Home

Pressens funksjoner

Pressens funksjoner Å skrive for skjerme

 1. Pressens funksjoner Hva så med journalistiske verdier? Kravene knytet til informasjon, meningsutvikling og attraksjon er svært generelle og kan i og for seg koples til andre teksttyper enn bare de journalistiske
 2. 1. Pressens samfunnsrolle. 1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn. 1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til.
 3. Pressens Faglig Utvalg (PFU) har møte onsdag 23. september. Møtet blir streamet på Journalisten.no.. les mer Saker - NN mot Valdres - NN mot Haugesunds Avis - Øyvind Eikrem mot filternyheter.no se flere Konklusjoner i PFU-saker. Siste 12 mnd. Siden 1991. Etter punkt i Vær Varsom-plakaten. mer.

Samfunnsfag YF Vg2 - Medienes samfunnsrolle - NDL

Abstract PRESSENS POLITISKE FUNKSJONER: KANAL, AKTØR ELLER FORUM FOR DEBATT? EN INNHOLDSANALYSE AV FIRE RIKSAVISERS OMTALE AV STORTINGET. Med utgangspunkt i en kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse har jeg i denne oppgaven undersøkt pressens funksjoner som informasjonskanal, selvstendig aktør og forum for debatt PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser. Norsk Presseforbund har oppnevnt Pressens Faglige Utvalg (PFU) for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022. PFU vil i perioden bestå av: Fast Fellesbetegnelse for nyhetsmedier generelt, dvs. trykte medier som aviser og nyhetsmagasiner, men i dag også gjerne etermedier (radio og fjernsyn) og nettmedier. I noen sammenhenger brukes betegnelsen også om ukeblader og tidsskrifter, men det vanligste i dag er å betegne slike som ukepresse. Et lands presse kan sies å falle i to hovedgrupper, dagspressen (de trykte avisene) og den. Journalistikken har imidlertid en helt spesiell funksjon i samfunnet vårt, et samfunnsoppdrag. Det er grunnen til at pressen blir kalt for «den fjerde statsmakt». Gjennom samfunnsoppdraget til journalistene får vi informasjon om hva som skjer, og dermed anledning til å holde oss orientert om det som skjer i samfunnet

Pressen har i lang tid hatt en viktig rolle når det gjelder å bestemme hvem som skal få slippe til med hva i den offentlige sfæren. Denne funksjonen blir ofte kalt dagsordenfunksjonen, eller portvokter funksjonen.. Dagsordenfunksjonen går i korte trekk ut på at mediene ikke nødvendigvis besitter en kraft til å påvirke hva publikum tenker og mener, men hva en tenker og mener noe om samfunnskritisk funksjon, men som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon. Spørsmål knyttet til listen kan sendes per epost til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på følgende epostadresse: [email protected] DSB vil ikke besvare telefonhenvendelser om listen Vi har en politikk som støtter opp under pressens demokratiske funksjoner, vi har en vellykket offentlig kringkaster, nyheter som når vidt og bredt, en uavhengig journalistprofesjon og en informert befolkning. Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og fast spaltist for mediekritikk i Aftenposten

Pressens politiske funksjoner : kanal for informasjon, selvstendig aktør eller forum for debatt? : en innholdsanalyse av fire riksavisers omtale av Stortinge Pressens faglige utvalg er et utvalg oppnevnt av Norsk Presseforbund som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse, uavhengig om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Utvalget behandler klager over pressens atferd og kan også vurdere pressens klager over institusjoners, organisasjoners og personers behandling av. En lineær funksjon i et koordinatsystem vil gi en rett linje, og du trenger bare to punkter for å tegne linjen. Her lærer du mer om hva lineære funksjoner er Pressens funksjoner: Avdekkingsfunksjonen | Dagsordenfunksjonen | Objektivitetsidealet | Den gode historien | Torgfunksjonen | Demokratiets støtte En av pressens oppgaver har tradisjonelt vært å bygge opp en enhetsfølelse og felleskap, lokalt så vel som nasjonalt. Pressens makt til å bestemme dagsorden i et samfunn, samt deres portvaktfunksjon i forhold til det offentlige rom, har git Tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag har knappe 1800 innbyggere, men er likevel Norges mest attraktive sted. Denne uken fikk de bekreftelsen i form av Attraktiv by-prisen, statens egen pris for bærekraftig by- og stedsutvikling som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Pressens funksjoner Kritikk/Vaktbikkje Debatt Avissjangrer Sjangrer/Skrivemodeller Annonser/Reklame Prøv deg som journalist. Last ned lærerveiledning. Hvis du heller vil laste ned heftet i pdf-format, klikk her: Arbeidshefte Avisheftet mitt - for småskoletrinne Finner sammenheng mellom selvregulering og matematiske ferdigheter - Vi finner også at språk ser ut til å være en viktig forutsetning for selvregulering, forteller Dieuwer ten Braak, som i sin doktoravhandling har undersøkt sammenhengen mellom selvregulering og tidlige lese- og matematikkferdigheter hos barn i overgangen mellom barnehage og skole - I kjernen av pressens funksjon. Etter rettens syn har vurderingen i denne saken handlet om ytrings- og informasjonsfriheten til en kritisk og undersøkende presse på den ene siden,.

