Home

Trøndersk palatalisering

Trøndersk - Wikipedi

 1. Særegenheter. Trøndersk er lett å kjenne igjen grunnet flere språklige trekk, slik som apokope, jamvekt med utstrakt bruk av jamning, kløyvd infinitiv, palatalisering, retrofleks flapp og førstestavelsestrykk i lånord (som ['banan], ikke [bana:n]).Dessuten er det personlige pronomenet (første person, subjektsform) æ svært utbredt, i tillegg til nektingsadverbet itj
 2. Trøndersk har jamvektsystemet, som dei austnorske måla.Dialektane i Trøndelag skil seg likevel frå dei austnorske ved at dei norrøne langstavingsorda har apokope og ikkje e-ending.Typeeksempel frå trøndersk er såleis å vårra, å kåmmå, men å bit, å kast.Jamvektsorda i trøndersk forlenger regelfast konsonanten mellom rot- og endestaving: å våttå, å båkkå
 3. Palatalisering som i hajnnhojnn i bajnn er for folk flest et typisk kjennetegn på trøndersk. Den beholdes også i stor grad av dagens unge trondhjemmere. Bajll og majnn brukes fortsatt der østlendinger sier ball og mann.. Det finnes imidlertid tegn på at palataliseringen er på vikende front
 4. Palatalisering kaller vi det når en konsonant blir uttalt med j-farge. Du har kanskje hørt visa om en mainn med hainnhuinn i bainn? Denne visa er skrevet på trønderdialekt, og j-lyden i mainn, Trøndersk. I Trøndelag har vi også kløyvd infinitiv

Palatalisering (også kalt muljering) er en modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen (se artikulasjonssted). Palatalisering er vanlig i norske dialekter nord for Sognefjorden og Mjøsa, men finnes også i mange andre språk, f.eks. italiensk og russisk. I norske dialekter er det først og fremst historisk lange alveolarer som er palatalisert. Palatalisering av historiske dentalar. Palatalisering, altså at dei lange dentalane nn, ll, dd og tt blir uttala med tunga mot ganen (palatum) og dermed får en slags i-eller j-lyd i seg (jf. skrivemåtane mainn/mannj), er tradisjonelt utbreidd i nesten heile Nord-Noreg unntatt det norske talemålet i indre Finnmark og sørover gjennom Trøndelag til austlandsdialektane og nedover Vestlandet Trøndersk har også likheter med nordnorsk, som apokoper og palatalisering (at tungen presses mot ganen, for eksempel toill kaill.) Trøndersk kan bli sett på som en morsom dialekt. Det kan være fordi de snakker med enstavelsesord, at endestavelsene er korte, eller at tonefallet rett og slett bare høres morsomt ut Palatalisering er ein forandring av uttalen av ein konsonant som skjer ved at tunga pressas mot den harde gommen. Her kan du høyre kva for ord som ofte har palatalisering, og kor i landet det finst Online er linjeforeningen for informatikkstudentene ved NTNU. Våre studenter går Bachelor- eller Mastergradstudium i informatikk

Palatalisering er når dobbeltkonsonantene ll, nn, tt og dd blir uttalt med en j-lyd. Andre eksempler er folljt (fullt), reddj (redd) og mannj (mann). Foruten Trøndelag, er målmerket å finne i store deler av Nord-Norge, samt sørover mot Sunnfjord på Møre og Mjøs-området i øst Trøndersk har også likheter med nordnorsk, som apokoper og palatalisering (at tungen presses mot ganen, for eksempel toill kaill.) Trøndersk kan bli sett på som en morsom dialekt. Det kan være fordi de snakker med enstavelsesord, at endestavelsene er korte, eller at tonefallet rett og slett bare høres morsomt u Lær dæ ekt trøndersk på 1-2-3. En hendig dialekt-guide for blodferske studenter og andre nyinnflyttere

