Home

Psykisk helsehjelp oslo

Søk om psykisk helsehjelp Bydelene har flere tjenester for deg som har psykiske problemer eller som er i en psykisk krise. Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser. Du kan lese mer om behandlingsmetoden her

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo. Kontakt. Telefon. 481 69 774. E-post. Postadresse. Bydel Gamle Oslo, Enhet Mestring psykisk helse og rus, Postboks 9406 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresse. Kjølberggata 31 C, 0653 OSLO. 1. etasje (inngang mellom bensinstasjonen og hotellet. Slik søker du Rask psykisk helsehjelp. Ring 952 98 322, tirsdag eller torsdag mellom 12:00 og 14:00. Hvis du ringer utenfor telefontiden, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg opp igjen. Dersom du ikke legger igjen beskjed, blir du ikke kontaktet. Du kan også kontakte oss per e-post: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no Avdeling for psykisk helsevern, er avdelingene forpliktet til å vurdere henvisningen for å avgjøre om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Henvisning: Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak . Kontaktinformasjon. Oppmøtested. Avdelingsledelsen: Kirkeveien 166, Ullevål sykehus Psykiatrisk legevakt er organisert under Nydalen DPS og del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Leder og seksjonsoverlege: Ewa Ness, spesialist i psykiatri. Psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere ved Psykiatrisk legevakt er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp som trengs

Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England etter gode resultater fra pilotstudier.. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon - eventuelt med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer i tillegg. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege Rådet for psykisk helse har ikke egen hjelpelinje, Psykiatrisk legevakt i Oslo Telefon 116 117 (hverdager 16-22, helg og helligdager 12-20, Nettside med hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk helsehjelp uansett hvor i landet du bor. Hjelpelinjen for spilleavhengige Telefon 800 80 040. Rask psykisk helsehjelp (RPH). Oslo Kommunale tilbud. Detaljer. ID: 7738 #: 981. Publisert til: 2028-02-09 14:07:00 I kategorier: Psykiske problemer. Beskrivelse; Detaljer; Beskrivelse. Alna (Oslo) Bjerke (Oslo) Frogner (Oslo) Gamle Oslo Grorud (Oslo) Grünerløkka (Oslo) Nordre Aker (Oslo) Nordstrand (Oslo) Sagene (Oslo) St. Hanshaugen (Oslo.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege. Kartleggingssamtale. Når du tar kontakt gjennomfører vi en kartleggingssamtale på telefon Psykisk helsehjelp hos fastlegen din. Fastlegen kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med hjelpetilbud i kommunen, en psykolog eller spesialister ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege

Psykisk helsehjelp. Du har også rett til nødvendig psykisk helsehjelp. Fastlegen din vurderer hva du har behov for og kan henvise deg videre til mer spesialiserte tjenester. Har du behov for øyeblikkelig psykisk helsehjelp skal du ta kontakt med den lokale legevakta. Sykehjem, hjemmesykepleie, personlig assistanse m.m Rask Psykisk Helsehjelp er et lett tilgjenglig kommunalt tilbud til personer over 16 år, med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer.Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp Rask psykisk helsehjelp (RPH) har blitt et populært kommunalt lavterskeltilbud. Nå får også kommuner som ikke inngår i Helsedirektoratets prosjekt en mulighet for tilrettelagt opplæring. RPH er et gratis kommunalt lavterskeltilbud, tverrfaglig sammensatt, som gir et variert tilbud med veiledet selvhjelp via nettbaserte tiltak, mestringskurs og samtaleterapi, bygget på ulike former for. Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling. Evalueringsrapporten er tilgjengelig her (fhi.no)

Søk om psykisk helsehjelp - Psykisk helse - Oslo kommun

Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig videreutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper. Du opparbeider deg også kunnskap om hva som skal til for å hindre stigmatisering og sosial utstøting av individer og grupper Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg et tilbud innen to uker slik at problemene ikke utvikler seg. Tilbudet er for voksne over 16 år med depresjon, angstlidelser eller søvnvansker av mild til moderat grad. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er for innbyggere Harstad kommune

For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege. Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester finner du her: Har du behov for tjenester. Har du spørsmål om hvilke tjenester kommunen tilbyr, ring enhet for tildeling (67 05 90 00). Oversikt over tilbud Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig helsehjelp, kan tvungent psykisk helsevern gis ved midlertidig døgnopphold i institusjon som ikke er godkjent etter første ledd. Den godkjente institusjonen skal i slike tilfeller være ansvarlig for det tvungne vernet

