Home

Fagtekst tema

Skriv en fagtekst med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hva slags utfordringer kan en møte ved oversettelse av Bruk stoff fra kapittel 2 i læreboka, Tema vg2, fra de to intervjuene med Eiliv Groven Myhren, og gjerne også fra nettpraten med Myhren i samband med intervjuet i Dagbladet Fagtekst i samfunnsfag - De store oppdagerne 23. april 2014 | Print ut. Denne ressursen viser hvordan en kan arbeide med fagtekst eller dagboktekst som omhandler en av de store oppdagerne. Elevene fikk i oppdrag å skrive en beskrivende fagtekst Organisering av teksten vil variere relatert til hva slags fagtekst du skal skrive. I oppgaver der spørsmål eller oppgaver allerede er gitt og der det finnes en oppgave du skal besvare, må teksten ha struktur relatert til hva det er spørsmål om. Dersom et tema skal redegjøres for må teksten din svare til oppgavetekstens bestilling. Når de

Skriv en fagtekst Tema

 1. Hvordan skrive tematiske avsnitt 13. august 2013 | Print ut. Elevene må få opplæring i hvordan de skal strukturere tekster på en formålstjenlig måte. Mange elever synes det er utfordrende å skape en god struktur på tekstene de skriver
 2. Skrive saktekster/artikler Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet. Kunnskap om hvordan du kan bygge opp saktekster vil også kunne overføres til muntlige fremføringer og presentasjoner. Under finner du derfor noen oppgaver knyttet til skriving av saktekster. Hvorfor skrive saktekster
 3. På disse nettsidene finner du forslag til temaer og bøker du kan analysere når du skriver fordypningsoppgave i norsk. Temaene ligger i menyen til høyre, og du vil finne forslag til bøker og generelle skrive- og lesetips under hvert tema
 4. VO norsk Frederik I

Fagtekst om oppdragelse i barnehagen. Hvilke konsekvenser får det for oppdragelsen i barnehagen om personalet møter barns som subjekt eller objekt? 1.0 Innledning. Denne fagteksten er basert på en problemstilling, gitt som eksamen. I eksamensoppgaven fikk vi mulighet til å velge mellom tre ulike oppgaver/ problemstillinger Man skal snakke om et tema eller problemstilling, og belyse de ulike synspunktene eller sidene av en sak. En god drøfting. En god drøfting er når du klarer å belyse alle sidene av en sak, slik at en som leser det også kan gjøre seg opp en mening rundt temaet du skriver om, men også få innsikt i andre sider av saken 23.06.2015 Generell veiledning til emneoppgaver og hjemmeeksamener Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap NTNU, SVT-FAKULTETET,IVR GUIDE TIL AKADEMISK SKRIVIN Dette er en fagtekst om Hegra festning som ble brukt da tyskerne innvaderte Norge i 1940. Bokmål. Heksekunst og wicca. KRL-oppgave om paganisme (10.klasse). En liten tema oppgave om menneskers møte med Jomfur Maria (5-) Bokmål. Jonas Lauritz Idemil Lie. Forfatterportrett av Jonas Lie Bokmål. Jonas Lie. Kort. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det

Når du skal skrive et leserinnlegg, så gjør du det fordi du vil overbevise leserne om noe. For å overbevise må du ha gode argumenter, og du må støtte og underbygge disse argumentene godt. Å støtte og underbygge vil si å komme med fakta, eksempler og detaljer Norsklærer tar utgangspunkt i tema som er gjennomgått i programfagene. Eleven skal skrive fagtekst i norsk og bli veiledet i språk og struktur. Gjennom arbeidet oppnår elevene økt forståelse av tekst og av egen tankeprosess. De skal videre lære hvordan de bygger et avsnitt, tematisk og strukturelt, og de skal lære bruk av kilder.Foto: Kerstin Mertens, Samfoto, NT

