Home

Densitet trevirke

Densitet. Densitet (masse pr volum) testes etter standardiserte metoder. Hardhet. Til testing av hardhet, et materiales evne til å yte motstand mot inntrenging av et hardt legeme, benyttes Brinell prøvemetode. Dimensjonsstabilitet / likevekts­fuktighet. Prøving av dimensjons­stabilitet (krymping/svelling) og likevektsfuktighet foregår i. Tørr densitet Bjørk Forholdet mellom cellevegg og cellehulrom hos noen treslag. Ungdoms-ved S2 vokser mot venstre. transport av væske og oppløste trevirke har dermed 0 % fuktig-het, mens fuktig yteved har over 100 % fuktighet. Kjerneveden har 35 - 40 % fuktig-het og yteveden 110 -130 %

Fysiske egenskaper Treteknis

 1. Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum.Det kan for eksempel være massetetthet, som er masse per volum, eller energitetthet, som er energi per volum. Ettersom areal kan sees på som et grensetilfelle av volum, brukes også begrepet i for eksempel befolkningstetthet, som er befolkning per areal, eller magnetisk flukstetthet, som er fluks per areal
 2. Trevirke dannes gjennom fotosyntesen. Dette er en prosess der plantene omdanner CO 2, vann og sollys til sukker. Planten er rask med å omforme sukkeret videre til plantemateriale som rot, stengel, blad, frukt eller blomst. Plantemateriale er altså dannet av sukker, også kalt karbohydrater
 3. Densitet til vann ved 15.56 °C = 0,99901 kg/l Densitet til vann ved 25 °C = 0,99704 Densitet tilsvarer det engelske begrepet density (i noen grad også betegnelsen gravity, men gravity er opprinnelig en definisjon hvor tyngdekraften var med.) Som vi skal se senere brukes det engelske begrepet specific gravity
 4. Har sett på trevirke i forskjellige butikker på nett og ser at noen steder det klassifisering av trevirke.Fx:2*4 C182*3 C18/C24Jeg søkte på C tallene men fant ingenting, kan noen forklare meg hv
 5. Trefuktighet - tørking •Trefuktigheten bør tilpasses klimaet på brukerstedet •Fuktighetstransporten ved tørking - en kompleks prosess •Tørking - en balansegang mello
 6. Målemetoder. Den mest presise måten å måle E på er å måle hastigheten av lyd gjennom materialet, siden hastigheten av lydbølgene, v l, avhenger av E-modulen og materialets tetthet, ρ (rho): v l =(E/ρ) 1/2. En annen metode er å måle materialets egenfrekvens gjennom å måle svingningene av en tynn stav av ønsket materiale, opphengt i begge ender, med en tung masse, M, påført på.

Hos Obs BYGG finner du ubehandlet og impregnert trevirke til ditt neste prosjekt. Bli kjent med vårt store utvalg av trevirke her mm x mm TREVIRKE C18 TREVIRKE C24 TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm Klasser Bøye- Elastisi- Densitet NS-EN 338 fasthet tets-modul N/mm 2 kN/mm 2 kg/m 3 C14 14 7 290 C18 18 9 320 C24 24 11 350 C30 30 12 380 Tabell 1: Fasthetsklasser Egenskaper ved trevirke generelt er behandlet i Byggdetaljer 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper. For å lese mer må du kjøpe tilgang. Kjøp. kr 1 123,50 pr. mnd. Byggforskserien komplett. Kjøp. kr 588,67 pr. mnd. Delserie Byggdetaljer. Kjøp. kr 301,00 Enkeltanvisning. Alle. Skjematisk oppbygning av fiberstrukturen i trevirke . Denne anvisningen beskriver trevirkets struktur og de materialegenskapene til bartre- og løvtrevirke som har betydning for anvendelse av tre til bygningsformål. Trelast i form av plank, bord, lister og liknende er behandlet i Byggdetaljer 571.524 Trelast. Typer og egenskaper