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Grünerløkka - Oslo kommun

 1. Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du enten ta kontakt med fastlegen din, eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116117. Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for voksne og unge over 16 år som er bosatt i Sola kommune
 2. Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp; Materiell til selvhjelp; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506.
 3. Psykisk helsehjelp for voksne. Dersom du er over 18 år kan du motta samtaler eller andre tjenester i Avdeling Rus og psykisk helse. Dette tilbudet er gratis, og avdelingen består av sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, pedagog og psykolog, de fleste med fagspesifikke videreutdanninger

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo - Rask psykisk

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern - Oslo kommun

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi mener det skal være lov å ha det vanskelig og at mental helse skal være like lett å prate om som fysisk helse Hjelptilhjelp.no er en av Norges mest besøkte nettsider om psykisk helse. Målsetningen med nettsiden er å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp, og å spre nyttig informasjon om psykiske vansker og tilgrensende områder. Du kan kontakte oss her. Følg oss på gjerne på Facebook

Godkjenning av institusjoner for tvungent psykisk helsevern. Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern. svar til Oslo (2019) PDF. Rett til helsehjelp fra offentlig helsetjeneste - samtidig privat behandler (2015) PDF Psykisk helsehjelp for voksne Her kan du lese om hjelpetilbud som finnes for voksne innen psykisk helsearbeid. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Illustrasjon: ArenaCreative / Mostphotos (illustrasjonsbilde

Psykisk helsevern - døgnbehandling - Oslo universitetssykehu

Unge med erfaring med psykisk helsevern og kommunalt psykisk helsearbeid kalles PsykiskhelseProffene. Psykisk helsetjenester i ni store kommuner samarbeider MITT LIV Psykisk helsehjelp med flere av sine tjenester: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Drammen, Bærum og Oslo Bydel i Oslo forberedte seg på økt press på psykisk helsetjenestene Bydel i Oslo forberedte seg på økt press på psykisk helsetjenestene-Vi så tidlig at presset på bydelens psykisk helse- og rustilbud ville øke når fastleger og spesialisthelsetjenestens tilbud ble redusert. Rask psykisk helsehjelp via nett Vi må tenke nytt om psykisk helsehjelp! Del: Midt under en pandemi hvor den psykiske helsen for sårbare barn og unge er utsatt, kom Barneombudet med en ny rapport som bør være en øyeåpner for oss alle Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie

Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo - NAPHA Nasjonalt

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) (2018). God hjelp når det trengs. Lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rus utfordringer. (PDF) Rapport nr. 2/18 Nordgreen, T. & Repål, A. (2019). Veiledet internettbehandling. Digitale verktøy for psykisk helsehjelp. Oslo: Gyldendal akademisk Psykisk helse, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker - Psykolog til Rask psykisk helsehjelp. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Psykiatrisk legevakt - Oslo universitetssykehu

 1. Rask psykisk helsehjelp er ikke det samme som akutt hjelp. Hvis du har behov for akutt hjelp må du ringe fastlege eller legevakt (116 117). Ved akutte alvorlige skader, eller livstruende hendelser- ring 113
 2. Den offisielle siden til Barneombudet. Ombudet ble stiftet i 1981 som verdens første! Barneombudet er barn og unges talsperson for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt
 3. I 2012 startet Helsedirektoratet pilotprosjektet «Rask psykisk helsehjelp», et lavterskeltilbud for folk med blant annet angst og depresjon for personer over 18 år. Totalt 18 kommuner i Norge er med — herunder fire bydeler i Oslo: Frogner, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Stovner
 4. Målgruppen var deltakerne i 16 pilotkommuner som omfattes av Helsedirektoratets tilskuddsordning for rask psykisk helsehjelp.. Tidlig intervensjon og forebygging. Da de 16 pilotkommunene var samlet i Oslo i to dager sto tidlig intervensjon og forebygging sentralt, i tillegg til jobbfokusert terapi og veiledet selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter

Nasjonal administrativ oversikt over tiltalte og domfelte til tvungent psykisk helsevern § 5-3. Gjennomføring § 5-4. Klage til kontrollkommisjonen § 5-5. Begjæring om 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs Et av mine satsingsområder som barneombud er å arbeide for at barn og unge skal få bedre psykisk helsehjelp. I vår rapport «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» har vi hentet inn erfaringer fra.

