Home

Selektiv autisme

I Norge finnes det tydelige strukturer for barn som har dysleksi, autisme og så videre, men det mangler når det gjelder selektiv mutisme. I noen kommuner er hjelpetilbudet til barn og unge med selektiv mutisme helt fraværende både i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse (BUP). Tidlig innsats er helt avgjørende for å kunne. Barn og ungdom med selektiv mutisme vil snakke, men de klarer det ikke. De forstår ikke selv hvorfor ordene ikke kommer ut og de vet heller ikke hvordan de skal løse det når tausheten først har satt. I denne artikkelen får du noen viktige tegn du kan se etter for å oppdage selektiv mutisme, og noen konkrete råd til hvordan du kan hjelpe I underkant av 1% av barn og unge rammes av selektiv mutisme. Det er ikke mange fagpersoner som har erfaring med tilstanden, til tross for at forekomsten kan sammenliknes med eksempelvis autisme. I og med at selektiv mutisme er knyttet til taushet og hemmet adferd, er det lett å overse disse barna i skolen og barnehagen Selektiv autisme . Autisme Stimulering Aktiviteter . June 8 . Mange autistiske barn synes å leve i sin egen verden, en av de viktigste frustrasjoner for mange foreldre. Men foreldre kan Auditiv trening fremmer selektiv oppmerksomhet og stimulerer barnets kognitive funksjoner

Selektiv mutisme er en tilstand hvor barn og unge konsekvent ikke snakker i visse sammenhenger, De er heller ikke tause som følge av lærevansker, autisme, generell utviklingshemming, opposisjonelle forstyrrelser, osv. Det er ikke dermed sagt at det ikke kan oppstå andre sideliggende forstyrrelser,. Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som berører alle former for utvikling og samspill. Det synes som autister går glipp av mye av den implisitte læringen som foregår gjennom samspill, som forståelse av andres emosjonelle uttrykk, sosiale regler og sosial kompetanse Autisme, autistisk spektrumforstyrrelse og Asperger syndrom er noen av betegnelsen som er blitt brukt for ulike typer autisme. Du har kanskje hørt om Aspergers syndrom, som ofte ble ansett som en mild form for autisme. Nå brukes betegnelsen autismespekterforstyrrelser (ASF) om alle typer autisme Selektiv mutisme: Når barnet slutter å snakke Atypisk autisme Diagnosen «F84.1 Atypisk autisme» er en diagnose som kan beskrive avvik i utvikling uten at alle tre klassiske diagnostiske kriterier på barneautisme (forstyrrelser i kommunikasjon, sosialt samspill og sterotyp atferd) er tilstede og/eller der avvikende utvikling er synlig først etter tre års alder

Selektive spisevansker forekommer både som en isolert vanske og sammen med andre medisinske/psykiatriske tilstander. I noen tilfeller tilbakeføres vanskene til en traumatisk hendelse, for eksempel at barnet satte noe i halsen, eller til en avgrenset sykdomsperiode preget av smerter, eksempelvis en infeksjon i halsen eller i mage/ tarm Selektiv mutisme kan også forekomme hos barn med autismespekterforstyrrelser, men barnas taushet skal da ikke bedre kunne forklares av deres språkvansker eller autisme (5). Ved utredning må man vurdere forbigående sjenanse, lærevansker eller nedsatt hørsel som andre mulige årsaker, da symptomene kan ligne på de man ser ved selektiv mutisme Autisme og spiseforstyrrelser. Noen personer med autisme kan utvikle en spiseforstyrrelse. Hos personer med ASF kan det imidlertid være vanskelig å skille mellom spiseforstyrrelse og trekk ved autisme som; selektive matpreferanser, tvangsmessig spising, spiseritualer og vegring for spising