Nå er tekstene innbyrdes så forskjellige at det er vanskelig å gi generelle råd, men som regel vil du finne et tema. Et unntak er kanskje reklametekster (sammensatte tekster). En kan jo si at produktet er tekstens tema, men det virker litt kunstig å formulere seg slik. Motiv. Her skal du gi et KORT innholdsresymé uten å tolke/analysere En fagtekst om retorikkens grunnleggende historie fra starten i antikkens Hellas til den dag i dag. Skrevet i 10. klasse. Bokmål. Rett til å Argumenterende artikkel med sosiale medier som tema. Karakter: 5+ (norsk, VG1) Bokmål. Spare eller bruke oljepengene? Liten. Lærer Vibekes blogg: Korleis byggjer vi opp ein fagtekst . Norsklærer tar utgangspunkt i tema som er gjennomgått i programfagene. Eleven skal skrive fagtekst i norsk og bli veiledet i språk og struktur. Gjennom arbeidet oppnår elevene økt forståelse av tekst og av egen tankeprosess

Lesing av fagtekst! Integrering av GRF i fag! • NIFU-Step rapport 42/2009: Læreplankravet om GRF har foreløpig ikke ført til særlige endringer på skolenivå • NIFU-Step rapport 37/2010: Forsiktig fokus på lesing i andre fag enn norsk. Lesing den mest nevnte ferdigheten, men ofte som spesielle tiltak for de med lesevanske TEMA. Vann. Omtrent 70 % av jordas overflate er dekket av åpent vann slik som hav, innsjøer og elver. På denne temasida har vi samlet en rekke læringsressurser som gir ulike innfallsvinkler til temaet vann. Små dyr i ferskvann. Fra vanndamp til vanndråper. Vanntransport i en plante - Først introduserer du et tema, for å kunne drive frem et poeng. Problemstillingen er dermed ofte et spørsmål, der du formulerer det diskusjonen din skal handle om. Målet er å utarbeide et spørsmål som kan besvares på en rekke ulike måter, sier Larsen Skillingstad De fleste tekstene vi leser, er saktekster. Vi skal nå se litt nærmere på denne typen tekster, og vi begynner med å gi ordet til verdens første professor i sakprosa, Johan Tønnesson Innledning som presenterer motiv og tema for begge tekstene og det viktigste de har til felles; En beskrivelse av en bestanddel som tekstene har til felles, med eksempler fra begge, og hvilken betydning dette har for hvordan vi oppfatter tekste

AKS har lært om insekter og småkryp

2 Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Dette er en mal for hvordan faglige oppgaver, for eksempel drøftings- o Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra (s. 142) Å skrive fagtekst: trening, modellering og halvdagsprøve Den siste tiden har vi jobbet med å skrive en strukturert saktekst med fokus på: - innledning, hoveddel, avslutning - ett argument/tema i hvert avsnitt - temasetninger som starter avsnitten Kunnskapsfilm.no. Lesing av fagtekst! Tema for foredraget! • Hvorfor er lesing viktig for å lære fag? • Hvordan kan systematisk arbeid med lesestrategier og aktiv lesing gi bedre læring? • Praktiske eksempler med fagtekster i naturfag . Lesing av fagtekst! Integrering av GRF i fag Fagtekst i fokus. Bruk markeringstusjer under gjennomgangen av teksten sammen med elevene på lærerstyrt stasjon. Marker nøkkelord og vanskelige ord som de må lære seg betydningen av hjemme. Lag tankekart: - Aktiver forkunnskaper om et tema. Eks: Hva vet du om reven

8 - Norsk 20/21, fagtekst. Gruppe: 8.trinn Periode: 07.04.21-18.06.21 Trinn: 8. trinn . Læreplan: Norsk (NOR01-06) Sist redigert 13. august. Hvorfor skal vi lære dette? Kommentar. Fagtekst. Hva skal vi lære? Kjerneelementer . NOR01 Tekst i kontekst. NOR01 Kritisk tilnærming til tekst. Levere skriftlig fagtekst med utgangspunkt i tema 1, med omfang inntil 3500 ord (individuelt arbeid), høstsemester. Tilbakemelding fra faglærer. Muntlig presentasjon av fagtekst (tema 2) i seminar (gruppe). 3 praksisobservasjoner, hver av èn dags varighet