PFU - Presse.n

-Pressens funksjoner En får ikke tid til alt i løpet av en avisuke. Vi anbefaler at du som lærer leser gjennom heftet på forhånd for å få oversikt over emner og oppgaver. Da kan du prioritere og tilpasse til aktuell tidsressurs og læreplan. Vi legger opp til at elevene skal arbeide aktivt med stoffet gjennom lesestoff + oppgaver PRESSET. Nyheter Kultur Film & TV Ideer Utgaver Kultur Film & TV Ideer Utgave Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Lukk. NRK arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for.

Ballepresse

Pressens politiske funksjoner : kanal for informasjon

Ny veileder for smittevern og arbeidet med å gjenåpne barnehagene har skapt et stort behov for informasjon ute i barnehagene. HMS-systemet PBL Mentor HMS er nå tilpasset med flere nye funksjoner for å hjelpe barnehagene I denne rapporten har vi kartlagt hva som finnes av kognitive screeningtester for å vurdere funksjoner med betydning for bilkjøringsevne, og hvor gode testene er

Til slutt forsvinner så mange offentlige funksjoner at det ikke er nok igjen til at folk synes det er aktuelt å bo i distriktene. Ekstra frustrerende er det at mange av disse vedtakene ikke innebærer besparelser på offentlige budsjetter, de innebærer bare flytting av ressurser til sentrale strøk Juryen er på jakt etter kandidater i alle funksjoner - fra hverdagsheltene i lokalsamfunnet til dem som har gjort noe som har bidratt til å skape stolthet eller bygge identitet for fylket, det være seg næring, sport eller kultur. Forslag kan sendes inn her eller på e-post til nordlending@an.no. Juryen skal finne fram til ti kandidater Flere tidligere dekaner ved NTNU har fått stillinger som er mer administrativt rettet istedenfor å gå tilbake til professorjobben. - Det er ikke stillinger, det er funksjoner, sier HR-sjef Arne Kr. Hestnes Smittetelt klart: Hever beredskapen, flytter funksjoner fra sykehuset i Skien Sykehuset Telemark har hevet beredskapen fra grønn til gul. Torbjørn Tungesvik. Publisert: Din informasjon vil bli behandlet med konfidensialitet og etter pressens regler for kildevern Fysisk trening er ett av aktuelle alternativ til medikamentell behandling, og det er vist sammenhenger mellom trening og kognitiv funksjon. Blant annet er det vist en sammenheng mellom cerebral perforasjon (balansen mellom forsyning av og behov for næringsstoffer til hjernen), kognitiv funksjon og fysisk form hos eldre friske personer

Med mer enn to milliarder nedlastinger er Tiktok blitt en av verdens mest populære apper. Nå håper Håvard Hoffmann at hans nye app vil ta av i Norge. Moooby er navnet på appen Årnes-mannen har utviklet. - Dette er en konkurrent til Tiktok. Den har noen av de samme funksjonene, men ikke fullt. Pressens organisasjoner er en selvdømmeordning med sterk og talefør representasjon også fra allmennheten. I den grad faktisk.no kunne hatt et viktig oppdrag, så er det å rydde opp i virale saker fra lavkost-nettsteder, det ligger i pressens funksjon