Autisme og mat/spising Søkeord: autism eating 66 000 treff Søkeord: autism food 213 000 treff cand.ed. Ellen Ekevik 2010 . 3 Spiseforstyrrelser hos barn med ASD •Selektiv spising og ekstreme dietter er vanlig ved Asperger syndrom. •Ingen alders- eller IQ-messig forskjell når det gjelder berøring, lukt/smak,. Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 100. Likevel misforstås ofte tause barn og unge fordi de som jobber i barnehage, skole og hjelpeapparatet ikke vet hva det er. Vår viktigste oppgave er å spre kunnskap om selektiv mutisme

Det er vigtigt at skelne selektiv mutisme fra tilstande, hvor mutisme (stumhed) optræder som sekundært fænomen. Således kan man se mutisme hos en del børn med autisme og autismelignende tilstande og visse tilfælde af skizofreni. Endvidere er det vigtigt at udelukke sansedefekter (manglende hørelse, manglende evne til at tale mv.). Behandlin Tilstanden forekommer omtrent like hyppig som autisme, og representerer en stor utfordring for lærere, fagfolk og foreldre. Barn med selektiv mutisme blir ofte karakterisert som sky og sjenerte, men også som sta og manipulerende. Taushet er provoserende og kan oppfattes som viljestyrt

Autisme. Symptomer på selektiv spiseforstyrrelse kan finnes ved andre lidelser. Hos 80 % av barn med en utviklingshemming finnes det en foringsforstyrrelse. Barn kan vise symptomer på tvangslidelse eller autisme, men selv om mange har symptomer på disse lidelsene kvalifiserer dem vanligvis ikke for en diagnose.Det er strenge atferdsmønstre og vanskeligheter med å tilpasse seg noe nytt som. Selektiv mutisme forekommer hos litt under 1% av barnebefolkningen og kan sees helt ned i 2-3 års alder. Det er litt flere jenter enn gutter som utvikler selektiv mutisme, og tilstanden forekommer litt hyppigere hos barn og unge med to- eller flerspråklig bakgrunn. Kontakt oss Tlf. 3109506 Selektiv mutisme: Marte hadde selektiv mutisme: - Jeg klarte bare ikke å få ut ordene Ett av hundre barn har tilstanden som hindrer dem i å snakke med andre. - Noen får den heller aldri og disse barna blir ofte betegnet som stille barn eller gitt en annen diagnoses som autisme eller asperger syndrom Selektiv mutisme (sommetider kaldet elektiv mutisme) ses især hos yngre børn og kendetegnes ved manglende tale (stumhed) i bestemte situationer til trods for, at barnet besidder evnen til at tale.For eksempel vil barnet ikke svare i skolen eller kan tilsyneladende ikke tale ved tilstedeværelse af fremmede. Den manglende tale hos barnet kan blandt andet skyldes en frygt for at tale. Selektiv mutisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. Det oppstår i en tidlig alder og det fortjener spesiell oppmerksomhet siden det kan føre til mye lidelse.. En person som er redd for edderkopper kan ikke la være å stikke av eller skrike når de ser dem. På samme måte kan et barn som lider av selektiv mutisme ikke noe for at de er stille. Årsaken er at selektiv mutisme.