trøndersk - Store norske leksiko

 1. Palatalisering finnes på norsk blant annet i trøndersk og nordnorsk. I russisk og irsk har de fleste konsonanter en vanlig og en palatalisert form. Palatalisering (også kalt muljering) er en modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen (se artikulasjonssted)
 2. Her i Trøndelag snakkar vi trøndersk. Det er ein dialekt som mange synast har mange rare ord. Det som kjenneteiknar trøndersk er apokope, kløyvd infinitiv, tjukk l og palatalisering.. Vi i seier æ i første person eintal og itj (eller ikke) i nektande setningar. Noko som trønderar er kjent for, er at vi seier oft
 3. Palatalisering (òg kalla muljering) er ein fonologisk prosess (lydendring) hos visse språk. Den vanlegaste forma for palatalisering går ut på at velare konsonantar, dvs. konsonantar som blir uttalt med tungeryggen mot den mjuke ganen, i visse tilfelle blir endra til palatale konsonantar, dvs. uttalt lenger fram i munnen, med tungeryggen mot den harde ganen
 4. Trøndersk Mesterskap arrangeres som en konsertkonkurranse. Det innebærer at hvert korps spiller et fritt valgt program. Lengden på programmet varierer mellom divisjonene. Vi arrangerer også en egen aspirant/juniorklasse for aspirant og juniorkorpsene. Det skjer i Kammersalen
 5. Slik skrives også skriftlig palatalisering i trøndersk og nordmørsk i alle dialekttekster av klassisk merke. Jeg vil anbefale redaktørene i disse to lokale media å få avsluttet denne uheldige skrivemåten før uvesenet sprer seg. Glærum, 3.juli - 2020. Dordi Skuggevi

Slepent gatemål danker ut fintrønders

Palatalisering Et bra eksempel på palatalisering i trøndersk er Hainnhoinn i bainn som er skrevet av Birger Jørstad Apoke Endingsvokalene faller bort som f.eks. sier folk fra Trondheim skal vi spis, isteden for skal vi spise. e(g), æ(g),æi(g) Hvordan du seier dette ordet, sier noe om hvor du kommer fra i landet Trøndersk eller trøndsk er ei gruppe av norske dialektar som blir tala i Trøndelag, på Nordmøre og i det meste av Bindal i Nordland.I to av dei gamle norske provinsane i Sverige — Jämtland og Härjedalen — blir det tala nærskylde dialektar.. Trøndersk har ein del felles med dialektane på Austlandet, som til dømes jamning, lågtone-setningsmelodi, og retroflekse konsonantar, og.

Palatalisering Hør på setningen: «Ein villj mannj med ein hannjhonnj i bannj og ettj spannj folljt med vannj.. Det er mange viktige saker å debattere, palatalisering hører nok ikke med til dem. Men hvert år tar 400-500 elever i Fredrikstad eksamen ved videregående skole for å få studiekompetanse, og det kanskje viktigste faget er norsk. Ett av målene i læreplanen i norsk er målførekunnskap, og her er palatalisering viktig

Palatalisering (også kalt muljering) er en modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen (se artikulasjonssted). 10 relasjoner: Alveolarer , Artikulasjonssted , Birger Jørstad , Hainnhoinn i bainn , Italiensk , Konsonant , Nordvestlandet , Norske dialekter , Russisk , Trøndersk Kartet viser utbredelsen av palatalisering i norske dialekter. Det gule området har palatalisering bare i trykksterke stavelser, det oransje området både i trykksterke og trykksvake stavelser. Palatalisering (også kalt muljering) er en modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen (se artikulasjonssted). 65 relasjoner from the archives: Otto Nielsen with a fantastic take on Trønersk (the dialect spoken in middle Norway - including Trondheim). this one is for my favourite T.. Trøndersk (murre) kõlab vaimukalt ja lõbusalt, kuna sellele murdele on omane rohkne palatalisering (bokmål han - trøndersk hainn, kan - kainn, mann - mainn osv.). Laul on esitatud Otto Nielseni poolt NRK raadioprogrammis Søndagsposten (1957-1979). Posted by positiivne+ at 4:35 AM

Norsk - Målmerker - NDL

Palatalisering - Wikipedi

Dette er selvsagt subjektivt, men spent på om de samme går igjen eller om folk er helt uenige. De verste: 1. Kristiansand (takler den ikke) 2. Stavanger/Sandnes (Jæren for øvrig er ok) 3. Toten (må selvsagt med på listen, «je» og «itte», osv De beste: 1. Mosjøen 2. Årdal 3. Ålesund Oppgi gjerne o.. 4. Palatalisering. Palatalisering kallar vi det når ein konsonant vert uttalt med j-farge. Du har kanskje høyrt visa om en mainn med hainnhuinn i bainn? Denne visa er skriven på trønderdialekt, og j-lyden i mainn, hainnhuinn og bainn kjem av at trønderane pressar oversida av tunga mot den harde ganen når dei skal uttale nn Trøndersk og østnorsk brukes både a-mål og e-mål. Kløyvd infinitiv . I Trøndelag og Nord-Norge kan den siste vokalen falle bort. Å lev, å kast, å fesk, å dans . Palatalisering . Trøndelag og Nord-Norge. Dobbeltkonsonantene ll, nn, tt og dd uttales med en j-lyd. Mann - mannj. Tann - tannj. Fullt - folljt Palatalisering: Utbredelse: hovedsakelig i trøndersk og i nordnorsk. Finnes også på Nord-Østlandet og Nord-Vestlandet. Eks.: mainn og haill i stedet for mann og halv En palatal lyd er for eksempel en l eller en n som får j-lignende klang