Dette er PFU - Presse

 1. Pressetelefon Høyre (ikke SMS): 47 46 69 10 . Telefonen er døgnbemannet for pressen. Epost: pressevakt@hoyre.no For å motta Høyres pressemeldinger, send e-post til: joms@stortinget.no (inkluder hvilken bedrift du tilhører) Oversikt over de som jobber i Stortingsgruppe
 2. g har mye til felles, vanligvis to oppvarmede overflater blir speilende, gjentar hverandre
 3. Legeforeningen arrangerer åpen heldags erfaringskonferanse om covid-19 den 16. oktobe
 4. Dag Nordbotten Kristoffersen (født 27. januar 1963), bosatt i Åsgårdstrand, er fra 2010 Stortingets prosjektleder for feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.Han har tidligere vært faglig leder og høgskolelektor ved Senter for journalistikk ved Høgskolen i Bodø (HiBo). Han ble ansatt ved høgskolen i 2007, hvor han i tillegg til å være senterleder/faglig leder har hatt et.
 5. Ønsker du deg ny hagle er det ikke nok å føre opp «hagle» på ønskelista. Du må være litt mer spesifikk for å finne en hagle som imøtekommer dine ønsker. Det første du bør gjøre, er å tenke grundig gjennom hvilke funksjoner du vil at våpenet skal fylle
 6. Så funksjoner skal alltid gi de samme resultatene når de samme parameterne mates inn, uavhengig av tid.. Grunnideen, om man tar utgangspunkt i objektorientering, er å splitte data og funksjoner i to. I stedet for objekter med metoder på, lar vi data være det den er, og bruker løsrevne funksjoner
 7. Ha kjennskap til og kunnskap om Redaktørplakaten, pressens etiske normer og regler samt relevant gjeldende lovverk. Påse at NTF til enhver tid har en redaktør som er i stand til å oppfylle Tidendes formål. Organisere virksomheten og etablere nødvendige styringssystemer for at Tidende skal kunne drives økonomisk forsvarlig

presse - Store norske leksiko

Funksjon: egenskaper, typer, funksjoner, struktur. Historien er en journalistisk sjanger som omhandler fortellingen av fakta eller nyheter om ulike temaer. I begynnelsen besto den av en skriftlig rapport basert på direkte observasjon eller en grundig undersøkelse For at utvalget skal kunne utøve sin funksjon og nyte den nødvendige tillit både blant publikum og blant journalister og redaktører, er det en forutsetning at utvalgets medlemmer, hver for seg og samlet, forstår pressens samfunnsrolle og profesjonsutøvelse En funksjon skal, som sagt, være ren det vil si at den gir et resultat, og ikke gjøre noen andre sideeffekter. Sett fra det imperative programmerings-perspektivet er dette uvant, og kan høres ut som en så sterk begrensning at det ikke kan gi nyttige programmer, men ved hjelp av noen fine abstraksjoner så viser det seg å være svært nyttig MEDIENES FUNKSJONER: Mediene formidler informasjon og meninger Velgerne skriver leserinnlegg, blir intervjuet osv, mens politikerne slipper til med utspill. Fra 1800-tallet fram til 1970-tallet var det vanlig at pressen var eiet og styrt av partipolitiske interesser Spotify-skaperne ville ikke bare ha et system som foreslår en haug av artister basert på hva du hører på, men en langt mer personlig opplevelse. Nå kan du få anbefalinger av musikk på en langt mer presis måte - enten via Spotifys funksjoner, men også av venner eller andre du velger å følge på tjenesten; også artister

Norske redaktører protesterte for ytringsfriheten

Retten skriver videre at kritisk søkelys på aktører i rettspleien er i kjernen av pressens funksjon som «public watchdog», og at de publiserte artiklene har et tilstrekkelig godt fakta- og kildegrunnlag. Brukte retten til ikke å svare Funksjoner ved kaldbøyning av metaller. Listogib - dette utstyret lar deg jobbe med materialet uten forvarming, uten bruk av sveising. Prinsippet for utformingen av bøyemaskinen er basert på bruk av pressen, på arbeid med metall under trykk, som igjen kan være: mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller manuell Funksjoner Online timebestilling Kalender Kommunikasjon Fleksibelt Mobilt Sikkerhet og personvern Add-ons API Om oss Blog For pressen Kontakt oss Hjelp Supportside For utviklere Bytt språk In English På norsk På svensk