Selektiv mutism (SM) är en form av social fobi som ofta visar sig tidigt i barndomen, där den drabbade misslyckas med att prata i vissa sociala sammanhang. [1] Samtidigt kan personen fungera helt normalt hemma eller med trygga personer. Tillståndet beror på fobisk ångest i specifika sociala situationer.. De allra flesta personer med selektiv mutism har inga problem med att förstå eller. Prevalensen hos den gjennomsnittlige lytter antas å være mellom 7 - 23% hos den voksne befolkningen, mens den er antatt å være mellom 12 - 27% hos barn. Hos barn med autisme antas prevalensen å være 63% (lest: Aazh, et.al. 2011). Kanskje det ikke er rart at vi finner mange bilder på nettet av barn med autisme som holder seg foran ørene Personer med en autismespektertilstand synes å være spesielt sårbare for å utvikle komorbide lidelser som angst og depresjoner, ADHD, tics, Tourette-syndrom, tvangslidelser og somatiske sykdommer. I lys av kunnskapen man har i dag, bør ikke de psykiske problemene betraktes som en del av autismen Selektiv mutisme (ofte også kaldet elektiv mutisme) er en tilstand, hvor et barn med normale talefærdigheder undlader at tale i visse sociale situationer. Det mest udbredte er, at barnet ikke taler uden for hjemmet eller når der er gæster i hjemmet. Det er vigtigt at skelne selektiv mutisme fra tilstande, hvor mutisme optræder sekundært Autisme omtales av fagpersoner som en nevroutviklingsforstyrrelse. Nevroutviklingsforstyrrelser oppstår i barndommen og er funksjonsvansker eller forsinket utvikling av funksjoner sterkt knyttet til modning av sentralnervesystemet. Andre nevroutviklingsforstyrrelser er ADHD og Tourettes syndrom

Mutisme, eller psykogen stumhet, er manglende tale til tross for at evnen til å snakke er bevart. Mutisme kan sees hos personer som har vært utsatt for ekstremt angstprovoserende psykologiske opplevelser (posttraumatisk mutisme). Det kan hos voksne uttrykke en passiv-aggressiv reaksjon, oftest ved personlighetsforstyrrelser og i tilknytning til påvirkning av rusmidler med eksempelvis autisme. I og med at selektiv mutisme er knyttet til taushet og hemmet adferd, er det lett å overse disse barna i skolen og barnehagen. Lærere og barnehagepersonalet tenker kanskje at tausheten bare er en periode i barnets utvikling, og at barnet vil vokse den av seg Selektiv mutisme er en alvorlig angsttilstand, der får børn, der ellers kommunikerer normalt, til at fryse i offentlige eller uvante situationer, eller når der er fremmede i nærheden. Andre symptomer tæller bl.a. ekstrem generthed, besvær med at tale offentligt, angst for mennesker samt andre symptomer

Behandling av tause barn Foreningen for selektiv mutism

Selektiv mutisme forekommer hos litt under 1% av barnebefolkningen og kan sees helt ned i 2-3 års alder. Det er litt flere jenter enn gutter som utvikler selektiv mutisme, og tilstanden forekommer litt hyppigere hos barn og unge med to- eller flerspråklig bakgrunn Les også: Jenter med autisme klarte seg dårligere i hverdagen enn gutter; Kritisk til diagnose. Per Johansson, som er dosent i klinisk psykologi ved Universitetet i Lund, er derimot skeptisk til at selektiv spiseforstyrrelse nå har blitt en diagnose. - Nesten alle barn spiser selektivt i perioder, sier han til forskning.se

En annen misforståelse er at et barn med selektiv mutisme er kontrollerende eller manipulerende, eller har autisme. Det er ingen sammenheng mellom selektiv mutisme og autisme, selv om et barn kan ha begge deler. Diagnostisering av selektiv mutisme. Ubehandlet, selektiv mutisme kan føre til isolasjon, lav selvtillit og sosial angstlidelse Carly Fleischmann har autisme og var 11 år før hun endelig begynte å kommunisere med ord (hun skrev «hjelp - vondt - tenner» på PCen sin). Hun har fortsatt ikke talespråk men likevel klarer å intervjue kjendiser som Channing Tatum og Grace Helbig ved bruk av tekst-til tale 3(3) undersøkelsen, pasientgruppen og individuelle forhold. Det kan også forekomme at funn som gjøres underveis i undersøkelsen, vil kreve endring av planlagt testprotokoll Å gå på ungdomsskolen med selektiv mutisme kan by på flere og større utfordringer enn på barneskolen. Tøffere miljø, større krav og ikke minst: obligatoriske muntlige fremføringer hver måned - som det skal settes karakter på