Kreativitetsprisen - Verdensdagen for Psykisk Helse

OSLO: Psykolog til Rask psykisk helsehjelp Oslo kommune: Bydel Frogner har ledig en 100 % fast stilling til psykolog ved Rask psykisk helsehjelp (RPH). RPH er for tiden organisert i Enhet for mestring og folkehelse, seksjon hverdagsmestring, sammen med fysioterapi- og ergoterapitjenesten, dagrehabilitering, frisklivssentral, hukommelsesteam.. Med begrepet «nødvendig helsehjelp» menes både utredning og/eller behandling. For å kunne yte nødvendig helsehjelp, skal staten tilby sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, herunder institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige Barne- og ungdomsenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde barn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker Rask psykisk helsehjelp. Jodtabletter og atomberedskap. Reglement og skjema. Permisjonsreglement og skjema for søknad om fri fra opplæringa. Ordensregler. Skoleskyss. Skjemaer. Timeplaner. Karakterer og eksamen. Eksterne prøver skoleåret 2020/2021. Eksamen 2021. Klage på karakterer. Vitnemål. Videregående opplæring. Tilbudsoversikt vgs. Oslo universitetssykehus, Psykisk helsevern for voksne, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo. Merk henvisningen: Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, og vurderes til å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet uten behandling

Psykisk helsehjelp for voksne - helsenorge

Hjelpetelefoner og nettsteder - Rådet for psykisk hels

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Klinikk psykisk helse og avhengighet. Oslo universitetssykehus HF. Postboks 4950 Nydalen. 0424 OSLO. Pakkeforløoordinator treffes på telefonnummer: 413 38 778 eller 23 30 19 33. Innleggelse til judisiell døgnobservasjon er ikke helsehjelp, som definert i helselovgivningen Psykisk helsehjelp. Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. Ta kontakt med kommunen for å få et godt tilbud. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov. Her kan du få hjelp: Familiens hus. Finnes i ca. halvparten av kommunene. Tilbyr hjelp til både familier og barn. Frisklivssentralen Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste

Personer med utviklingshemming som har psykiske lidelser omfattes av de alminnelige reglene i helselovgivningen. Loven skiller ikke på om det er utviklingshemming, psykiske lidelser eller en kombinasjon av dette som utløser rettigheter til bistand. Rettighetene til behandling er regulert i flere lovverk. På denne siden finner du lenker til sentrale lovverk og statlige føringe Psykisk helsehjelp til barn og ungdom Sist oppdatert: 28.10.2020 Alle barn og unge i Asker kan få oppfølging fra helsestasjonen , skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom ved psykiske helseplager Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker Rask psykisk helsehjelp er ikke et tilbud for mer langvarige og alvorlige problemstillinger. Dersom du har utfordringer som sterkt går ut over livsfunksjonen din og som du har hatt i lengre tid, eller om du har hatt flere behandlingstilbud tidligere i spesialisthelsetjenesten, kan det være at du er utenfor målgruppen til Rask psykisk helsehjelp Psykisk helsehjelp. Sist oppdatert: 09.10.2019; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost. Innhold. Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv

Laget arbeidsbok i veiledet selvhjelp - NAPHA Nasjonalt

Hanne Tuvnes har lært én ting etter alle årene med voksne barn som sliter psykisk: Gi aldri opp. Hanne Tuvnes har lært én ting etter alle årene med voksne barn som sliter psykisk: Gi aldri opp. A-MAGASINET / / For abonnenter «Tenkte meg inn i mørk tilstand» Akersgata 55, 0180 Oslo. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Rask psykisk helsehjelp. Vi har et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lett til moderat angst- og depresjonssymptomer, samt søvnproblemer. Tilbudet blir gitt som nettbasert selvhjelp med veiledning og/eller samtalebehandling med bruk av kognitiv terapi som metode Ordinær psykisk helsehjelp. Vedtaksbasert oppfølging og behandling til deg som har psykiske helseutfordringer og/ eller avhengighetsproblematikk av moderat til alvorlig grad. Hva vil tilbyr. Ved oppstart kartlegger vi hva som vil kunne hjelpe deg til å oppleve økt mestring i hverdagen, og vi har et samarbeid om å nå dine mål