Fagtekst i samfunnsfag - De store oppdagerne Skrivesentere

Bakgrunn for valg av tema; Avgrensning og problemstilling (forskningsspørsmål) Disposisjon over resten av oppgaven; Hoveddel. En hoveddel presenterer innsamlet informasjon med kildereferanser og drøfter problemstillingen. I mange oppgaver er drøftingen det viktigste. Pass derfor på at du har tid og plass til å gjennomføre en skikkelig. Tema for foredraget! • Hvorfor er lesing viktig for å lære fag? • Hvordan kan systematisk arbeid med lesestrategier og. aktiv lesing gi bedre læring? • Praktiske eksempler med fagtekster i naturfag. Lesing av fagtekst Tema for foredraget!Hvordan kan systematisk arbeid medlesestrategier gi bedre læring?• begreper• leseengasjement• lesestrategier før under og etter lesing• tydelige leseoppdragLesing av fagtekst Tema og problemstillinger Tema for oppgaven er å undersøke lesing av fagtekst i eksamensrettet grunnskole for voksne. Forskning på leseforståelse har vist at det å aktivere bakgrunnskunnskaper ved lesing av tekst fører til bedre leseforståelse. Oppgaven søkte å kartlegge i hvilken grad lærerne aktivert I en fagtekst har du innledning hoveddel og avsluttning. I en fagtekst skal du være saklig og ikke gå ut av tema, en fagtekst skal også være en tekst som går dypere i et tema. I dette blogginnleget skal vi snakke mest om innledning. I en innledning må man begynne med å fortelle hva artikkele

Tema 8 Vurdering af fagtekst Pernille Hargbøl Madsen. Loading Et oplæg til hvordan og ud fra hvilke kriterier en fagtekst til mellemtrinnet kan vurderes. Category Education 1) Tema: Leseren skal umiddelbart få klar beskjed om hva oppgavebesvarelsen handler om. Oppgaver med selvvalgt tema skal ha en tittel. Denne skal være kort og informativ. Besvarelser på eksamensoppgaver skal ikke ha tittel. Her skal en derimot presentere oppgaveteksten. Dette gjelder både for hjemmeoppgaven og skoleeksamen -Fortsatt et stort tema; hva skal man legge vekt på, økonomiske årsaker for eksempel? Avgrensning er nødv. • Den realistiske romanen -Hva kjennetegner den realistiske romanen som generelt fenomen, eller i forhold til bestemte forfattere, og i så fall, hvilke, osv

Veileder for skriving av fagtekster ved institutt for

TEMA. Kropp og helse. Kropp og helse er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn. Her viser vi ressurser om dette kjerneelementet. Artikler om kropp og helse. Tør jeg sette ned foten der? 1.-2. trinn. Kroppen som system. 5.-7. trinn. Hvordan virker nervesystemet? 8. -10. trinn Tema. Pasient- og brukerrettighetsloven Rundskriv og veiledere. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. Rundskriv. KAPITTEL Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. KAPITTEL Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport. KAPITTEL Kapittel 3 En beskrivende fagtekst om en plantes oppbygging . En beskrivende fagtekst om en plantes oppbygging 19. juni 2014 | Print ut. Ressursen viser et eksempel på hvordan elevene kan lage en folder hvor de skriver om plantens oppbygging og de ulike plantedelenes funksjon ; Norsklærer tar utgangspunkt i tema som er gjennomgått i programfagene