Palatalisering av historiske dentalar - Nordnorske dialekte

 1. Trøndersk: Mann - Mainn - Mannj - Mainj - Mainnj. Ser ikkje poenget med å skrive inn palatalisering og liknande i ord. Er du trøner, eller døl for den del, så forstår du at mann vert til mainn når du les det, berre for å ta eit enkelt døme
 2. trøndersk nn i mann. Palatalisering - trøndelag og nord norge (mannj) plosiver - er en språklyd som frembringes ved fullstendig lukke av artikulasjonsorganene fulgt av plutselig åpning (eksplosjon). Noen eksempler er de ustemte språklydene p, t, k og de stemte b, d, g. Plosiver kalles også lukkelyder, klusiler eller okklusiver
 3. - Trøndersk - Vestlandsk - Østlandsk . Hva er en sosiolekt? En sosiolekt er forskjeller i en og samme dialekt. Et eksempel på dette kan være at selv om de pene by-fruene fra Egenes i Stavanger, snakker stavangersk. Palatalisering. Det er ingen palatalisering. Apokope
 4. Østnorsk, dvs. trøndersk og østlandsk, er lavtonedialekter (starter lavt og ender høyt Det er ikke nevnt her, men jeg har hørt palatalisering nevnt som et inndelingskriterium. Det tror jeg ikke går - det palataliseres jo eksempelvis i Nordfjord (mijddag, ijnn osv.)
 5. Palatalisering Kjennetegn: Det legges en ekstra j eller i i ord med ll og nn: Eksempler: mann blir til mannj(Trøndelag) og til mæinn i Hedmark. OMTRENTLIG STEDSANGIVELSE FOR PALATALISERING: Hele landet, bortsett fra området sør for Mjøsa - Sogn om man grovt sett trekker en linje tvers over landet mellom disse stedene
 6. Palatalisering er vanlig i norske dialekter nord for Sognefjorden og Mjøsa. Det kalles palatalisering når konsonanter (ll, dd og tt) blir uttalt med en j lyd. Infinitivsendelser: På vestlandet har de enten -a eller -e infinitivendelse, mens på nynorsk har de mye apokope. Det vil si at de ikke har en endelser i infinitiv. Tjukk L (retrofleks.
 7. 0stsee Posts: 2493 Joined: 2006-10-12, 23:27 Real Name: MarK Gender: male Country: Germany (Deutschland

Særleg i sør er det dermed mange språklege trekk som er felles med trøndersk, og dialekten i Bindal blir av og til rekna til trøndersk. Det er eit område med (med palatalisering). Kjelder. Hansen, Eskil. 1996. Dialektene i Nordland, i Jahr, Ernst H. og Olav Skare (red.), Nordnordske dialektar, Oslo: Novus, 121-133. Jahr, Ernst H. Trøndersk: Trøndersk er en dialekt som naturligvis snakkes i Trøndelag, men også steder nord i Møre og Romsdal, i Hedmark og sør i Nordland faller innenfor kategorien trøndersk dialekt. Kanskje den tydeligste er palatalisering, altså at ord, som oftest korte ord,. Skal man ha norskeksamen på videregående, må man ha kjennskap til forskjellige dialekter. Det får du i denne videoen.På https://videoteket.no/ finner du unde..