Trevirke tilpasser seg fuktinnholdet til omgivelsene. Fibermetning, ca 30%. Økt densitet fører til: • Bedre mekaniske egenskaper • Mindre opptak av vann • Mer krymping og svelling (mer cellevegg som kan ta opp vann) • Økt brennverdi • Økt masseutbytte i treforedlingsindustrien Densitet, en av de viktigste vedegenskapen Fysisk tilstand i naturen: Gassfase: Farge: Fargeløs: Kokepunkt-162 O C ved 1 atm trykk Tetthet gassfase: 0,804 kg/Sm 3: Tetthet i væskefase: 450 kg/m 3 (ved 1 atm og - 162 O C): Nedre brennverdi gassfas Bygge og bo La deg bli inspirert! Tre er et ærlig materiale og kan varieres i det uendelige. Panel, gulv, listverk, kledning, terrasse og uterom, kledning, tak, konstruksjonsvirke

Tetthet - Wikipedi

 1. Osp har et av verdens lyseste trevirke og nyhøvlet ospepanel brukt innendørs beholder sitt lyse utseende uten å falme. Det er derfor velegnet som panel og himling og som soveromsgulv på grunn av sin behagelig overflate og renhet
 2. Gran er en planteslekt i furufamilien, som er eviggrønne bartrær med nåler som sitter enkeltvis på kvistene. Veden i norsk gran (vanlig gran) er gulhvit uten fargeforskjell på yteved og kjerneved. Kvistene er oftest lyse og ikke særlig fremtredende. Tetthet ved 15 prosent fuktighet er cirka 0,47 g/cm3. Store, tidligere skogbare arealer på Vestlandet er etter hvert tilplantet med gran
 3. Furu er en bartreslekt i furufamilien. Bearbeidingen av furu er lett, og treslaget foretrekkes ofte av den grunn til snekkeriformål. Holdbarheten er god for kjerneveden, yteveden angripes derimot lett av sopp og insekter, men lar seg, i motsetning til gran, lett impregnere, og holdbarheten økes derved vesentlig. Vanlig furu har gulaktig ved og mørkere, ofte rødlig til rødbrun kjerneved.
 4. Treslag: Tørr-densitet: Basis-densitet: Densitet: Rå- densitet Densitet ved 15 % fuktighet ca. 0,69 g/cm 3. Som for alle ringporige treslag, vil brede årringer gi tyngre og sterkere trevirke enn smale årringer Treslag: Kinesisk poppel og anmu Densitet: 560 kg/m3 Oppbygning: Enkelt treslag eller combi Overflategradering: BB/CC og B/C
 5. Bredde Lengde NOBB-nr. Varenr. Varenavn Pakkemåte; 1200: 2200: 11286721: 181105: GIPSPL STD 1200X2200X12,5 NORGIPS: STANDARD FORPAKNING: 1200: 2400: 10397701: 63633

Trevirkets brennverdi - Nibi

 1. Blandet trevirke fra f.eks. byggeplasser, og 100% rent kjemisk ubehandlet tre
 2. Virket må være frisk for at dette skal fungere, benyttes gammelt trevirke må lim tilsettes. Platene tørkes ved 180-200 ° C og kappes deretter i ulike størrelser. Trefiberisolasjon brukes som løsfyll eller som porøse plater som er enkle å bruke
 3. dre i bruk Elektrisk ledningsevne-lavere fuktighet gir høyere elektrisk motstand. Dette er en fordel for trevirke
 4. høyere densitet og dermed sterkere trevirke. Dette oppnås fordi sommervedandelen øker, og fibrene blir i gjennomsnitt tykkere og inneholder mer cellulose. Trevirke hentet høyt over havet og med dårlige vekst-forhold kan ha smale årringer med reduserte styrkeegenskaper, såkalt hungerved. Årring-bredden kan i gjennomsnitt være maksimalt.
 5. Trevirke holder seg svært lenge hvis det får være tørt. Se bare på stavkirkene! Råtesopper og insekter kan bryte ned treet. Likeens vind, fuktighet og direkte sollys. Best holdbarhet har kjerneved og trevirke med tette årringer. Tetthet Tetthet i veden kalles også densitet. Tettheten måles i masse per volumenhet - kg/m3