Hvordan skrive tematiske avsnitt Skrivesentere

25 skrivestartere med Halloween-tema for kreativ skriving! Digitalt; 45,00 kr. Les mer. Kjøp. Lesekurs A - DEL 1 - SAMLEPAKKE | Lesevinduet Digitalt; 1.500,00 kr 995,00 kr. Les mer. Kjøp. Ett tema - flere spill: Halloween Digitalt; 75,00 kr. Les mer. Kjøp. Tegning etter instruksjoner - ventearbeid I denne filmen følgjer vi Erna Osland i ein skrivedag med elevar på 5.-6. trinn og deretter prosessen vidare til ferdig tekst og bok. Sentralt i opplegget står det å gjere undersøkingar og å skrive fagtekst på bakgrunn av undersøkinga Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 202 Å skrive fagtekst: trening, modellering og halvdagsprøve Den siste tiden har vi jobbet med å skrive en strukturert saktekst med fokus på: - innledning, hoveddel, avslutning - ett argument/tema i hvert avsnitt - temasetninger som starter avsnitten

Skriving av saktekster - Gyldendals norskblog

 1. Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner. Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes.
 2. Tema for bacheloroppgaven er selvvalgt ut i fra en liste med som representerer sentrale pedagogiske problemstillinger. Valget av tema må være drøftet med og godkjent av oppnevnt veileder. Et selvvalgt pensum, som studenten kan få råd fra veileder til å velge ut, sammen med eventuell egen datainnsamling, vil utgjøre grunnlaget for utarbeidelsen av bacheloroppgaven
 3. Når vi jobber med logiske sammenhenger i tekster, ser vi på de enkelte avsnittene. Vi kan beskrive et avsnitt som en tankeblokk: Det som står i et avsnitt, hører tematisk sammen.Hva handler et avsnitt om? Temasetningen svarer oss på det. Temasetningen er ofte den første eller den andre setningen i et avsnitt. Hvis du formulere
 4. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English [[suggestion]] FNs bærekraftsmål . FN-sambandet / Om-FN / FNs bærekraftsmål Sist oppdatert: 29.09.2020. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Hva skal jeg skrive om? tema

Hvordan skrive en god fagtekst - YouTub

 1. SPØRSMÅL. Hei, jeg er en jente som går i 8.Klasse. Jeg har valgt medier og informasjon til skoleavisa våres, nå skal vi begynne å skrive artikler til skoleavisa og jeg kommer ikke på noe og skrive om (Vi kommer til å få karakter på artiklene) vær så snill og hjelp meg med noe å komme på
 2. Les mer om tilhørighet i denne fagtekst om tilhørighet, skreven av Vigdis Bunkholdt, For innspill til tema: Arbeidsgruppen i prosjektet med Sigrid Finsland Smeplass, Kjerstin Anker Olsen, Åse L. Larsen, Lene Vårmartveit, Merete Skaarud, Tove M.S. Wahlstrøm og Norsk Fosterhjemsforening sine fylkesforeninger, frivillige og medlemmer
 3. Studiet tek opp tema som skriveprosess, skriveøvingar, responsarbeid og tekstrettleiing, genreforståing og argumentasjonslære. kan drøfta og formidla fagdidaktiske problemstillingar knytta til fagtekst og skriverettleiing; kan vidareutvikla eigen kompetanse på sjølvstendig grunnlag; Krav til forkunnskapar
 4. Forberedelse til fagtekst består av følgende komponenter: Velg en praksisfortelling (max en halv side), knytt den til ett eller to tema og relevant litteratur fra pensum i BULL 1. Praksisfortelling + litteraturliste leveres som et Word dokument i mappe på Canvas; Skriv et sammendrag av litteraturen du har valgt

fra fagtekst Tallene er innhentet på vegne av Naturvernforbundet. I tillegg viser ferske bilder fra Kystverkets overvåkingsfly, som Dagsavisen har fått tilgang til, Tema plastavfall: Plastposer og plastflasker er laget av olje. Det er utrolig mange fleeecejakker, leker o e) En faktatekst er en tekst med informasjon om et tema. Mål nr. 2: Du skal kunne vite hva et tankekart er. Gjør tankekartet ferdig ved å sette inn ord i de tomme sirklene. Jeg liker å . I neste økt med naturfag var det på tide å lese en ren fagtekst om fotosyntesen og få på plass ordforrådet som elevene trenger for å kunne forklare prosessen. Som jeg nevnte hadde mange mye forkunnskaper om tema, derfor var det ikke nødvendig å bruke så mye tid på begrepene oksygen, karbondioksid og glukose Jeppe på Bjerget er en komedie i fem akter av Ludvig Holberg (1684-1754). Den ble skrevet i 1722 og utgitt i 1723 under tittelen Jeppe paa Bierget, eller Den Forvandlede Bonde. Komedien ble første gang fremført på teatret i Lille Grønnegade i København høsten 1722. Til å begynne med foretrakk Københavns borgerskap andre komedier av Holberg, men fra begynnelsen av 1800-tallet har. Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent

Fagtekst om oppdragelse i barnehagen « Barnehagen's Blo

Til slutt skal de på egenhånd kunne skrive en fagtekst om et fylke. De skal altså både kunne finne fram til informasjon i tekst, samtale om tema med et relevant ordforråd, søke etter mer informasjon og skrive en fagtekst. For å nå disse målene, kreves det grundig arbeid med førforståelse og ordforråd knyttet til tema En fagtekst, Obligatorisk tilstedeværelse, minimum 80 % Spesifisering av arbeidskrav: Arbeidskrav: Fagtekst, tar utgangspunkt i læringsutbytteformuleringene. Oppgavetematikken utformes av faglærere På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Fagtekst på valgt tema innenfor læringsutbytteformuleringene på 3000 ord (+/- 10%) Det kan arbeides med fagteksten gjennom hele semesteret. Utredningsrapporten leveres 6 uker etter Logos-kurset. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurderin

Slik drøfter man - tips og råd Finnhvordan

1 Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine er en af filmene fra serien om Mægtige maskiner. Alle fim i serien er bygget ens op med en introsang, en kort film om maskinen, en quis og en lille musikvideo med billede og tekst Radikalisering forstås som prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold og/eller voldstrusler for å nå politiske, religiøse eller ideologiske mål

Guide til akademisk skriving - NTN

Her kan du søke blant bilder som har et nordisk tema. Høyoppløselige bilder (Skyfish) Nett-TV. Her kan du søke i et utvalg av informasjonsfilmer, intervjuer, nettsendinger og annet videomateriale. Avtaler og lovgivning. Det nordiske samarbeidet er formalisert gjennom avtaler mellom landene Tema. Miljøgifter og kjemikalier. Temaside om miljøgifter og kjemikalier. Når dette slippes ut i naturen, kan det komme tilbake via mat, drikkevann og forbrukerprodukter. Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808.

Temaoppgave - Daria

Abstract Tema for oppgaven er å undersøke lesing av fagtekst i eksamensrettet grunnskole for voksne. Forskning på leseforståelse har vist at det å aktivere bakgrunnskunnskaper ved lesing av tekst fører til bedre leseforståelse Studieteknikk - hvordan lese en fagtekst? Når du leser skjønnlitteratur, for eksempel en roman, så begynner du på toppen av den første siden og leser teksten fra A til Å. Men når du skal lese en fagtekst og ønsker å huske innholdet, kan det være lurt å bruke noen lese- og studieteknikker for å få med seg innholdet Når du skriver en oppgave skal den alltid inneholde en innledning, men hva er det egentlig som kjennetegner en god innledning? Og hvordan skriver du den.. Tema for akademisk fagtekst I dag har jeg prøvd å bestemme meg for tema til neste mappetekst på rektorutdanningen. Begynner å få dårlig tid, og har søkt inspirasjon på en del andre blogger idag. Mange spennende temaer fra andre studenter ser jeg