Trøndersk snakker de i Trøndelag, som ligger midt i Norge. Det som er typisk for trøndersk er, jamning, palatalisering, enstavelsesord og apokoper. Jamning er når vokalen midt i ordet har samme tonefall som vokalen på slutten av ordet Palatalisering er utbredt over det nordlige Østlandet (Oppland og Hedmark), det nordlige Vestlandet (Nordfjord og Møre og Romsdal), Trøndelag og Nord-Norge (unntatt Øst-Finnmark). Relativt mange dialekter kan oppvise mange rester av grammatiske kategorier som er gått ut av skriftspråket, for eksempel kasusbøying av substantiv og numerus - og modusbøying av verb Palatalisering * palatalisering i trykksterk og trykksvak stavelse (manjnj+hestanj(e)) * palatalisering kun i trykksterk stavelse (manjnj+hestan(e)) * ikke palatalisering. Personlige pronomen * je/jæ/jæi * e/eg/æ/æg * vi/ve * me/mi/mø * oss. r * skarre-r * reull -r. Bløte konsonanter * pkt blir til bdg * «vanlig» pkt. Apokope * bortfall. Palatalisering er vanlig i norske dialekter fra nord for Sognefjorden og Mjøsa, men finnes også i mange andre språk, f.eks. italiensk og russisk. Man skiller mellom to grader av palatalisering. I det sørlige palataliseringsområdet som er Sunnfjord, Nordfjord, Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, Gauldalen og Orkladalen uttales både trykksterke hovedstavelser og trykklette endelser med.

Norske dialekter Skole er digg

Kor er det palatalisering? - NR

Start studying Norske dialektmerker. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Palatalisering. Apokope. Tonefall. Høy tone og lav tone. Hvor man legger styrken i et ord. Bløte konsonanter. Retroflekser Nordnorsk Vestnorsk. Østnorsk Trøndersk. Likheter pga skjøfart. Sosiolekt . Sosial tilhørighet. Hva er mulige utviklingsretninger for norsk skriftspråk og talemål, og hva er årsaker til at språk endrer seg.

Trøndersk ordliste - NTN

TRØNDERSK TRENER: Mange har hengt seg - Hun må øve litt mer på palatalisering og på grammatikken, mener Jenstad. Laster Twitter-innhold. Laster Twitter-innhold. Publisert 05.03.2018, kl. Trøndersk har en del felles med dialektene på Østlandet, som for eksempel jamning, lavtone-setningsmelodi og retroflekse konsonanter, og andre trekk som palatalisering og. Jon og Håvard konkurrerer i norske dialekter Hvem er best i norske dialekter, Praktisk Info med Jon Almaas | TVNorge - Duration: 5:1 Palatalisering kaller vi det når en konsonant blir uttalt med j-farge. Du har kanskje hørt visa om en mainn med hainnhuinn i bainn? Denne visa er skrevet på trønderdialekt, og j-lyden i mainn, hainnhuinn og bainn kommer av at trønderne presser oversiden av tunga mot den harde ganen når de skal uttale nn

Trøndersk hører til østnorsk, det som skiller trøndersk fra østnorsk er hovedsakelig det vi kaller for palatalisering. Ved palatalisering uttaler man for eksempel nnj der man på østnorsk vanligvis sier nn Palatalisering - En palatal lyd kan for eksempel være en l eller en n som får en j-lignende klang. Man sier derfor mange steder i Norge mainn og haill i steder for mann og halv. Palatalisering finnes hovedsakelig i trøndersk og nordnorsk. Apokope - Menes med bortfall av vokal eller stavelse i slutten av et ord Dialekten heter trøndersk og jeg skal fortelle litt om hvordan man kan kjenne igjen dialekten . Trøndersk er fra Øst-Norge opprinnelig men det som er forskjellig fra trøndersk til østnorsk er palatalisering. Palatalisering er når man bruker uttalelsen nnj i stedet for å si nn som alle andre i øst norge bruker En retrofleks er rett og slett en lyd som er laget med tunga bøyd oppover og bakover i munnen. Retroflekser er ikke de vanligste lydene i verdens språk, og det er i tillegg stor forskjell på. Dialekter i Norge har alltid vært vanskelig for meg å forstå/lære. Jeg husker i 10. klasse hadde vi en stor prøve om dialekter i Norge, og jeg klarte ikke å skrive noen ting. Alle elevene i min klasse, kunne noe om dialekter uten at de hadde lest. Dette er kanskje fordi jeg var så opptat

