen med sitt store kullforbruk vil ha behov for CO2-håndtering for å nå klimamål. -Norge har sterkt kompetanse på CCS og Polen har svært gode teknologimiljøer Norges klimamål etter Paris-avtalen må forsterkes. Våre forsterkede mål for 2030 skal gjennomføres sammen med EU. Regjeringen vil følge opp målet om at Norge skal være klimanøytralt i 2030, og bli et lavutslippssamfunn i 2050

Hvilke tiltak må til for å oppfylle Norges klimamål når Europakommisjonen ønsker å øke målsettingen til 55 prosent utsliputt innen 2030? Med Skifts utslippsmonitor for grønn konkurransekraft, skal du få oversikt over potensialet for utsliputt og næringsutvikling i din sektor Norske klimamål Europa har blitt verdensledende på klimapolitikk. Bare ett europeisk land sliter med klimamålene: Norge. Utslippene i Norge har stått på stedet hvil i tretti år. Men nå skal alt bli annerledes, lover klima- og miljøminister Ola Elvestuen I et brev signert Avinors styre, sendt til selskapets eier Samferdselsdepartementet, uttrykker Avinor bekymring for at målsettingene om trafikkvekst kommer i veien for landets klimamål: «Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet», skriver styret Vi skjerper Norges klimamål! KrF Kristelig Folkeparti. February 7 at 4:31 AM · Hurra! I dag har regjeringen sendt inn skjerpede klimamål under Parisavtalen dc.contributor.author: Christensen, Lina: dc.date.accessioned: 2017-09-18T08:24:05Z: dc.date.available: 2017-09-18T08:24:05Z: dc.date.issued: 2017: dc.identifier.iss

Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk i 2021, og vil bevilge til sammen 1,9 milliarder kroner til ordningen. Samtidig innfører regjeringen et makstak i ordningen og avvikler tilskuddmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart lovfester Norges klimamål for 2030 og 2050 og trådte i kraft 1. januar 2018. Som en del av rapporteringen må regjeringen synliggjøre sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting, som kollektivtransport, sykkel, gange, godstransport på sjø og bane samt tilrettelegging for elfly på ruter der det er teknisk mulig - framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål Ny rapport: Nordmenns reiselyst er en trussel for Norges klimamål REISEVANER: Gjennomsnittsnordmannen reiser 2 millioner kilometer i løpet av livet. Foto: Colourbo

Partiene svarer: Hva skal være Norges klimamål

Fellesløft, ikke regelskjerping må til for å øke bruken avStor satsing på CO2-håndtering mellom Norge og PolenInnspillmøte om grønn skipsfart | Norges Rederiforbund
 • Cafe terrace at night.
 • Hvor ligger hinnøya.
 • Flydagen sola 2018.
 • Stadthalle greifswald veranstaltungen 2017.
 • Dyr på t.
 • Madrass 40x80.
 • Kristendommens påvirkning i samfunnet.
 • Radiohamburg.de whatsapp.
 • Arbeitsamt bremervörde.
 • Eksperter i team 2017.
 • Mikronationen deutschland.
 • Lechradweg.
 • Lisbon airport hotel.
 • Greensport bad oeynhausen.
 • Kalk farge stue.
 • Campingplass i lom.
 • Prosesjonslarver wikipedia.
 • Gymshark norge jobb.
 • Hvordan smitter aids.
 • Stadt rendsburg bauhof.
 • Maikotten münster afd.
 • Bb dagen 2018.
 • Clans of clans download.
 • Usa ut av parisavtalen.
 • Familiekøye jysk.
 • Radio 8 anrufen.
 • 1090 grafikkort.
 • 1920*1080.
 • Frekk kryssord.
 • Fuglelopper i sengen.
 • Jumping fitness velbert.
 • Kongsberg if.
 • Vintage klær menn.
 • Storhertugdømme kryssord.
 • Apollo landeplätze fotografiert.
 • Verstorbene deutsche schauspieler liste 2017.
 • Consequences of brexit for eu.
 • Dwarfs warhammer fantasy.
 • Stihl 660 tilbud.
 • Catch the millionaire ganze folge.
 • Siebenkorn marburg neue kasseler öffnungszeiten.