autisme: • fordøyelsesplager • atferdsforbedring • SH-direktoratet har gitt ut en veileder om gluten- og kaseinfrie dietter: - gluten = proteinforbindelse i korn - kasein = ostestoffet i melken Hva bør du vite om gluten- og kaseinfri kost til barn med autisme (nov 2006) - Forskning har ikke vis Mange barn og unge med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme har komorbide lidelser. Tilrettelagt kognitiv atferdsterapi har vist lovende resultater for denne gruppen, spesielt ved angstlidelser og som en del av trening i sosiale ferdigheter Presently, many psychologist and psychiatrists accept the findings in DSM-V that Selective Mutism cannot be comorbid with autism. Others, however, do not concur with this, and routinely care for children and adults who experience long periods in which their ability to verbalize is either limited, or non-existent Lidelsen rammer rundt 1 prosent av befolkningen, like mange som autisme. Men kunnskapen og oppmerksomheten rundt autisme er mye større, selektiv mutisme er fortsatt en ukjent diagnose for mange. Den viltre, aktive yngstejenta i familien Landre pratet som andre barn til hun var tre år. Så sluttet hun brått å snakke i barnehagen Selvbiografi om autisme og selektiv mutisme. Denne boka er skrevet av Pauline Wågström på svensk. Boka handler om hvordan det er å leve med autisme og selektiv mutisme

Slik oppdager du selektiv mutisme, og noen råd til hvordan

 1. Selektiv mutisme refererer til når barn velger å forbli stille i forskjellige sammenhenger, selv når de har lært å snakke. Måten vi behandler våre barn på når disse episodene oppstår, er ikke alltid den riktige måten. Musikkterapi for barn med autisme
 2. Autisme er en medfødt psykologisk udviklingsforstyrrelse der rammer ca. 1 % af befolkningen. Man kan ikke se hvis et menneske har autisme, men sygdommen medfører en anderledes måde at opleve verden, der giver udfordringer i forhold til at indgå i sociale sammenhænge og kommunikere med andre mennesker
 3. Autisme; Selektiv mutisme - barnet velger å ikke snakke; Cerebral parese; Det kan være aktuelt for helsesøster eller lege å henvise barnet til en logoped. Logopeden vil teste barnets taleevne. Han eller hun bruker en spill-liknende test med øretelefoner som sjekker hørseltap eller døvhet
 4. Selektiv mutisme er også under etiketten elektrisk mutisme kjent.Selektiv / valgfri betyr noe som selektiv. Begge begrepene gjør det klart at barnet bare i visse situasjoner snakker ikke, for eksempel når visse mennesker er i rommet. Ordetmutus kommer fra latin og betyr noe som stille
Bli medlem | Foreningen for selektiv mutismeADHD, OCD, Asperger, Koncentration, EEG-træning

De tause barna : hva er selektiv mutisme, og hvordan kan

 1. Omtrent halvparten av alle personer med utviklingshemning som får omsorgstjenester har en eller annen form for problematisk atferd eller utfordrende atferd (Holden, 2009). Problematisk og utfordrende atferd er ødeleggende for personen selv og påvirker andre. Atferdene utgjør en utfordring for andre
 2. Et innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med. Norsk serie
 3. Autisme og hyperaktivitet Selektiv mutisme og selvskading Tvangslidelser 4. Selektiv mutisme Myte: Personer som lider av denne sykdommen, nekter å snakke som et barn ble skadet eller utsatt for mishandling. Av listen er den eneste sykdommen, navnet som mange aldri har hørt før, selv.
 4. Selektiv mutisme. Se mit tilbud om supervision til psykologer, der arbejder med selektive mutister.. Oprindelig kaldt elektiv mutisme, fordi man troede, at børn med denne lidelse var trodsige arrogante børn, der valgte, at de ikke ville tale med nogle, mens de talte frit med andre
 5. Selektiv mutisme er en kompleks barndomsangstforstyrrelse preget av barnets manglende evne til å snakke og kommunisere effektivt i sosiale omgivelser, asperger eller autisme. Forsinkelser inkluderer motor, kommunikasjon og / eller sosial utvikling. Vanlige symptomer:.
 6. Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt en repetitiv og stereotyp adfærd, som forekommer i forskellige grader og former, inden for områder som: socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne, adfærd og interesser. Autisme indvirker således på personens interesseområder.
 7. Autisme (ASD) Materialet er tilrettelagt slik at personen som blir intervjuet kan kompensere for sine vurderingsvansker ved å bruke denne skalaen på en konkret måte. IVAS har tidligere vært utgitt av Statped i 2009, 2012 og 2015 og av SPISS i 2019, men kommer her i en revidert, oppdatert og delvis digitalisert utgave