Foto som kunstuttrykk kan være både abstrakte, manipulerte og endret, og den estetiske funksjonen er vektlagt i mye større grad. Cindy Sherman (f. 1954): Untitled Film Still, 1979. Fotografiske sjangere. Foto er en del av hverdagen vår, og vi finner dem i mange ulike sammenhenger og i ulike sjangre Han sa at personell i slike funksjoner nå bare får unntak fra karantenereglene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten, Din informasjon vil bli behandlet med konfidensialitet og etter pressens regler for kildevern

Renholdere kategoriseres nå som en samfunnskritisk funksjon i en fersk oversikt fra Kommunenes Sentralforbund. Personer som jobber med renhold ved ulike helse- og omsorgsinstitusjoner, i dagligvarebutikkene samt øvrige samfunnskritiske institusjoner faller inn kategorien samfunnskritisk personell Habermas' offentlighetsteori bygger på og framhever et sett av normer for offentlighetens og følgelig medienes funksjoner. Pressens Vær Varsom-plakat tar opp i seg noe av dette, ved blant annet å legge vekt på at man skal respektere skillet mellom et privat og et offentlig sfære Det er andre statlige funksjoner mye mer naturlig at øverste leder og utførende kan sitte adskilt enn hos forsvaret. Norge er et langstrakt land med store havområder, verdifulle naturressurser, en liten befolkning og en stormakt som nabo. Pressens faglige utvalg Her finner du Fjord Lines pressemeldinger og nyheter for pressen Faktaark 2012:11. Kontaktlærerens tidsressurs (pdf) I dette faktaarket fokuserer vi på kontaktlærerens tidsressurs, som andelsmessig utgjør mer enn 25 prosent av alle de tidsressursene som i GSI blir omtalt som «lærertimer til annet arbeid enn undervisning», jf

Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse onsdag 4. november 2020 kl. 11.00 for Eiendom Norges boligprisstatistikk, oktober 2020 Den siste tiden har mange nye funksjoner kommet til SPKs pensjonskalkulator: For medlemmer født i 1962 eller tidligere gir kalkulatoren nå mulighet for å beregne en prognose for fremtidig pensjon også for de som allerede har tatt ut pensjon fra folketrygden (NAV) For medlemmer født i 1963 eller. Denne uken har Egencia vist frem tre nye kundefokuserte funksjoner i sin globale forretningsreiseplattform på Business Travel Show. Redaksjonen Publisert torsdag 21. februar 2019 - 02:15 Sist oppdatert torsdag 21. februar 2019 - 14:1 Administrativ funksjon vektes. Tidligere ble forskningstermin tildelt i vesentlig grad på basis av ansiennitet. I dag tas det også hensyn til at søkeren har fylt administrative funksjoner - vært instituttleder - og behøver tid til faglig oppdatering, vektes også tungt Smarthus - styringssystemer for boligen. Smarthus er et fellesbregrep på alle mulighetene du har til å styre ulike funksjoner i huset. Vi i EL-PROFFEN har laget en kort innføring i hvilke funksjoner et smarthus kan styre