Video: Trevirke klassifikasjon - ByggeBoli

Elastisitetsmodul - Wikipedi

Densitet o Trevirke med høy densitet er tyngre å antenne enn trevirke med lav densitet Fiberretning o Trevirke antennes raskere når branneksponeringen er normalt på fiberretningen enn når det eksponeres parallelt med fiberretningen, fordi varmeledningsevnen er høyest parallelt med fibrene. Fuktinnhold Overflatestruktu READ. Nr. 40. FOKUS på tre. Trevirkets. oppbygging og. egenskaper • Hovedprinsippet hos bartræ Densitet, tørr Vekt Mekaniske egenskaper Bøynings elastitets modul Tørr E-modul på langs av fibrene (platen) Tørr E-modul på tvers av fibrene (platen) Våt E-modul på langs av fibrene (platen) Våt E-modul på tvers av fibrene (platen) Tørr, E-modul gjennomsnittlig på langs/tvers av fibrene (platen

Denne materialkalkulatoren baserer seg på teoretiske vekter og er kun et verktøy til å gi et estimat for beregning. Det vil alltid være variasjon på det som er teoretisk vekt og faktisk vekt Høy densitet og stivhet hindrer luftlommer, synk og setninger. Nativo Trefiberisolasjon avkapp eller rest, kan returneres til Hunton fabrikken på Gjøvik, eller kildesorteres som trevirke på nærmeste miljøstasjon/godkjent avfallsmottak der trevirke kan gjenvinnes

Kubikkmeter til Liter (m³ til L) konvertering kalkulator for Volum konverteringer med ekstra tabeller og formler Masonite bjelken er en I-bjelke med 10 mm spon i steget og flenser av trevirke. Masonite I-bjelker brukes i gulv, vegg og tak og lages fra høyde 200 mm til 500 mm. Masonite bjelken har unike egenskaper og muligheter, og er miljøvennlig, sterk, energieffektiv, rett og stabil, har minimal krymp, lav vekt og man kan lage store hull i steget Densitet er ca. 770 kg/m3. Fuktighetsinnhold er ca. 8-10%. Fint treslag å bearbeide maskinelt. Forboring ved skruing e.l. anbefales. Am. hvit eik egner seg utmerket til forskjellige overflatebehandlinger, og kan gi en veldig fin finish. WoodLink har fokus på å levere bærekraftig trevirke av høyeste kvalitet,. Fuktigheten i trevirke varierer med luftfuktighet og temperatur. Som fuktighetsinnhold varierer, varierer densitet. Fuktigheten påvirker volum og masse av tre, som sveller slik at fuktigheten stiger og krymper som vanninnhold avtar. Specific Gravity Wood tetthet og spesifikk vekt er relatert. Jo høyere tetthet, jo høyere egenvekt

Den er produsert i ekstra hard Jackopor EPS, med en densitet på over 130 kg/m 3.. Jackopor Plank er skrufast, den tåler minimum 100 kg i uttrekk og kan erstatte 36×148 mm trevirke til innfesting av dører og vinduer i Thermomur Trevirke er et naturlig, organisk cellemateriale som er bygd opp av. NS-EN 338 og tidligere sorteringsstandard NS 3080:. Velg styrkeklasse og senteravstand mellom bli publisert i Fokus på Tre. EN 338 for D-klassene (hardwood species). Dette gjelder spesielt forholdet til densitet. Anbefalte verdier for limtrelameller av. Vekt/densitet-trevirket blir lettere ved tørking Krymping/svelling-ved å tørke trevirket til brukerstedets likevektsfuktighetvil trevirket krympe, svelle eller deformeres vesentlig mindre i bruk Elektrisk ledningsevne-lavere fuktighet gir høyere elektrisk motstand. Dette er en fordel for trevirke i enkelte brukssammenhenger, og er et fenomen som også utnyttes til måling av trefuktighet For noen er muligens CE-merking av panel, kledning og tregulv nytt. Malene viser de egenskapene som skal deklareres i CE-merkingen. I praksis er det meste tabellerte verdier som finnes i de ulike standardene. Man må imidlertid dokumentere densitet ved 12 % fuktighet for hvert treslag siden noen av de deklarerte verdiene avhenger av denne