Gyldendal Norsk Forlag forside Gyldenda

”Framtida nå – les og forstå!” Uke ppt laste ned

Temasetning/kommentarsetning - Mæla ungdomsskol

Et annet ord for saktekst er faglitteratur, det vil si tekster som ikke er fri diktning.Eksempler på saktekst kan være leserinnlegg, leksikonartikler, faktaartikler og bruksanvisninger En saktekst sier noe om virkeligheten. Den er ikke oppdikta, men skal være en faktalitteratur. Saktekster er sanne tekster. Læreboktekster, fotballreportasje og bruksanvisning er eksempler på saktekster NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr kurs og hjelp i referansehåndtering og referanseverktøy, deriblant EndNote. Kursene er tilpasset fagområde.\\ <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Her får du hjelp til å skrive en argumenterende tekst. En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen d ( Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Gjennom lesing, skriving og bearbeiding av egen tekst kan studenten øke sin fagkunnskap og evne til å formidle et avgrenset tema og/eller svare på en gitt oppgavetekst. På samme måte som med logg vil fagnotatet fremme refleksjon over kunnskap og; bidra til bevisstgjøring og læring. Hva er et fagnotat? Fagtekst som skrives for å lære fag

Å skrive fagtekster FY

Barns medvirkning er et vidt tema, og jeg har valgt å avgrense oppgaven til barn mellom tre til fem år. Jeg har komt frem til denne problemstillingen: Hvordan blir barns medvirkning forstått og praktisert av barnehagelærere, spesielt med tanke på naturen? 4 2.0 Teor Vi har derfor forsøkt å gjøre Prosjekt fagtekst både til et individuelt arbeid og en sosial læringsaktivitet. Ved at studentene diskuterer valg av tema og problemstilling i grupper på tre, og møtes i grupper for å gi tilbakemelding på hverandres tekster, ivaretar vi både et faglig og sosialt perspektiv I dette blogg innlegget, skal du lære hvordan du skriver en god fagartikkel. Å skrive en fagartikkel kan være vanskelig, men når du vet hvordan du skal skrive den, blir det mye enklere! Bilde fra Google.com Overskrift For å lage en god artikkel, må du ha en overskrift som sier noe om hva du ska Av Berit Bae: Dr.philos. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo Innledning Vi lever i en tid preget av endringer i synet på barn og oppdragelse. I nyere forskning fra ulike fag pekes det på hvor viktig det er å se barn som subjekt. Samtidi..

Tekstanalyse - Riksmålsforbunde

Dette lærer du. Pedagogikk er et flervitenskapelig fag som består av pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk. Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenkning På nett glemmer mange de gode skrivereglene og hvordan avsnitt bør skrives. Hvis du ikke er helt sikker på reglene selv, får du en oppfriskning her SPØRSMÅL. Heisann;) jeg trenger hjelp med en debattartikkel jeg skal skirve om :) jeg visste ikke helt korekt hva slags tema dette gikk ut på men altså at jeg skjønner meg virkelig ikke på det å skrive en debattartikkel, jeg har hatt en allerde i norsk og nå skal jeg ha en i samfunnsfag og jeg vil jo helst ha en topp karakter men kommer aldri til å få det om jeg ikke skriver den god nok Skisser til fagtekst fra de samme 3 informantene, januar 2017 Bredde: Skisse til fagtekst fra 12 informanter Fagtekst fra x informanter Tilleggsdata: tema som dukker opp og hvordan de kan sees i lys av min læringsprosess. (Inger) MULIGE KONKLUSJONER OG FORTSATTE SPØRSMÅL

Artikkel - Daria.n

Språklige emner er satt i sammenheng med kapitlets tema, 7.17.1 Ordbankord Ordbankord 7.27.2 Torghatten Torghatten 7.37.3 Hva Hva kjennetegner kjennetegner enen fagtekst? fagtekst? 7.47.4 a. Få hjelp med denne filmanalysen av Skylappjenta av den pakistansk-norske regissøren Iram Haq. Analysen tar for seg handling, konflikt, virkemidler og symbo.. En fagtekst er en tekst med informasjon om et tema. Den skal innholde fakta (opplysninger som er sanne), og leseren skal kunne sjekke at det som står i teksten er sant. TEMA: EMNE: SVAR ER FAKTABASERT SVARER PÅ SPØRSMÅL OG OPPGAVER SKRIFTLIG LAV MIDDELS HØY LAV MIDDELS HØY SVARER MED RIKTIG INNHOLD SVAR HAR GOD STRUKTU