Målmerker - spraksida

Trøndersk har jamvektsystemetsom dei austnorske måla. Tradisjon og fornyingKristiansand: Høyskoleforlaget, Hovedartikkler: Dialekter i Norge og trøndersk Trønderske mål har apokope av endestavelsen i overvektsord: kast'kaste', gryt'gryte', trudd'trudde' men derimot i Sør-Trøndelag endevokal i hankjønnsord som okse palatalisering; rulle-r og skarre-r (Andre målmerker, som pronomen og bløte konsonanter, kommer ikke fram i teksten) Før og nå. Finn en målprøve fra ditt område. Snakker ungdommen der slik i dag, eller er det skjedd en endring? Noter punkter Definisjon av rulle i Online Dictionary. Betydningen av rulle. Norsk oversettelse av rulle. Oversettelser av rulle. rulle synonymer, rulle antonymer. Informasjon om rulle i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv 1. trille rulle en ball bortover gulvet 2. ta noe sammen til en rull rulle en sigarett rulle sammen - rulle sammen en sovepose 3 Sommerfuggel i vinterland Lyrics: Æ så dæ i går på gata, da byen lå kald og stor / Æ så du va ny i livet, æ så du va ny i nord / Og mora di bar en koffert, med alt det ho eide i / Og du. 2.4.4 Palatalisering.. 8 2.4.5 Monoftongering Reitan mener disse kjennetegnene gjør at tynsetmålet må regnes for et trøndersk mål; men allikevel har flere av målmerkene språklige og lydlige likheter med sør

I Møre og Romsdal møtest dei store dialektområda nordvestlandsk og trøndersk.Nordmørsk høyrer med til Møre og Romsdal fylke, men går språkleg saman med trøndersk, og har austnorske, delvis trønderske målmerke. Nordmørsk har kløyvd infinitiv. Det heiter her å værra og å kåmma, men å kast og å skriv (apokope) Søknad om jobb; Trøndersk Trøndersk er en samling av norske dialekter som snakkes i Trøndelag, på Nordmøre og i Bindal. Dialektene har en del felles med dialektene på Østlandet, som jamning, lavtone - setningsmelodi, og retroflekse konsonanter, og andre trekk felles med nordnorsk som palatalisering og apokope Hei. I dag kom jeg opp i norsk muntlig på eksamen, og fikk temaet norsk språk. Stikkordene jeg fikk var: - Nynorsk - Bokmål - 1800-tallet - Forfattere - SMS - Engelskpåvirkning - Ungdomsspråk - Dialekter Om noen har noe jeg kan skrive om så vil jeg veldig gjerne ha hjelp. Tusen takk på forhånd! j..

PPT - Dialekter PowerPoint Presentation, free downloadFintrøndersk på fremmarsj - adressa

Her må det sterkere krutt til. Derfor tilbyr vi nå et lynkurs i trøndersk språkbruk og kultur for deg som kommer fra andre steder i landet. Språklyden du har størst behov for å mestre er Palatalisering (også kalt muljering), som er en modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen bløtt, på trøndersk måte - altså uten j-lyd, men med bløt konsonant. Etter konsonant angir dermed e ikke j-lyd, men bløtgjøring (palatalisering) av foranstående konsonant + lyden [e] Hun snakker trøndersk. Oppgave B: Hva er riktig? I Bergen har de ingen problemer med å forstå hverandre. Kvinnen i samtale A har aldri bodd andre steder. Kvinnen i samtale A liker dialekten sin. Kvinnen i samtale B liker dialekten sin. Apokope er når man sier kjøp i stedet for «kjøpe». Palatalisering er typisk for dialekter i. Innafor austnorsken er austlandsk og trøndersk underavdelingar, og det er først og fremst apokopen, bortfall av trykklett vokal etter lang staving, slike som palatalisering, både av velar konsonant og av opphavlege dentalar, monoftongering og diftong-ering