Densitet Som følge av varmpressingen har OSB-plater høyere densitet enn vanlig trevirke, se Tabell 3. Varmeledningsevne Praktisk varmekonduktivitet er gitt i Tabell 3. Lyd OSB-platers bidrag til lydisolering bestemmes av de ulike platenes vekt og bøyestivhet. Det vises til Byggforskseriens Byggdetaljblader [3] som gir anvisninger vedrørend Sement & mørtel fra Byggmax. Raskt, enkelt og billig. Holder du på med et byggeprosjekt som innebærer støping eller muring? Hos Byggmax får du både mørtel, sement og alt nødvendig utstyr for et vellykket resultat densitet og gir høyt masseutbytte. For annen anvendelse av trevirke spiller den absolutte årringbredde mindre rolle. Når det gjelder bartrær, foretrekker vi virke med smale årringer. Det er lettest å bearbeide og har bedre styrkeegenskaper enn virke med breie årringer. Det motsatte gjelder for de ringporete lauvtreslagene La oss være venner. Ta en titt inn i vår tre-verden, så skjønner du kanskje hvorfor vi er så engasjerte. Vi lever med og for trevirke, og ikke minst, for at nettopp du skal bli fornøyd med det du benytter for å innfri dine ønsker

Trevirke - Obs BYG

Denne platen holder en såkalt SCAN-kvalitet, noe som innebærer at den oppfyller samtlige europeiske normer når det gjelder materialsammensetning, densitet og vekt. I tillegg til den europeiske klassifiseringen, oppfyller platen kravene til Norsk standard Selve celleveggen har omtrent samme densitet (masse/ volum) hos alle treslag. Densiteten i fullstendig tørt trevirke. er derfor bestemt av celleveggandelen i trevirket. Tynnveggede celler gir stort hulrom og lett ved. Har. cellene tykke vegger og lite hulrom, blir veden tung. Gran og furu har ca. 70 % hulrom og tørrdensitet på. MDF trevirke eller fiberplate med middels densitet, er en tremasse laget ved å lime sammen trefibre med varme, harpiks og trykk. Veden brukes i en rekke bygge og industrielle prosesser og regnes som en pålitelig og billigere alternativ til heltre

571.524 Trelast.Typer og egenskaper - Byggforskserie

 1. har en densitet på 230 kg/m. 3. 15 mm har høyere densitet på grunn av høyere asfaltinnhold, mens 19 mm og 25 mm har relativt lik densitet og sammensetning som 12 mm. <0,00: I verdikjeden av trevirke er det brukt økonomisk allokering. Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert
 2. nordisk trevirke (skurlast). Konstruksjonsvirke benyttes for eksempel i stendere, sperrer og bjelkelag, limtre og takstoler, samt i andre konstruksjoner. Den mest produserte styrkeklassen i Norge er C24 og i følge EN338 så har den i gjennomsnitt en densitet på 420 kg/
 3. Furu har en densitet på 435 kg tørt / m. 3. trevirke. Ved 12 % trefuktighet har det da en densitet på 487,5 kg /m. 3. 0,04. Norge og Sverige, scenarioet er beregnet for anvendelse i Norge. 10,3 %. kg. Listtypen brukt i beregningene er hvitmalt furu med en dimensjon på 12 x 56/58 mm
Sedertre | Woodlink AS | Klepp StasjonUnngå kuldebroer med Jackopor® Plank: Skrufast og

571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper ..

Svilleolje er et trebestrykningsmiddel med god inntrengning for sviller og annet trevirke utendørs, over og under bakken. Gir virket god vannresistens. Påføres i rikelige mengder. Sort. 4 l. Bruksområde Først og fremst beregne Konstruksjon: Trevirke med minimum densitet på 400 kg/m³ og tykkelse minimum 9 mm. Kan monteres med en luftspalte mellom plate og underlag. September 2011 Side 2 av 2 PÅFØRING MALINGEN MÅ RØRES GRUNDIG OM FØR BRUK!. - Brukes som toppstrøk på trevirke utendørs INNHOLD: - Bindemiddel: ca. 40-50 % av vekten er kokt linolje - Tørrstoffinnhold: Ca. 98 % - Pigment: sinkhvitt, titandioksid, fyllmiddel - Fargepigment: jernoksider og jordpigmenter - Densitet: 1,38 - 1,45 kg pr liter - Forbruk: 9-15 m2 pr liter - Tørketid: Ca 1-2 døgn ved døgntemperatur 18° NB

