Home

Landbruksdirektoratet alta

Kontakt Telefon: 78 60 60 00 postmottak@landbruksdirektoratet.no ALTA - Besøksadresse Løkkeveien 111-0301 9510 Alta Webredaktør ingrid.moen.rotvik@landbruksdirektoratet.n Landbruksdirektoratet Alta fra , Troms og Finnmark. Offentlig forvaltning. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett Kontaktinformasjon for Landbruksdirektoratet Alta Alta, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer

Kontakt oss - Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Alta Kontaktinformasjon. SMS Send oppføring på SMS. Bedriften Landbruksdirektoratet Alta i Alta i Alta kommune driver innen bransjen offentlig virksomhet. Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse Landbruksdirektoratet Alta er ikke regnskapspliktig og/eller har ikke levert årsregnskap til Brønnøysundregisteret Magnar Evertsen (42) er ansatt som direktør i Landbruksdirektoratet avd. Alta

Landbruksdirektoratet Alta, Alta - 1881

Landbruksdirektoratet har kontor i Oslo og Alta. Avdelingane i Oslo handsamar dei oppgåvene SLF tidlegare hadde ansvaret for, medan Avdeling reindrift ligg i Alta. Brukarretta og effektiv forvaltning av tilskotsordningar og juridiske verkemiddel står sentralt, i tillegg til kontroll og dokumentasjon. Instruksar, tildelingsbrev og årsrapporta LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA. Organisasjonsnummer: 974759616. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 22 ansatte Bedrift underlagt LANDBRUKSDIREKTORATET. Forretningsadresse Markveien 14 9510 ALTA Troms og Finnmark Kontaktinformasjon. Tlf: 78 60 60 00 www.landbruksdirektoratet.no. Henvendelser om læreplasser skal gå til. Kjøper av virke skal, ved første gangs tømmeromsetning, rapportere volumet og salgsverdien, samt hva som er innbetalt til Skogfond. Fondet er penger som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Les mer om tilgjengelighet og frister for registrering av. Landbruksdirektoratet Alta Eanandoallodirektoráhtta Áltá . ALTA . Postadresse: Postboks 1104 NO-9504 Alta, Norway Besøksadresse: Løkkeveien 111, H0301 Org.nr: NO 981 544315 MVA Telefon: +47 78 45 70 20 Telefaks: +47 78 45 70 49 alta@landbruksdirektoratet.no Internett: www.landbruksdirektoratet.no . OSLO . Postadresse: Postboks 8140 De Published 08 Oct 2019 08:17:01 - Deadline: Snarest Landbruksdirektoratet Alta Løkkeveien 111-H0301 9510 ALTA Web: www.landbruksdirektoratet.no Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot jordbruk, reindrift, skogbruk.

LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA. Organisasjonsnummer: 974759616. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 22 ansatte Bedrift underlagt LANDBRUKSDIREKTORATET. Forretningsadresse Markveien 14 9510 ALTA Troms og Finnmark Kontaktinformasjon. Tlf: 78 60 60 00 www.landbruksdirektoratet.no Landbruksdirektoratet skal løse de samme oppgavene som Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning hadde. Hovedansvaret for reindriftsforvaltningen ligger i avdelingen i Alta. Med bakgrunn kommentarene og rettingene over foreslår Landbruksdirektoratet følgende tekst i kap. 3.12 Samiske interesser: 3.12 Samiske interesse Landbruksdirektoratet - Rådgiver - Seksjon tilskudd rein - Alta. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Landbruksdirektoratet har i dag kontorer i Oslo og Alta, med til sammen rundt 230 ansatte. (©NTB) Delta i debatten. Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette.Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor

Video: Landbruksdirektoratet Alta, Alta bedrift gulesider

Landbruksdirektoratet OSLO Postadresse: Postboks 8140 Dep. Telefon: +47 24 13 10 00 NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 postmottak Org.nr: NO 981 544 315 MVA Telefaks: +47 24 13 10 05 @landbruksdirektoratet.no Internett: www.landbruksdirektoratet.no ALTA Postadresse: Postboks 1104 NO-9504 Alta, Norway Telefon: +47 78 45 70 2 Landbruksdirektoratet (LD) har ansvaret for å gi råd og iverksette sentrale deler av regjeringens landbrukspolitikk. Direktoratet er underlagt Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet skal bidra til en samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske, faglige og juridiske virkemidler rettet mot landbruket, landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel

Landbruksdirektoratet har kontor i Oslo og Alta. Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning ble lagt ned i 2014 og slått sammen til Landbruksdirektoratet. Har 230 ansatte fordelt på fem avdelinger; handel og industri, landbruksproduksjon, reindrift, ressurs og areal og administrasjon Landbruksdirektoratet ble etablert 1. juli 2014 ved en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning. Vi har kontorer i Oslo og Alta. Avdelingen i Alta arbeider med reindriftsspørsmål. Besøk www.landbruksdirektoratet.no for mer informasjon Landbruksdirektoratet Alta har besøksadresse Markveien 14, 9510 Alta og postadresse Postboks 1104, 9504 Alta. Selskapet ble stiftet i 1995 og er registrert som AVD under bransjen Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked Landbruksdirektoratet avd. Alta 2012 Alta: Frå 1. juli 2014 er Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning historie. Dei to verksemdene er nedlagde, og samstundes slått saman til Landbruksdirektoratet, som skal løyse dei same oppgåvene Landbruksdirektoratet Alta. Løkkeveien. 111 9510 AltaVis veibeskrivelse. 78 60 60... Vis nummeret. Hvor synlig er din bedrift? Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Landbruks- og matdepartementet Ditt søk på landbruksdirektoratet ga 4 virksomheter og du har nådd slutten av listen

Her finner du informasjon om ledelse og styret i Landbruksdirektoratet Alta. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere Juristforbundet Landbruksdirektoratet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet - Stat. Leder: Alexandra Sunde Landbruksdirektoratet. Hildegun Thomassen hildegun.thomassen@kraftlaget.no. Landbruksdirektoratet - avd. Alta. Kontaktperson i sekretariatet. Hanne Eie Sudland . Seniorrådgiver. Mobil: 909 57 404. hes@juristforbundet.no Jordbruket i Troms og Finnmark. F ylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak forvaltning av tilskudd, erstatningsordninger, matproduksjon og veiledning og kontroll av kommunene.. Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket i Troms og Finnmark. M elkeproduksjon på ku og geit er størst, deretter kommer kjøttproduksjon på sau og storfe.. I tillegg har vi noen få, men viktige. LANDBRUKSDIREKTORATET | 404 followers on LinkedIn | Åpen - Pålitelig - Engasjert - Nytenkende | Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet

Landbruksdirektoratet Alta - Opplysning 189

Landbruksdirektoratet har i dag 194 ansatte i Oslo og 30 i Alta. - Venstre har kjempet for at cirka 50 av arbeidsplassene i Landbruksdirektoratet skal flyttes til Steinkjer,. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene. Rovvilt. Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke Landbruksdirektoratet har kontor i Oslo og Alta. Statens landbruksforvaltning og Statens reinsdirftsforvaltning ble lagt ned i 2014 og slått sammen til Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Alta - Offentlig virksomhet Alta

Statens reindriftsforvaltning, SRF slås sammen med Statens landbruksforvaltning, SLF til Landbruksdirektoratet fra 1. juli 2014. SRFs kontor i Alta blir fra det samme tidspunkt en reindriftsavdeling i det nye direktoratet og beholder alle oppgaver som lå til SRF og vil også styrkes med andre oppgaver som kommer fra SLF Landbruksdirektoratet Org.nr: NO 981 544 315 MVA www.landbruksdirektoratet.no postmottak@landbruksdirektoratet.no alta.post@landbruksdirektoratet.no Oslo Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo, Norway Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Internett: www.landbruksdirektoratet.no Alta Postboks 110 Landbruksdirektoratet er underlagt Landbruks- og matdepartementet og held til i Oslo og Alta. Avdelinga som arbeider med reindriftsspørsmål ligg i Alta. Jørn Rolfsen, den tidlegare leiaren for Statens landbruksforvalting, blei utnemnd til direktør i Landbruksdirektoratet på åremål frå 1. juli 2014 til 1. juli 2018 landbruksdirektoratet.no Kontakt Telefon 78 60 60 00 postmottak@landbruksdirektoratetno ALTA - Besøksadresse Løkkeveien 111-0301 9510 Alta Webredaktør Ingrid Moen Rotvi