Palatalisering nordnorsk palatalisering er det at en

 1. dialekt. Eg seier mannj og kallj. Så eg brukar det i samanheng med nn og ll, også i endelsar
 2. Innsetmålet er bestemt trøndersk, og ligner måla i Rennebu ellers. Samtidig er dialekten i resten av gamle Kvikne kommune omtrent så trøndersk en kan bli uten å faktisk regnes som trøndersk, og skiller seg klart fra østerdalsmålet som snakkes på Tynset. Til slutt vil jeg nevne det litt unike tilfellet med Lierne og Snåsa
 3. manglende palatalisering. Randine er klar backstage. Randine ble døpt til lyden av sin egen gråt
 4. Trøndersk i Trondheim. Dette er en beskrivelse av dialekten trøndersk: Det er jamvekt med apokope. Et eksempel på dette er. Det er også palatalisering i trykksterk og trykksvak stavelse. Et eksempel på dette kan være hestanj(e ) eller manjnj for hesten og mannen. Det er ikke skarring, men tungespiss -r. Ll blir til llj
 5. Trøndersk lever videre. Jeg og moldenseren har funnet ut at vi kommer til å bli trøndere innen året er omme. Uff og huff. Det er nesten ille hvor mye dialektene på skolen påvirker meg. Snart begynner jeg med skarre-r og palatalisering i palatum. Vestnorsk og trøndersk i samme slengen. Jau. Fagernes er stort
 6. Dei snakkar trøndersk i : Nord -og Sør-Trøndelag fylke, Nordmøre ( i Mære og Romsdal fylke), Bindal kommune ( i Nordland fylke) samt Kvikne ( i Tynset kommune) og Elgå. Dei målmerka som karakteriserer trøndersk er Apokope og jamvekt, jamning, tjukk l, retroflektering, palatalisering og ein egen variant av lågtone

Trøndersk og nynorsk. Posta 02/01/2014 av odaliv. Dialekta som me pratar i kvardagen er trøndersk. Den har kjennetekn som palatalisering, apokope, tjukk l og a-verb. Me bruker «itj» elller «ikke» som nektingsadverbial, og «æ» som personlig pronomen i første person Palatalisering: Trykksterke og trykksvake stavelser - hanhund i bånd Problem med urene dialekter, uren-talende mennesker i landet. Vi gikk også gjennom hvor javektregelen gjelder (Østlandsk og trøndersk) og hvor den ikke gjelder (Sør-vestlandsk, nord-vestlandsk, e/a-mål og apokope-mål På grunn av palatalisering høres trøndersk ganske morsomt ut for oss som er vant til østlandsk. Posta under Logg | Leave a reply 22.02.2013. Posted on februar 28, 2013 by kvensakva. Svar. Me har gjort forskjellige ting i dags førelesninga. Fyrst høyrde me på læraren som forklarte østnorske dialekta Palatalisering Uttalen av ll og nn, (dd og tt). Eks. mann blir manj, ball blir balj, redd blir redj og nytt bilr nytj. Trøndersk - Lågtone - Jamvekt og apokope - Tjukk l. Vestnorsk - Høgtone - Ikkje jamvekt. E-mål eller a-mål - Tynn l. Nordnorsk - Høgtone - Apokope eller e-må

Palatalisering betyr at dobbel L og dobbel N blir uttalt med en J på slutten. Palatalisering er å finne f.eks i trøndersk. Lagt inn av Mari kl. 08:17 Ingen kommentarer: mandag 20. april 2009. Forteljing av Knut K. Homme. Dialektar! I dag har vi hatt om forskjellege dialektar som er å finne rundt omkring i Noreg Trøndersk og nynorsk. Posted on januar 5, 2014 by selvenogramstad. 1. Her i Trøndelag snakkar vi trøndersk. Det er ein dialekt som mange synast har mange rare ord. Det som kjenneteiknar trøndersk er apokope, kløyvd infinitiv, tjukk l og palatalisering. Det kan også ha noe med saken å gjøre at vi mer eller mindre blei villeda til å tro at det kun fantes seks dialekter i moderne norsk talemål (og at vår dialekt var den beste): nordnorsk (fra Trøndelag og opp), trøndersk (logisk nok Sør- og Nord-Trøndelag), bergensk (alle på Vestlandet skriker), bibelbeltet (det treige Sørlandet), Oslomål (altså Midt-Norge) og Indre Enfold (Østfold) Viktige fellestrekk mellom det tradisjonelle røros- og tynsetmålet er t.d. at begge er jamvektsmål utan apokope i opphavlege overvektsinfinitivar (vårrå, men finne og hoppe), begge har utjamningsformer i opphavlege jamvektsord (kåmmå, påsså, vukku), begge har tradisjonelt palatalisering av lange alveolarar og alveolarsamband (allje mannj), og begge har kortformer i presens av sterke. - I trøndersk er det jamvekt med apokope - Det er palatalisering i trykksterke og trykksvake stavelser. o Et eksempel på dette er hetanj(e) eller manjnj i stedet for hesten og mannen - Trøndersk har tungespiss-r - Et spesielt trekk ved trøndersk er at hv blir til -> kv