Selektiv dorsal rhizotomi. Selektiv dorsal rhizotomi er et nevrokirurgisk inngrep som reduserer muskelspastisiteten ved at antall nervegrener som formidler sensoriske signaler fra underekstremiteter til ryggmargen blir færre. Den postoperative treningsperioden er spesielt krevende Spesialpedagogikk i barnehage og skole. SPOT-konferansen . Gratis konferanse om spesialpedagogikk og teknologi - følg oss på nett 16. og 17. novembe

Selektiv autisme - digidexo

FAKTA Selektiv mutisme. Selektiv mutisme er en tilstand karakterisert med følgende fem kriterier: A. Konsekvent mangel på tale i spesifikke sosiale situasjoner der tale er forventet (for eksempel i skolen), til tross for at personen snakker i andre situasjoner. B. Forstyrrelsen virker inn på tilegnelse av læring og sosial kommunikasjon Selektiv mutisme er en sosial angstlidelse hvor vedkommende har taleevne og snakker som alle andre, men ikke klarer å prate i visse situasjoner. 13 relasjoner: Amygdala , Angst , Aspergers syndrom , Autisme , Autismespekterforstyrrelser , Barn , Miljø , Mutisme , Nervus vagus , Selektiv spiseforstyrrelse , Skole , Sosial fobi , Tale

Det tause barnet. Selektiv mutisme hos barn og unge ..

Autisme og selektiv mutisme Særligt hos små børn kan selektiv mutisme sommetider forveksles med autisme, og dette kan føre til fejlagtig behandling. Individer med selektiv mutisme kan kommunikere normalt når de er i en situation hvor de føler sig bekvemme, og det kan også mange personer i autismespektrummet gøre, særligt de med Aspergers syndrom Denne boken handler om selektiv mutisme, en tilstand som er assosiert med sosial angst og beskriver barn og unge som er konsekvent tause i bestemte sosiale situasjoner selv om de kan snakke, og gjør det i andre situasjoner Alternativ behandling: Frivillig registerordning - Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøver Hvis barnet ditt har blitt diagnostisert med selektiv mutisme, eller hvis du mistenker at det er noe mer til barnets intense skinnhet rundt andre, kan denne informasjonen gi deg større klarhet.. Selv om det ikke er kjent av foreldre og til og med lærere, er selektiv mutisme et problem hos barn som kan ha stor innvirkning på barnets livskvalitet