Vi er ca. 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Alta og Oslo, og med kontorer i Karasjok, Kautokeino og Målselv. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no Direktoratet er for tiden under omstilling, noe som kan medføre endringer i plassering og oppgaveportefølje Landbruksdirektoratet Side: 2 av 4 Samlet konsekvens for landbruk for planområdene, samt influensområdene og nettilknytning til Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk er vurdert som liten-middels negativ. Vi finner ingen informasjon i høringsdokumentene om adkomstveiene vil berøre landbruk, ev

Informasjon om Landbruksdirektoratet Alta - Regnskapstal

Reindriftsnæringen er underlagt Landbruksdepartementet. Reindriftsforvaltningen, med betegnelsen Landbruksdirektoratet avdeling reindrift, har sin administrasjon i Alta. Avdelingen er departementets ytre fagetat og har ansvaret for forvaltning, veiledning og forskning innen fagområdet reindrift. På fylkesnivå er reindriftsforvaltningen fra 1. januar 2014 underlagt fylkesmannen med seks. Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS.. Det sier Magnar Evertsen, avdelingsdirektør i Landbruksdirektoratet i Alta. - Vi i Landbruksdirektoratet vil innstille på at det ikke skal fattes noen tvangstiltak rettet mot Jovsset Ánte. Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, avdeling Reindrift, som er lokalisert i Alta. Reindriftsavtalen og Reindriftsloven utgjør to av direktoratets viktigste virkemidler for å følge opp de landbrukspolitiske målene i reindriftspolitikken. I 2020 er Reindriftsavtalen på 149,5 millioner kroner

Landbruksdirektoratet: Magnar Evertsen ny direktør i Alta

 1. Landbruksdirektoratet ble etablert 1. Juli 2014 ved en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning. Vi har kontorer i Oslo og Alta. Avdelingen i Alta arbeider med reindriftsspørsmål. Besøk www.landbruksdirektoratet.no for mer informasjon
 2. Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Oslo og Alta. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no. Avdeling reindrift i Alta forvalter reindriftsloven samt reindriftsavtalen som siste år var på 113 millioner kroner. Avdelingen jobber med mange spennende fagfelt innenfor ressurs, areal og tilskudd
 3. Informasjon om Landbruksdirektoratet Alta sine regnskap. Takk for at du hjelper oss i å gjøre tjenesten bedre ved å tillate oss å se hva du finner interessant - helt anonymisert
 4. Landbruksdirektoratet Jobs 2020. Searching for Landbruksdirektoratet job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career
 5. Landbruksdirektoratet er underlagt Landbruks- og matdepartementet og er lokalisert i Oslo og Alta. Avdelingen i Oslo håndterer de oppgavene som SLF tidligere hadde ansvaret for, mens.

Vis Kathrine Leinans profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Kathrine har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Kathrines forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Oslo og Alta. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no. Avdeling reindrift i Alta forvalter reindriftsloven samt reindriftsavtalen som siste år var på 113 millioner kroner Landbruksdirektoratet skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, reineiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet. Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden

Digitale tjenester - Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet melder på sine hjemmesider at Direktør Reidar Olsen fungerer som direktør for Landbruksdirektoratet Avdeling reindrift i perioden 31.8. - 31.12. 2015. Han skal lede arbeidet i avdelingen i Magnar Evertsens sykefravær. Olsen som i dag er direktør i Avdeling landbruksproduksjon i Landbruksdirektoratet i Oslo, skal fungere i stillingen 100 prosent og med Alta som. Vis Tone Frantzen Seppolas profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Tone Frantzen har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Tone Frantzens forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Vis Pernille Pihls profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Pernille har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Pernilles forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter 135 ledige jobber som Ledige Stillinger er tilgjengelig i Alta på Indeed.com. Tømrer, Saksbehandler, Samfunnsplanlegger og mer