Lynkurs i trøndersk - adressa

 1. Diktanalyse av Sommerfuggel i vinterland fra 1987 av Halvdan Sivertsen. Diktanalysen tar for seg teksten til sangen med samme navn og ser på hvilke virkemidler Sivertsen har brukt i form av kontraster, metaforer, personifikasjon, ordvalg og rim og gir en tolkning av diktet
 2. Palatalisering både i trykksterke og trykksvake stavingar (bajllajnn) er vanleg i store delar av fylket. Trøndersk Matfestival og studentfestivalen UKA. I fylket blir det framført fleire historiske spel, mellom dei Karolinerspelet i Tydal, det einaste utespelet i landet midtvinters
 3. Hun snakker trøndersk. Oppgave B: Hva er riktig? I Bergen har de ingen problemer med å forstå hverandre. Kvinnen i samtale A har aldri bodd andre steder. Kvinnen i samtale A liker dialekten sin. Kvinnen i samtale B liker dialekten sin. Apokope er når man sier kjøp i stedet for kjøpe. Palatalisering er typisk for dialekter i.

Palatalisering lydskrift, lydskrift er en skrift som

frå sør- og vestlandsk, trøndersk og nordnorsk. Sentrale målmerke som kandidaten bør nemna, er retrofleksar, tjukk l, kløyvd infinitiv, lågtone, g-vokalisering og manglande palatalisering. Ein god kandidat vil finna og nytta døme på alle desse målmerka i lydprøva Talemålsutviklingen i Steinkjer kommune 1 Innledning 1.1 Om prosjektet I denne oppgaven vil jeg studere og sammenligne talemålet hos den yngre og den eldr

Trøndersk og nynorsk Kjære Ivar Aase

Men det fantes ingen effektiv språknorm for manus på trøndersk. Det går utmerket an å lese opp et nynorskmanus med palatalisering (kainn), og hvis man aksepterer apokope (gutan i stedet for gutane) er alle dialekter mellom Røros og Lyngseidet kav nynorske Palatalisering (av alveolarar) : norrøne bokstavar n, l, t, d får j-klang. Mest frekvent ved lange alveolarar (som n og l). I nordaustlandsk er det ikke alveolaren som er palatal lengre, men palataliteten har blitt flytta til vokalen framføre og opptrer som eit i-segment saman med den opphavlege vokalen (mæinn og æille) Eks. i ord som kart, fart, hardt.. Retrofleks Mannj, kannj.. Palatalisering Palatalisering Ikke palatalisering

Palatalisering er vanlig i norske dialekter nord for Sognefjorden og Mjøsa, men det finnes også i mange andre språk, f.eks italiensk og russisk. Vi hadde i utgangspunktet tenkt at folk kom til å svare hva de tenkte om de folkene som bodde der den bestemte dialekten var, men de var mye mer opptatt av å prate selve dialekten, enn å prate om det vi ville ha svar på Geolekt er hva mange vanligvis regner dialekt som - språklig variasjon basert på geografisk sted. Geolekt. Det er dialekt, om enn i en videre form. Språkforskere forklarer det me Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Målselv dialekt Målselv - Wikipedi . Historie. Målselv er en levende bygdekommune som ble grunnlagt av fogd Jens Holmboe i Senjen og Tromsø fogderi.I Målselv var det ingen fastboende før 1788, og Holmboe bygget mønsterbruk og importerte nye husdyrraser fra Danmark som han ga til innflytterne Bla i nye utgaven av Panorama Vg3! Tøm teksten. Ditt og datt 1 Lag ein definisjon av omgrepet dialekt. 1 Gi eksempel på ord som foreldra eller besteforeldra dine bruker, men som du ikkje ville.

Trøndersk Mesterskap 2021Norges Musikkorps Forbund

Eg har hær forsøkt å representere (høgare grad av) palatalisering av l, n med fordobling av konsonanten (ll, nn). De virke naturlig førr meg i dæm tilfellan eg kann komme på. Førr palatalisert t e de værre: litt blir palatalisert som førrvennta, men kjøtt blir de ikkje En palatal konsonant uttales ved at tunga trykkes mot ganen Treff ord med stum g. Sorter ord med g. Marker ord med stum g. Sett ordene på riktig sted. Sett. Ord med G På Krydsord.dk finder du én af Danmarks største guides til Wordfeud , o Nord-Trøndelag Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Koordinater: 64°N 12°Ø (kart) Nord-Trøndelag Basisdata Adm.senter Steinkjer Areal 22 414,63 km² Befolkning 134 577[a] Internettside Internettside Politikk Fylkesordfører Gunnar Viken (H) (2007) Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) (2013) Regjeringspartier Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Fylkesmann Inge Ryan. For alternative betydninger, se Norsk. (Se også artikler, som begynder med Norsk)Norsk er et vestnordisk sprog fra den nordgermanske gren af den germanske sprogfamilie og er i lighed med svensk og dansk, stærkt påvirket af nedertysk.Norsk har to officielle skriftsprog: Bokmål og nynorsk. Bokmål (bogmål), med den uofficielle konservative form riksmål (rigsmål) har sin oprindelse i dansk.