Sæteråsen Sag | Sibirsk Lerk

Densitet träslag - TräGuide

Plater belagt med en slitesterk melamin- eller fenolfilm. Dette gjør at platene tåler mer mekanisk påkjenning og er mer motstandige mot fukt og kjemikalier. Enkle å spyle/rengjøre. Platene er kantforseglet. Densitet: 700 kg/m3 Overflate: Filmbelag Vi hadde en 10 m3 konteiner en helg her og kastet oppi mye trevirke, noe badromsplater, to soilrør a 2 meter og noen kilo trukket tak, samt tre vegg-til-veggtepper. Hvor mye bør det veie? Konteineren var akkurat fylt til randen, tipper ca 95 % av innholdet volummessig er tørt trevirke Nytt trevirke og tidligere behandlet med ikke filmdannende beiser, f.eks. vegger, dører, vinduskarmer, gjerder og stolper. Anbefales spesielt for tømmerflater. Ikke egnet for bruk på filmdannende beis/maling, heller ikke i drivhus eller tilfluktsrom for husdyr • Høy densitet (tetthet/egenvekt) • Tørker langsomt • Inneholder store mengder bunden harpiks og fett (naturlig impregnering) • Kan bearbeides og overflatebehandles som furu • Lav forkullingshastighet • Nydelig og naturlig patina. Egner seg spesielt godt til: • Utendørs kledning • Terrasser • Tak • Laftin Uten overflatebehandling UV-stråling vil gjøre termisk modifisert trevirke lettere og grå på samme måte som en hvilken som helst treråmaterialet. Med bartre, er jevnheten av fargen påvirket av normale variasjoner på grunn av densitet, og hvis det er fjær eller sommer tre

Hva er celluloseisolasjon? - CBI Norge AS

KONSTRUKSJONSVIRKE - TRELAST - PRODUKTER - Hjem - Bergene Hol

deponeres som vanlig trevirke. 3.9 GJENNOMFØRINGER Ved oppføring av gjennomføringer, er det viktig å ikke bryte forseglingen på barrierelagene. Anbefalte hylser må brukes for å sikre kontinuitet i dampbarrierene. Rørets omkrets må sikres ved å blokkere som vist på bildet. Det må lages et hull i vindbarrierplaten til røret Omkring halvparten av tørrstoffet i trevirke består av karbon, bartrær noe mer enn løvtrær. I tillegg til karbonet inneholder trevirke rundt 44 prosent oksygen og seks prosent hydrogen. Disse grunnstoffene utgjør bygge­ steinene til cellulose, hemicellulose og lignin. I tillegg inneholder trevirke noe nitrogen, svovel og klor. DENSITET Trevirkets fysiske egenskaper: densitet, ved-vannrelasjoner, kapillære bevegelser og diffusjon, termiske, elektriske og akustiske egenskaper og dynamisk oppførsel. Mekaniske og reologiske egenskaper: elastisitet (spenninger og deformasjoner), elastiske parametere hos heltre, ortotropisk elastisitet, plastisitet og kryping, hardhet, strekk-, trykk-, skjær-, bøye-, slagbrudd- og torsjonsfasthet