Rygnestad og Flateland - Landbruksdirektoratet

Forside - Landbruksdirektoratet

131 ledige jobber som Ledige Stillinger er tilgjengelig i Alta på Indeed.com. Saksbehandler, Samfunnsplanlegger, Rådgiver og mer Landbruksdirektoratet er et utøvende forvaltningsorgan underlagt Landbruks- og mat-departementet. Direktoratet er lokalisert i Oslo (185 årsverk) og Alta (fagavdeling for reindrift med 30 årsverk). Landbruksdirektoratet er Landbruks- og matdepartementets viktigste redskap for å iverksett 150 ledige jobber som Ledige Stillinger er tilgjengelig i Alta på Indeed.com. Saksbehandler, Samfunnsplanlegger, Imj Utvikling As Søker Erfarne Snekkere I Finnmark og mer

Landbruksdirektoratet Org.nr: NO 981 544 315 MVA www.landbruksdirektoratet.no postmottak@landbruksdirektoratet.no Postadresse Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo, Norway Telefon: +47 78 60 60 00 Besøksadresse Stortingsgt. 28, 0161 Oslo Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta Kontaktperson: Vår dato: 31.05.2018 Vår referanse: 18/1 Rundskriv erstatter Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene utgjør om lag 300 årsverk». 2.1.1 Offentlig beskrivelse av Landbruksdirektoratet I følge sine egne hjemmesider (Landbruksdirektoratet 2017), «set Landbruksdirektoratet landbruks- og matpolitikken ut i livet og er ei landbruksdirektoratet alta; landbruksdirektoratet karasjok; landbruksdirektoratet kautokeino; landbruksdirektoratet oslo; mattillsynet lokasjon sandnes jÆrveien; mattilsynet lokasjon Ås; mattilsynet lokasjon bergen thormØhlens gate; mattilsynet lokasjon brumunddal; mattilsynet lokasjon harstad; mattilsynet lokasjon kautokein Landbruksdirektoratet, som har 194 ansatte i Oslo 30 i Alta, er en av de statlige institusjonene som kan bli flyttet til et nytt sted. Lenge ble Trøndelag ansett som storfavoritt til å få direktoratet, men i mars meldte Rogaland seg på i kampen Direktoratet har i dag 194 ansatte i Oslo og 30 i Alta. Tidligere i dag ble det kjent at flere hundre statlige stillinger kan flyttes fra Oslo til andre deler av landet, og Trønder-Avisa opplyser at Steinkjer kan få flere av stillingene til landbruksdirektoratet

LANDBRUKSDIREKTORATET | 395 abonnés sur LinkedIn | Åpen - Pålitelig - Engasjert - Nytenkende | Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet Landbruksdirektoratet har i dag kontorer i Oslo og Alta, med til sammen rundt 230 ansatte. Emneord til denne artikkelen. landbruk Landbruksdirektoratet Steinkjer utflytting utflytting av statlige arbeidsplasser. Del. Neste artikkel. Vietnamesiske jordbærplukkere strandet i Norge. Sjefredaktør Navnet ble Landbruksdirektoratet. Med landbruk mener vi både jordbruk, skogbruk OG reindrift. Reindriftsforvaltningen hadde kontorer i Alta og det har vi fortsatt. Landbruksforvaltningen hadde kontorer i Oslo og det har de fortsatt. Vi forsøker og jobbe på tvers i vår organisasjon Landbruksdirektoratet Org.nr: NO 981 544 315 MVA www. land bru ksd irekto ratet. no postmottak@la n d b ru ksd irektoratet. no alta . post@land b ruksd i rekto ratet.no Oslo Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo, Norway Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +4724 13 10 05 Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Alta Postboks 1104 NO-9504 Alta, Norwa