Greta Thunberg, Klimaendringer | Morens utlevering av

Psykologisk forståelse av autisme - implikasjoner for

Selektiv mutisme er en tilstand, hvor den ramte har normal talefærdighed i mange (ofte de fleste) situationer, men er stum i visse sociale situationer. Selektiv mutisme opstår i barndommen, oftest i 3-6 års alderen.Mellem 0,7 og 0,8% af alle danske børn i førskole- og skolealderen lider af tilstanden. En del tilfælde går mere eller mindre over af sig selv med alderen, mens andre lider. med autisme og Aspergers syndrom varierer me-get, og kan have mange forskellige årsager. Her opridses de væsentligste problemer og årsager. Rutiner Mange børn med autisme eller Aspergers syndrom har et stort behov for faste rutiner for at kun-ne fungere godt. Rutinerne omkring måltiderne kan blive temmelig omfattende. Bordet skal må Le livre est discuté par l'éditeur de la manière suivante. Ce livre traite du mutisme sélectif, une condition associée à l'anxiété sociale et décrit des enfants et des jeunes qui sont constamment silencieux dans certaines situations sociales même s'ils peuvent parler, et le font dans d'autres situations Mange børn og unge med autisme har udfordringer med det sociale aspekt ved spisning, som derfor påvirker hvordan og hvor meget de spiser. Mange forældre oplever, at hele familien ikke kan spise sammen ved bordet, men at barnet med autisme må spise på eget værelse eller med høretelefoner på, hvilket forældre kan være kede af Piger og kvinder med autisme har de samme grundlæggende vanskeligheder som drenge og mænd. En undersøgelse har vist, at især voksne kvinder udviser færre, men oplever flere, af de vanskeligheder, der knytter sig til autisme

Autisme og autismespekterforstyrrelser (ASF

Denne artikkelen gjennomgår og beskriver forskning om auditiv prosessering og vansker knyttet til dette for personer med autismespekterforstyrrelser. Artikkelforfatterne har erfaring med at hørseltekniske hjelpemidler som samtaleforsterker kan forbedre kommunikasjon for noen i denne gruppen, men dette er et lite anvendt tiltak i Norge Selektiv mutisme er ikke en kjent lidelse, så ofte blir barn som ikke snakker avskjediget, avvist. Noen ganger antas de feil å være respektløse, intellektuelt funksjonshemmede eller trassige. Lærere og foreldre kan tro at barnet deres har en annen diagnose, for eksempel autisme inkludering av barn med autisme-spekter-forstyrrelser i barnehagen. En spesiell takk til informantene som stilte seg og sin tid til disposisjon! Line Hellenes, Oslo, Høst 201

Autisme - Lommelege

Symptomene kan være ikke tilskrives en annen funksjonshemning, som for eksempel autisme / aspergers syndrom, schizofreni eller generelle psykiske lidelser. Manglende evne til å snakke er ikke valgt, men personen holdes fra å snakke med ekstrem frykt. 2 Anerkjenn i hvilken grad selektiv mutisme påvirker din hverdag Hun har mange tegn på autisme, dog høytfungerende eller en mild form for autisme, men likevel ikke. Hun er nemlig kosete (kun med meg, far og mormor) og hun er sosial. Men hun er kun sosial på hennes premisser. Med det mener jeg at hun godt kan finne på å ville være helt i fred og leke alene og hun er selektiv på hvem hun leker sammen med Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer Personer med tvangslidelse (OCD) har tilbakevendende ubehagelige tanker og gjør bestemte handlinger om og om igjen selv om de ikke vil. Tvangslidelser kan behandles

Infantil autisme er en udviklingsforstyrrelse, der ses hos børn under 3 år, og som bl.a. påvirker ens kommunikationsevner. Se symptomer og behandling her Autisme og mat/spising Søkeord: autism eating 66 000 treff Søkeord: autism food 213 000 treff cand.ed. Ellen Ekevik 2010 . 3 Spiseforstyrrelser hos barn med ASD •Selektiv spising og ekstreme dietter er vanlig ved Asperger syndrom Der er en begyndende opmærksomhed på sammenfald mellem piger og drenge med spiseforstyrrelser og autisme. Forholdet kræver en omfattende afdækning, så man ikke fejlvurderer enten autismen eller spiseforstyrrelsen Selektiv Mutisme - Min Stemme går til de Stumme af Angst, Copenhagen. 364 likes. SELEKTIV MUTISME Foredrag, oplysning, pædagogik i teori/praksis. Anja Nastasja Liljensøe * Specialpædagog. *.. Autisme kan forveksles med tilstander som sensorisk prosessforstyrrelse, ADHD, sosial angst, schizoid personlighetsforstyrrelse, kompleks PTSD, reaktiv tilknytningsforstyrrelse, selektiv mutisme og andre