Norsk Gjenvinning: Volum- og vektinformasjo

Jackopor® Plank tåler støpetrykk og kan erstatte 36x148 mm trevirke. Jackopor® Plank er det nyeste resultatet av Jackons kontinuerlige forskning og nytenkende produktutvikling. Den er produsert i ekstra hard Jackopor®EPS, med en densitet på over 130 kg/m3. Dette betyr at Jackopor® Plank er skrufast,. - Biokull slik vi vil lage det er produsert fra trevirke i form av sagflis. Dette blir varmet opp til 200 grader i en dampreaktor på over 20 atmosfærer trykk. Når dampen slippes raskt ut av reaktoren, blir strukturen i treet omdannet, og samtidig blir kjemien i trevirket endret slik at fargen blir brunsvart, nesten på samme måte som sukker blir karamellisert når det varmes i. Lamellenes lave densitet forenkler både løft og tilskjæring. Leveranse på en smart miljøpall gir minimalt med etterarbeid. På grunn av våre miljøpaller minsker både forbruket av trevirke og avfallshåndtering. Produkter . TOPROCK (Plan isolasjon) Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner,. trevirke hovedsakelig grunnstoffene karbon, hydrogen og oksygen, og i tillegg små mengder svovel og nitrogen. BRANNTEKNISKE EGENSKAPER Materialtype EPS Trevirke Bestanddeler Polystyren Cellulose, ligning, kvae, sporstoffer Densitet 15 - 40 kg/m3 500 - 800 kg/m3 Aldringsbestandighet Meget god Kan råtne Utsatt for små flammer Smelter unn

kobberimpregnert trevirke utsatt for regn eller vask vil cirka 10 % av kobberet ulakes i løpet av levetiden, men det er antatt at malt kledning har tilnærmet null utlakning. Med en densitet på 435 tørr kg/m. 3. for furu, så vil karboninnholdet omregnet til karbondioksid gi 797,5 kg CO. 2. per m. 3 Sammenlignet med vanlig trevirke skal Jackopor Plank være lett i vekt og lett å skjære og tilpasse, samtidig som man har fordelen av å få alt til byggeplass på samme leveranse. Jackopor Plank produseres i lengder på 2,4 m, og selges i stk. De kappes ned til riktig lengde med glødetråd eller vanlig sag Jackopor® Plank er skrufaste lengder i ekstra hard EPS. Med høy uttrekkskapasitet og imponerende trykkstyrke kan produktet i flere sammenhenger erstatte 36x148mm trevirke. Jackopor® Plank er det nyeste resultatet av Jackons produktutvikling. Den er produsert i ekstra hard Jackopor® EPS, med en densitet på over 130 kg/m 3 Jackopor Plank i ekstra hard EPS er den nye, skrufaste smyglisten til Jackon Thermomur.Jackopor Plank tåler støpetrykk og kan erstatte 36×148 mm trevirke ved avstiving av dør- og vindusåpninger. Jackopor Plank er det nyeste resultatet av Jackons kontinuerlige forskning og nytenkende produktutvikling. Den er produsert i ekstra hard Jackopor EPS, med en densitet på over 130 kg/m 3 MEDLEMSNYHET - Celluloseisolasjon er et fellesbegrep for isolasjonsmaterialer laget av for eksempel avispapir eller fiber av trevirke. De organiske fibrene i celluloseisolasjon har evnen til å ta opp og gi fra seg fuktighet på samme måten som treverk

 • Uv stråling fra pc.
 • Budsjett excel bedrift.
 • Botanischer obstgarten heilbronn 2017.
 • Hotspot hund bilder.
 • Adel tawil tour 2018.
 • Arctan 1 2 in degrees.
 • Nhl all star vote.
 • Dette skjer når du slutter å snuse.
 • Globus naturfag 7 issuu.
 • Lilja 4 ever anmeldelse.
 • Sam lekeland.
 • Armenske etternavn.
 • Scarlet fever.
 • Bach toccata fugue d moll.
 • Måns edwall.
 • Molekular restaurant frankfurt.
 • Legoland günzburg öffnungszeiten 2018.
 • Colorwool.
 • Jade jotun soverom.
 • Glass pepsi.
 • Talekunst kryssord.
 • Escuchar musica de rio roma mp3.
 • Audi a5 sportback gebraucht.
 • Pro borlänge.
 • Bryllupsbord inspirasjon.
 • Hvordan fylle heliumballonger.
 • Eiendomsoverdragelser molde.
 • La perm utekatt.
 • Tarifflønn kokk med fagbrev 2017.
 • 3mm haarschnitt männer.
 • Equation.
 • Lekebutikk åsane.
 • Yamaha scooter neos 4.
 • O'learys sarpsborg meny.
 • Schneller flammkuchen ohne hefe.
 • Reisetilbud.
 • Siegesparade moskau 2018.
 • Øystater i karibien.
 • Kart halden kommune.
 • Könssjukdomar via kyssar.
 • Pusteøvelser angst.