Info fra landbrukskontoret høsten 2020 - Alta kommun

Gårdskart Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer. Tips ved søk: Husk å velge ønsket kommune fra lista som kommer opp når du har begynt å skrive inn kommunenummer eller kommunenavn i feltet ID-porten/MinID/BankID ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester Har du fått faktura, brev, eller varsel på epost /sms fra oss, der det står at du skal logge inn via skatteetaten.no? I løpet av året sender vi ut varsler om for eksempel skattemelding, skatteoppgjør, skattetrekksmelding, tilbakemelding på flyttemelding eller attester

Landbruksdirektoratet ble etablert i 2000 som Statens landbruksforvaltning. I 2014 ble Statens landbruksforvaltning slått sammen med Reindriftsforvaltningen og skiftet navn til Landbruksdirektoratet. Direktoratet har rundt 225 arbeidsplasser, fordelt på cirka 200 i Stortingsgata i Oslo og 30 i Alta (der reindriftsforvaltningen holder til) Alta, Finnmark, Norge. Direktør avdeling reindrift Landbruksdirektoratet September 2014 - July 2017 2 years 11 months. Banksjef Sparebank1 Nord-Norge March 2014 - August 2014 6 months. Landbruksdirektoratet Org.nr: NO 981 544 315 MVA www.landbruksdirektoratet.no postmottak@landbruksdirektoratet.no Postadresse Postboks 8140 Dep NO -0033 Oslo, Norway Telefon: +47 78 60 60 00 Besøksadresse Stortingsgt. 28, 0161 Oslo Løkkeveien 111 -0301, 9510 Alta Skolegata 22, 7713 Steinkjer Fylkesmannen i Vestfold og Telemar Landbruksdirektoratet är en norsk statlig myndighet under Landbruks- og matdepartementet?, som bildades 2014 genom en sammanslagning av Statens landbruksforvaltning och Statens reindriftsforvaltning.. Myndigheten har huvudkontor i Oslo, och avdelningen för renskötsel har kontor i Alta i Finnmark fylke.. Källor. Reindriftsförvaltningens webbplats, läst 2014-06-0

Altinn - Erstatningsordningene i landbruke

Søk Fritekstsøk SLF. Eiendom og skog. Eiendom. Konsesjon; Boplikt; Driveplikt; Jordleiepriser; Odel; Omdisponering og delin Landbruksdirektoratet Org.nr: NO 981 544 315 MVA www.landbruksdirektoratet.no postmottak@landbruksdirektoratet.no Postadresse Postboks 1450 Vika 0116 Oslo, Norway Telefon: +47 78 60 60 00 Besøksadresse Stortingsgt. 28, 0161 Oslo Løkkeveien 111 -0301, 9510 Alta Kopimottaker: Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOS

Landbruksdirektoratet Org.nr: NO 981 544 315 MVA www.landbruksdirektoratet.no postmottak@landbruksdirektoratet.no Postadresse Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo, Norway Telefon: +47 78 60 60 00 Besøksadresse Stortingsgt. 28, 0161 Oslo Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta Bioteknologirådet Vår dato: 15.05.2018 Vår referanse: 17/67944 - NO-9504 Alta, Norway Telefon: +47 78 45 70 20 Telefaks: +47 78 45 70 49 Besøksadresse: Markveien 14 Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7 for Øystre Slidre kommune, Oppland Fastsett av Landbruksdirektoratet 6. desember 2019 med heimel i lov 28. november 2003 nr. 98 o ID-porten er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester og består av mange ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides Landbruksdirektoratet mai 2015 - september 2017 2 år 5 måneder. Advokatfullmektig Advokatfirmaet Øivind Østberg MNA januar 2015 - april 2015 4 måneder. Advokatfullmekti

Landbruksdirektoratet Alta bedrifter gulesider

Landbruksdirektoratet - Wikipedi

NIBIO leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi Statens reindriftsforvaltning (SRF) var en norsk statlig etat som hadde ansvar for spørsmål om reindrift, arealforvaltning, ressursovervåkning, vedlikehold av grensegjerder og drift av Statens Fjellstuer i Finnmark.. Reindriftsforvaltningen var sekretariat og saksutreder for Reindriftsstyret.Etaten var underlagt Landbruks- og matdepartementet