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser Autisme og kresen spisested. Barn med autismespektrumforstyrrelse (ASD) har fem ganger større sannsynlighet for å oppleve utfordringer ved måltidene. Topp blant disse er ekstremt smal matselektivitet. Hun sier at flertallet av barna hun ser, vil bli betraktet som selektiv kresen spise Du har sikkert hørt om selektiv hørsel i popkultur, men er det en ekte ting? Vi går gjennom nyere forskning på emnet for å avdekke hvordan dette fenomenet fungerer. Vi gir deg også tips om hvordan du kan forbedre lytteferdighetene dine og forklare hvorfor selektiv hørsel kan være nøkkelen til å behandle noen vanlige tilstander

Pin på SlagelseOm Mette – psyk-nexus

Selektiv oppmerksomhet varierer. Med selektiv oppmerksomhet menes: Prosessen vi går igjennom for å velge ut de stimuli som vi oppfatter som viktige og som vi derfor lar oss bli eksponert fo Selektiv oppmerksomhet brukes om det at man bevisst begrenser hva man oppfatter, gjennom å styre oppmerksomheten mot et bestemt fenomen eller prosess Oppmerksomhet er et interessant forskningsfelt i. Barn og familie; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Utredningen munner ut i ikke mindre enn tre diagnoser: Aspbergers syndrom (autisme), OCD (tvangslidelse) og selektiv mutisme (man velger når man vil være stum) Hanna hadde selektiv mutisme. Hjemme snakket hun som andre barn, men på skolen var hun taus. Hvis du møtte henne, vil hun snu seg vekk, sky, og ikke snakke. Men det er ikke uhøflighet. Det er bare hvordan hun er. Jeg ønsker at du kunne se datteren min når hun er alene med meg og søstrene sine!! Hun snakker, ler og synger Min datter har selektiv mutisme, en type angst. Startet da hun var 2 år. Hun hadde mange tegn på autisme, spesielt i bhg. Eks. Manglende øyekontakt, forsvant inn i en boble og ble ukontaktbar, steinansikt/lite mimikk, viste lite følelser, ting som ble feil måtte rettes på/gjøres på nytt fra start, meltdowns, ekstremt rigid, i stedet for å bygge Lego, sorterte hun den osv

 • Vulkanausbruch indonesien.
 • Presidenten i chile.
 • Roti origin.
 • Russian gin.
 • Golf r 2017 pris.
 • Canon eos 70d bruksanvisning.
 • Autoplius ratlankiai.
 • Cupido amor.
 • Munchkin cat.
 • St moriz develop.
 • Oscar vinnere.
 • Hotspot hund bilder.
 • Blomster brudebukett august.
 • Instagram profile picture maker.
 • Parallell.
 • Larkspur.
 • Påskekrim nrk 2018.
 • Ok magazine.
 • Barnas røde kors kristiansand.
 • Bokmål og nynorsk fakta.
 • How to find mac version.
 • Rifleløp.
 • Kvinnesyn i jødedommen.
 • Jetbrain java.
 • Is psn down again.
 • Martina hingis freund.
 • Viaplay tv.
 • Jernholdig kryssord.
 • Globus naturfag 7 issuu.
 • Føde i utlandet statsborgerskap.
 • Schweizer chat rooms.
 • Darmpilz diät dauer.
 • Straight outta compton lyrics.
 • Scarlet fever.
 • Sinnsyk kryssord.
 • The shins tour.
 • Party weimar heute.
 • Aker brygge kart.
 • Mi max 2 media markt.
 • Bolia scandinavia remix sofa.
 • Astacus.