Rask psykisk helsehjelp (RPH) - Nordre Follo Kommun

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker. Kontakt oss: Kontaktskjema. Telefon: 904 00 750 Send oss gjerne en e-post hvis vi ikke er tilgjengelige på tlf, så kontakter vi deg. Ikke send sensitiv informasjon på e-post. E-post: rask.psykisk. Ansatte i Rask psykisk helsehjelp er Lesley Ann Assersen, psykolog og leder (midten, bildet over), sykepleier Mari Rydland og sosionom Roy Halvorsen. Pris/hvordan henvise. Behandlingen er gratis. Det er ikke behov for henvising, men vi ønsker ofte å samarbeide med fastlegen. Vurderingssamtal Psykisk helsetjenester Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) En alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse | Søknadsskjema | krav og kostnade

Viktige forebyggere av selvmord

Psykisk helsehjelp for barn og unge - helsenorge

Oslo Kommune Psykisk HelseFamilien til dobbeltdrapsmann lever i frykt – NRK Oslo ogStore geografiske forskjeller – NRK

Rett til helsehjelp - helsenorge

 1. Situasjonen med coronaviruset får også konsekvenser for tjenestene i Rask psykisk helsehjelp. Dette innebærer at en må forholde seg til alle nødvendige smittevern rutiner som er anbefalt av Folkehelseinstituttet. Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med [
 2. En psykisk lidelse vil altså si det samme som å få en diagnose. Diagnoser innen psykisk helse stilles hovedsakelig av psykolog eller psykiater. En psykisk lidelse sier noe om at graden av de psykiske vanskene er såpass sterke at de møter kriteriene for å en diagnose, og innebærer psykiske vansker i et omfang som gjør at de går utover hverdagslig fungering og livskvalitet
 3. Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors har siden oktober 2009 drevet Helsesenteret for papirløse migranter (mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge). I løpet av denne perioden har senteret hatt over 650 pasienter og foretatt over 1900 konsultasjoner. Senteret tilbyr helsehjelp både ift somatisk og psykisk helse
 4. Rask psykisk helsehjelp. Du har også mulighet til å kontakte rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud til deg over 16 år, som har lette til moderate plager med ulike angstformer, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege
 5. Rask psykisk helsehjelp må også ses som del av en satsing på arbeid og psykisk helse i Norge. Rask psykisk helsehjelp har et stort behandlingspotensiale for mennesker med mild og moderat angst og depresjon i Norge. De trenger tilgjengelig kompetanse, kostnadseffektive tjenester og kunnskapsbaserte tjenester der de bor
 6. Rask psykisk helsehjelp har åpningsdager tirsdager og torsdager fra 3. september 2020. Telefontiden er åpen mandag til fredag fra 10-14. Du kan også gjerne sende oss epost (rph@vestvagoy.kommune.no) om at du ønsker å bli kontaktet, men vennligst ikke send sensitiv informasjon

Rask psykisk helsehjelp Norsk forening for kognitiv terap

 1. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kan du henvende deg til Ambulant akuttenhet. Henvisning. Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Kontaktinformasjon. Oppmøtested Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret
 2. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 18 år med mild til moderat angst og/eller depresjon og søvnproblemer. Målet er å gi hjelp til å mestre hverdagen uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Det kreves ikke henvisning fra lege. - Vi har sett en økning i etterspørselen etter lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp [
 3. Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud . Oslo. Samlesiden for Oslo. By Ignaz Wiradi [CC BY-SA 3.0 ], Type hjelp Psykisk helsehjelp Psykolog / psykiater Psykolog/psykiater Type arrangør Private tilbud Les mer Hjelptilhjelp.no er en av Norges mest besøkte nettsider om psykisk helse
 4. Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse. Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid
 5. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om psykisk helsehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det (f.eks. fastlege, pårørende etc.). Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sender du til: Porsgrunn kommune
UNG ARENA OSLO: – Noen å snakke med - NAPHA Nasjonalt