Tema 4 - Friluftsliv, naturferdsel og livredning Matematikk: Tema 1 - Tall og regning Tema 2 - Brøk og prosent Tema 8 - Fagtekst Kunst og håndverk: Tema 1 - Zentangle Tema 2 - Tegning, å lese følelser Tema 3 - Tekstil og strikking Tema 4 - Arkitekturoppgave Så nærmer eksamen seg. Elevene i norsk vet de opptatt 26. mai, og elevene i fransk vet at 20. og 23. mai skal de til pers. Det er tilsynelat.. verdier. Mange tema det er naturlig å reflektere over, ligger i skjæringspunktet mellom det elevene kan oppleve som subjektivt, nært og kjent, og det elevene kan oppfatte som objektivt, fjernt og ukjent. Skriveoppgaver som åpner opp for utforsking av dette fjerne og ukjente kan hjelpe elevene til å bli bevisst egne meninger og holdninger, o

Kaleido2lærerensbok blabok by Cappelen Damm - Issuu

Video: naturfag.no: Van

Kaleido 5 Lærerens bok by Cappelen Damm - Issuu

Salto 6 Elevbok inneholder: felles lesestoff i ulike sjangre, differensierte oppgaver på tre/flere nivå, underveisoppgaver som «logger» elevene på tema, eksempeltekster med sjangertrekk. Tema Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Klima- og miljødepartementet. Truga natur. Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra Introduksjon til temaet: Animasjonsfilm på ndla.no: Vikingtiden mellomtrinn Animert film om vikinglandsby: UDK Midgard Film: Hverdagsliv i vikingtida Vikingskipene gamlenaboar.uib.no Forming: La e Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.. Liste over ulike virkemidler. Allusjon - henvisning til en kjent tekst.; Besjeling - At man gir konkrete ting menneskelige egenskaper (konkrete ting er ofte naturen, dyr eller planter) Eks: Klokken går.; Bokstavrim - At to/flere ord som kommer etter eller i nærheten. skrive en fagtekst om språk Inn i tema (s. 118-123) Språkverksted (s. 124-125) 5.11 Vurdering av fagtekst 5.12 Er du i mål? (kapitteltest) - språkfamilier og slektskap mellom språk - likheter og forskjeller mellom svensk, dansk og norsk - lese og forstå tekster på svensk og dansk - falske venner - arveord, lånord og.

 • Tunein bob and brian.
 • Nerdy nummies.
 • Slapp hund uten matlyst.
 • Stor spark geilo.
 • Vindaloo oppskrift.
 • Dørtrapp kryssord.
 • Traurige anime zeichnen.
 • Egenandel ved opphold på sykehjem.
 • Hva er visa debit.
 • Kube hyller ikea.
 • Zavanna bergen.
 • Saalfelder herbstfest 2017.
 • Saarbrücker zeitung anzeigen er sucht sie.
 • Flugzeugabsturz deutschland 2018.
 • Snabba cash bok.
 • Direktiver definisjon.
 • Bild gntm lynn.
 • Grey colors.
 • Strikkefasthet tabell.
 • Ergebnisse kinzigman 2017.
 • Kinder apps top 10 2017.
 • Siemens backofen pyrolyse teleskopauszug.
 • Tyske elver.
 • Nordea trysil.
 • Änglagård 1.
 • Jørgine vasstrand.
 • Hva er jordbruksoppgjøret.
 • Svensk kart.
 • Leuchtturm von alexandria zerstörung.
 • Resa till mexico visum.
 • Hvordan sy i lær.
 • Bandscheibenvorfall lws.
 • Coraline filmweb.
 • Uia kildebruk.
 • Pflaumenbaum kaiserslautern heute.
 • G sport skateboard.
 • Tesla demobil.
 • Groblad systematikk.
 • Kletterpark tessin.
 • Pippi sitat på svensk.
 • Min aktivitet chrome.