Altinn - Skjemaoversik

 1. Reinpolitiet er en spesialtjeneste i det norske politiet som har ansvar for å beskytte den samiske reindriften i Nord-Norge. Reinpolitiet ble opprettet i 1949 og har et ansvarsområde som dekker omtrent 56 000 km² i Finnmark og Nord-Troms.Reinpolitiet har i dag 14 tjenestemenn. Koordinatoren har kontorsted i Alta. De 14 tjenestemennene opererer i 7 patruljer (to mann i hver patrulje)
 2. Våre kunder. Sensedesk er et komplett, web-basert serviceverktøy. Hundrevis av bedrifter og organisasjoner i Norge, Sverige, England og Tyskland benytter Sensedesk til å kommunisere med kunder og følge opp supporthenvendelser
 3. Statens fjellstuer var losjihus bygd, vedlikeholdt og drevet av staten ved viktige fjelloverganger i Sør-Norge og langs ferdselsveier i Midt-Norge og Nord-Norge. Fjellstuer er nevnt i Gulatingsloven, hvor de kalles saluhus (sælehus).De hørte i eldre tid under kirken. Den første større fjellstue lå på Dovrefjell, ved nåværende Hjerkinn fjellstue, og ble oppført på initiativ av kong.

Om seksjonen Vi søker en engasjert og dyktig person som ønsker å jobbe i et spennende miljø innenfor landbruk, forvaltning og digital tjenesteutvikling. Stillingen er tilknyttet Seksjon produksjonsregulering i Landbruksdirektoratet. Denne seksjonen har ansvaret for kvoteordningen for melk og husdyrkonsesjonsregelverket. Vi jobber direkte opp mot alle landets melkeprodusenter og er. høstsesongen. Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, har rundt 400 personer sommerboplass i kommunen. Under oppholdet i Kvænangen gir disse et løftet bruk av tjeneste- og aktivitetstilbud i kommunen, og er viktige kunder for lokalt næringsliv (sitat fra kommuneplanens arealdel)

Goarahat og Sandvikhalvøya - Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet - regjeringen

 1. LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA utdanning
 2. Altinn - Skogfond og tømmeravvirknin
 3. Ledig stilling: Arealplanlegger - Landbruksdirektoratet Alta
 4. Rådgiver - Seksjon tilskudd rein - Alta
 5. Deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer
 6. LANDBRUKSDIREKTORATET utdanning
Nordherad - LandbruksdirektoratetBlomsøy-Hestøy og Skålvær - LandbruksdirektoratetTarva - Landbruksdirektoratet
 • Myke håndklær uten tørketrommel.
 • Badeland flensborg.
 • Solgte eiendommer ringerike.
 • Storhertugdømme kryssord.
 • Når må man skifte til sommerdekk 2017.
 • Scones med sjokolade og nøtter.
 • Vifte til bærbar pc.
 • To good to god.
 • Gul varsellampe motor.
 • Hund mister pels på magen.
 • Neumannsgate 8.
 • Dubai medisiner.
 • Esport.
 • Beijing skarnes meny.
 • Bmw x6 krankheiten.
 • Modalverben pdf.
 • Korsbror kryssord.
 • Yabbie creek.
 • Eyelash serum best i test.
 • Ynder kryssord.
 • Mini pc til tv.
 • Antrag auf arbeitslosengeld 1 formular zum ausdrucken.
 • Wiki reunion.
 • 74518 schwäbisch hall.
 • Ihk ludwigshafen stellenangebote.
 • Bilder av herpes.
 • Vannkraft enkelt forklart.
 • Miesbach schliersee.
 • Lisbon airport hotel.
 • Parallell.
 • Kollagen pulver test.
 • Lokal valuta mdg.
 • Tenner hund antall.
 • Denver ack 8060w accessoires.
 • Beethoven frisør leknes.
 • Bakken åbningstider 2017.
 • Hvordan lage etiketter til øl flasker.
 • Wallet and apple pay.
 • Kurztrips von münchen aus.
 • Innere schienbeinkantensyndrom.
 • Balaclava baby.