Medie- og informasjonskunnskap - Ytringsfrihet og

Men de fyller også en viktig biologisk funksjon ut over å være en motivasjonsfaktor i jakta. De bidrar til å sikre sunne og sterke bestander, Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Kontakt oss. Adresse Ifølge prosjektlederen er verktøyet viktig for den interne bruken i smittesporingsarbeidet og det er opp til hver enkelt kommune om de i sitt smittesporingsarbeid finner det hensiktsmessig å benytte flere funksjoner, som selvregistrering. - Vi tilstreber å ha felles løsninger og det er bakgrunnen for valget av ReMin Takk for at du gjennomførte vurderingen for Beyond CMYK-utskrifter. Basert på valgene dine, anbefaler vi Basert på valgene dine ser det ut til at det er et par løsninger som kan passe for deg - Xerox ® PrimeLink ® C9065/C9070-skriveren og/eller Xerox ® iGen ® 5-pressen. I tabellen nedenfor får du en side-ved-side-sammenligning av disse maskinenes funksjoner 08.09.2020 - 11:26 Nytt styre i Radio Rjukan. Det er nylig avholdt årsmøte i Radio Rjukan AS. Lo... 07.09.2020 - 20:45 Kobler ut strømmen på Rjukan onsdag. Det blir antagelig veldig mørkt i deler 07.09.2020 - 10:38 Dette har skjedd i helga. Dette er noe av det politiet har registrert som hen... 03.09.2020 - 10:04 Gaustadagen arrangeres sammen med kom deg ut-dagen! 12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) 2015 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Kommuneoverlege Einar Braaten mener all overtidsjobbingen koronapandemien har ført med seg går utover familielivet og fritiden Uansett årsak er det et demokratisk problem at folk i så viktige funksjoner og med så mye kunnskap ikke deler den med innbyggerne. Et nylig unntak, som bør brukes som en inspirasjonskilde, er kommunens helseteam, som gikk ut midt i skjenkedebatten og argumenterte for permanent skjenkestopp klokken 00.30, nei til bydelspuber og strengere støykrav Redaksjonen har tilsammen ett årsverk fordelt på to funksjoner. betyr at avisen er på nett på vanlig måte samtidig som den bygges opp. Avisa redigeres etter Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Alt innhold ©Arbeidsnytt.. 10 000 nye stillinger innen samfunnskritiske funksjoner som kommunehelsetjeneste, sykehus, barnevern, barnehage og skole. Vi i Rødt vil gjerne høre mer om hva du trenger for å klare deg gjennom pandemien. Pressens faglige utvalg Redaktørplakaten Personvern og informasjonskapsler.

Dagsordenfunksjon - eStudie

DEBATT NRKs farlige unnlatelsessynd «Farlig? Virkelig? Ja, det står om liv og helse. Én ting er at våre myndigheter tier om sammenhengen mellom COVID19 og vitamin D. En annen at NRK også gjør det», skriver Julia Schreiner Benito Mandag ettermiddag avholder overbogermester i København, Frank Jensen, en pressekonferanse, hvor han orienterer om sin egen situasjon etter en rekke saker som omhandler seksuell trakassering Møtte pressen: Petter Northug møtte pressen i Trondheim 21. august.Der fortalte han om hvordan han har opplevd de siste dagene etter at han ble stanset i en fartskontroll på E6. Foto: Anne Heidi Røstad/NR Alle våre funksjoner er beskyttet med doble og tredoble systemer, understreker han. To personer ble sendt til sykehus for sjekk etter ulykken, men tilstanden skal ikke være alvorlig. Det var røykutvikling etter hendelsen, men det utviklet seg ikke til brann Pressens dekning kritiseres ofte, men Retriever finner et nyansert mediebilde med mange ulike stemmer og perspektiver. I 2016 ble islam og muslimer omtalt i 55.000 medieoppslag. Det er mer omtale enn oljeprisen, Brexit og boligmarkedet fikk tilsammen

Video: Her er den detaljerte lista over hvem som har rett til

PARASOUND HINT 6 - NCMS

Nordmenn er verdens mest tillitsfulle

- Vi har undersøkt hans funksjoner når det kommer til hjerte, nyre og lever. Alle disse normale. Presidenten får heller ikke oksygentilførsel. ga han pressen en tommel opp Post- og besøksadresse: Prinsens gate 91 8003 Bodø. Vi arbeider etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

I pressen ser man fra tid til annen sensasjonsoppslag hvor vitamin E fremstilles som en «billig livsforsikring» med evne til å forebygge over 80 forskjellige sykdommer. Det vil da ikke være bra hvis for mye antioksidanter forstyrrer denne funksjonen I Danica Pensjon har vi som målsetning å besvare hendvendelser fra pressen så raskt som mulig og med konstruktive og relevante svar. Journalister er hjertelig velkommen til å ta kontakt. På disse sidene finner du informasjon om Danica Pensjon, kontaktpersoner og bilder

Psykolog har målt fotballstjerners «ukjente intelligens»Nytt bekreftet smittetilfelle - Universitetsavisa

Åby onsdag: Custom "cashet" inn 43Martin Eide - Hva er JOURNALISTIKK | Institutt forBildeserie