Opplæring i Rask psykisk helsehjelp - åpent for alle

 1. ar: Rask Psykisk Helsehjelp Rask Psykisk Helsehjelp er et lett tilgjengelig kommunalt tilbud til personer over 16 år med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Målet med ordningen er å øke tilgangen til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud i primærhelsetjenesten, basert på tanken om at ikke alle som trenger hjelp for lidelser, trenger langvarig behandling
 2. Rask psykisk helsehjelp bydel Gamle Oslo. 129 likes. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for deg med mild til moderat angst eller depresjon. Tilbudet er gratis, og det kreves ikke henvisning
 3. Behovet for rask psykisk helsehjelp øker kraftig i Hustadvika kommune. Nå har politikerne bestemt seg for å videreføre to viktige lavterskeltilbud for folk som sliter med angst og depresjon
 4. Rask psykisk helsehjelp. Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker. Mer informasjon. FACT - voksen.
 5. Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge Prosjektleder: Robert Smith Forfattere: Otto R.F. Smith Daniele E. Alves Marit Knapstad Referansegruppe: Anders Skuterud, fagsjef, Norsk Psykologforening, Oslo Asle Hoffart, professor, Modum Bad, Vikersund Ketil Nordstrand, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Oslo
 6. Rask Psykisk Helsehjelp Ringerike. Mandag 17. august 2020 startet vi opp Rask psykisk helsehjelp i Ringerike. Teamet er sammensatt tverrfaglig med psykolog, vernepleier og sosionom. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i kommunen som Frisklivssentralen og Forebyggende enhet. I tillegg samarbeider vi med NAV når det er aktuelt
Må ønske pårørende inn som ressursPsykisk helse og rus - Institutt for helse og samfunnVestregionen

I en ny rapport skriver Barneombudet at psykisk helsevern for barn og unge har lang ventetid, ikke er tilpasset barna, og ikke alltid gir den rette hjelpen. Hjelpen barn får i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) er ikke fleksibel nok, og unge har ikke alltid tilgang på rett hjelp. Psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten.Ved livstruende tilstander ring 113.. Hva tilbyr vi? Psykisk helse og rus gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus Rask psykisk helsehjelp er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall. Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de [ Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Telefon til Rask psykisk helsehjelp for Bydel Ullern: 952 98 322 eller mail til: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no. Sammen med Hirsch møter vi psykolog Cathrine Lyse. Selvhjelp - Vi er fire personer som jobber i Rask psykisk helsehjelpteamet Tjenesten er lokalisert hos Oslo legevakt i Storgata 40. SAA er 1 linjes akuttjeneste. Tjenesten er et lavterskeltilbud, og har mange saker relatert til akutt psykisk helsehjelp. SAA samarbeider tett med Psykiatrisk legevakt, DPS, fastleger og psykisk helse innen 1 linjetjenesten. Følgende stillinger er nå ledig 61 kommuner har nå Rask psykisk helsehjelp, som innebærer at man kan få rask hjelp med psykiske plager uten henvisning fra fastlegen. Og så ser vi på hvordan vi skal få på plass dette.

 • Rødhette og ulven kort sammendrag.
 • Grill catering hochzeit.
 • Antenne bayern top 40.
 • Brasil landslag.
 • Scarpa sko dame.
 • Scones med sjokolade og nøtter.
 • Tromsø fengsel.
 • Dba biler under 10000.
 • Olympia paris.
 • Underveis historie 10 den kalde krigen.
 • Ihk abschlussprüfung 2018 industriekaufmann.
 • Drømme om baby.
 • Får kryssord.
 • Sokkeklyper.
 • Lære urdu.
 • Beaver cementing paste ark.
 • Krystallinske materialer.
 • Atb nettbutikk t kort.
 • Hvordan få sponsor til tur.
 • Kvassheim fyr.
 • Best rating games.
 • Norrøna brygge porsgrunn.
 • Zumba workout.
 • See you again lyrics tyler.
 • Cinderella gas.
 • Skolebolle på engelsk.
 • Kabbala satanismus.
 • Dampsperre gulv på grunn.
 • Notepad download windows 10.
 • Polisen helsingborg.
 • Ringblomstsalve bruksområde.
 • Kurparkhotel bad dürkheim.
 • Økonomisk liberalisme definisjon.
 • Vaske oppå kjøkkenskap.
 • Vad innehåller blomkål.
 • Elias abbas melodifestivalen.
 • Dr martens official.
 • Kristendom i kina i dag.
 • Bedkanter bauhaus.
 • Sportgemeinschaft düsseldorf unterrath 1912 24 ev.
 • Conmebol world cup qualifying 2018 rules.