Skriftlig palatalisering

Jeg kan ikke dialekten, men jeg vet at den består av bløte konsonanter, ikke har palatalisering, har a-infinitiv, ikke tjukk l, nektingsordet ikkje, har skarre-R, ikke monoftongering, ikke jamning, har segmentering av dobbel L, og det personlige pronomenet me/mi Regelen er: d,t,n,l,s blir palatalisert (hattkaill, hainnhoinn i bainn, osb.) foran i eller j. Byen Sindi blir m.a.o. uttalt med omtrent den same konsonanten som vi finn i trøndersk itj. Dessverre for oss utlendingar har estisk palatalisering også der det har stått ein i,j eingang, men ikkje står det lenger

Eksempel - nektingsadverbet ikke. Noen sentrale målmerker: Infinitivsending, personlig pronomen, nektingsadverbet ikke, tjukk l, skarre-r, palatalisering, uttale av konsonantene p t k (til b d g), retroflekser (r + t, d, n, s) OBS: Husk at ikke alle på samme plass snakker likt. PERSONLIGE PRONOMEN - 1. PERSON ENTALL PERSONLIGE PRONOMEN - 1 Østlandsk har -e i infinitiv av overvektsord og -a av jamvektsord, mens trøndersk har apokope av overvektsord og -a av jamvektsord. 100 svenska dialekter idag! På denna webbplats kan du lyssna på över 100 svenska dialekter inspelade i hela Sverige och de svensktalande delarna av Finland Senaste om Coronaviruset: Inga konserter och arrangemang med publik på Malmö Live Konserthus mellan. Slik sett er det slett ikke umulig at trøndersk såinn er avledet av en opprinnelig form «sorn». Eller for å si det enda litt sterkere, dersom man starter med «sorn» burde man forvente at det i Trøndelag over tid blir til «såinn», med palatalisering og det hele Jämtland (bokmål og dansk: Jemtland, norrønt: Jamtaland, nynorsk, trøndersk og jemtsk: Jamtland) er et tidligere norsk landskap i det sørlige Norrland i Sverige.Jämtland grenser i vest til Trøndelag i Norge, i nordøst til Lappland, i øst til Ångermanland og i sør til Härjedalen og Medelpad.Landskapet omfatter mesteparten av lenet Jämtland, men også deler av Västernorrland og.

 • Abba yt.
 • Suzuki 60 hk 4 takt pris.
 • Take away fana.
 • Forsikring hund eika.
 • Naturmangfoldloven veileder.
 • Tjukk eller tykk.
 • Ferrari wiki.
 • Vidunderbarn sammendrag.
 • Takk for maten tale vitser.
 • Aldi süd wasser still.
 • Wesco brotkasten single schwarz.
 • Polen news wirtschaft.
 • Fokuset.
 • Klespose biltema.
 • Gitar butikk bergen.
 • Vakuumpakking holdbarhet.
 • Mitsubishi outlander 2008 test.
 • Schlosspark oranienburg wasserspielplatz.
 • Donere farget hår.
 • Catrin sagen.
 • Montaña machu picchu.
 • Nettby tilbake.
 • Kött från holland.
 • Doppelniere mit zwei harnleitern.
 • Livestream encoder.
 • Ny hotmail opprett.
 • Mobilfunkanbieter.
 • Pensjonssparing klp.
 • Analysis a rose for emily.
 • Turn i skolen.
 • About jaden smith.
 • Eckernförde musik am strand.
 • Edinburgh wikipedia.
 • Borreliose behandlung alternativ.
 • Bruktbutikk københavn.
 • Tanzschule hagen eilpe.
 • Media apps cc android.
 • Angiokératome vulve.
 • Silvester in siegburg.
 • Yt vsauce.
 • Neumarkt in der oberpfalz fitnessstudio.