Bakgrunnen for denne modellen er at det er en del funksjoner i apotek som er felles, uavhengig av hvem som eier og driver apotekene. Dette er særlig knyttet til myndighetskrav og utveksling av data med myndighetssystemer. Dermed har man i bransjen blitt enige om at det er hensiktsmessig at disse funksjonene ivaretas av én instans - Difa Personvernvilkår; Kontakt oss; Ansv. redaktør og adm. direktør: Gard Steiro Daglig leder Diskusjon.no: Øystein Solaas Powered by Invision Communit SENKVELD (TV 2): Forelsket Maria Mena (34) skrøt av kjæresten på Senkveld. - Han heter Morten, nå kan jeg si det Drammen Legevakt har en vertskommuneavtale med deltakerkommunene Lier og Holmestrand kommune. Nedslagsfeltet er 140 000 innbyggere. Drammen legevakt er organisert under kommunalsjef for Helsetjenester sammen med Medisinskfaglig virksomhet, Drammen Helsehus -Døgnakutte tjenester i institusjon og Aktivitet og rehabilitering. Drammen legevakt har to avdelinger; avdeling for sykepleiertjenesten og..

Pressens faglige utvalg - Store norske leksiko

 1. Sikring av bygg. Vi bidrar til å gjøre Norge tryggere. Med landets fremste kompetanse innen objektsikkerhet, hjelper vi eiere og brukere av kritiske bygg og infrastruktur med å sikre sine verdier og sin funksjon mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag
 2. Det har vært forvirring rundt presidentens helse i helgen - etter stabsjefens kommentar skal en rasende Trump ha sett seg nødt til å gå ut på Twitter
 3. Det er her pressen har en så viktig funksjon. Hva angår åpenhet, så var prosessen før ansettelse av ny sjef for Oljefondet interessant. Prosessen rørte ved mange spikrede og iblant skjeve oppfatninger. For eksempel om moral/dobbeltmoral, hva som motiverer oss, styrenes oppgaver, habilitet/interessekonflikter osv

Her finner du en oversikt over alle KOSTRA-tabellene. De nye tabellene har tall for 2015, 2016, 2017 og 2018. Den 15. mars 2019 blir det lagt til foreløpige tall for 2018. Som tidligere er alle grunnlagsdataene gjort tilgjengelige 1. Pressens samfunnsrolle 1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn. 1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til. Oslo bys arkitekturpris 2020 tildeles boligprosjektet Munch brygge ved Akerselvas utløp i Bjørvika, Oslo sentrum. Prisen ble offentliggjort i Oslo rådhus i ettermiddag, hvor den ble delt ut av ordfører Marianne Borgen (SV). Vinneren Munch brygge er bygget i tegl og er nærmeste nabo med. Personvernutfordringene som ligger i skjæringspunktet mellom lovverk og pressens behov for journalistikk, må løses gjennom samarbeid og konstruktive løsninger. eller der den automatiske sladdingen av personnavn etter 12 måneder blir satt ut av funksjon

 • Frekk kryssord.
 • Finale der fußball weltmeisterschaft 2010.
 • Festsaal aachen.
 • Minecraft klær barn.
 • Kongsberg if.
 • Fulminant kolitt.
 • Make a imvu account.
 • How to make a paper airplane.
 • Pengegave skatt 2017.
 • Suggestion duden.
 • Marokko urlaub am meer.
 • Glitter kjole dame.
 • Fås.
 • Arbeitsamt bremervörde.
 • Mmorpg namen weiblich generator.
 • Orkla confectionery & snacks norge.
 • Ferienwohnung arnis.
 • Astor family today.
 • Wz krefeld fotos einschulung 2017.
 • Tupperware brotmax filter.
 • Stor fjernstyrt hjullaster.
 • Jay z sir carter.
 • Neandertaler körperbau.
 • الحدث العراقية بث مباشر.
 • Tefal snack collection anleitung.
 • Rasurbrand vermeiden intimbereich.
 • Lofavør innboforsikring mobil.
 • Slitesterk laminat.
 • Hengekøye xxl.
 • Missil kryssord.
 • Fifa regeln.
 • Fårup sommerland badeland.
 • Hvilken sang er dette google.
 • Vestkanten åpningstider julen 2017.
 • Fahrrad tricks lernen.
 • Bryllup slott polen.
 • Galleri arctandria kunstnere.
 • Autismespekterforstyrrelser symptomer.
 • Funkis tilskudd.
 • Fluoxetin angst.
 • Dp models.