Home

Selge skog

Skogsnorge - Skog til salgs - prise

I normal hogstmoden skog kan det stå fra 20 til 40 kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar). Dersom hele arealet består av hogstmoden skog med 20 kubikkmeter per dekar og en nettoverdi på f. eks. 150 kr per kubikkmeter, vil verdien av tømmeret bli ca. 3 000 kr per dekar eller ca. 450 000 kr for 150 dekar Investor Ola Mæles salg av 200.000 mål norsk skog til tyske investorer provoserer, og får rødlampene til å blinke i Sp og Ap. Det er på tide at det går opp et lys for Skogeierforbundet også. Salget av Norge bør stoppes Salg av skog. Min mor eier 50% av et småbruk. Småbruket har 2 ulike gårds- og driftsnummer. Det ene gårdsnummeret består kun av skog. (521,5 mål) Det andre gårdsnummeret har hus, låve, innmark (34 mål), innlandsbeite (9 mål) og skog (245 mål) Skal du selge skog skattlegges inntekten etter ganske høye satser. Men det finnes unntak. Flere sitter nok i bedre skattemessige posisjoner enn de tror I Stortingets spørretime onsdag rettet Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen kritikk mot regjeringen for dens iver etter å selge unna statlig skog og manglende vilje til å regulere private salg. - Naturen i Norge privatiseres. Stadig mer skog kjøpes opp av utenlandske aksjeselskap, framholdt han fra talerstolen

Hvem skal eie skogen? - Natione

 1. skogeiendom før det er gått 10 år siden jeg overtok, det er da et spørsmål om jeg er pliktig å dele noe av gevinsten med søsken/medodlere. Om det skulle dra seg til rettsak,.
 2. Skog i Norge kjøpes nå av tyske kapitalkrefter. Det er avgjørende for velferdsstaten vår at vi sikrer det norske eierskapet til naturressurser som vannkraft, skog, fisk og olje
 3. skogeiendom før det er gått 10 år siden jeg overtok, Ca 3,4 mål er skog som vi helst vil fjerne mesteparten av. Tror det i all hovedsak dreier seg om grantrær. Jeg vet ikke diameter eller høyde, men de er store

I disse dager er Sp og Ap opptatt av at forretningsmann Ola Mæle har solgt 581.000 dekar skog i Namdalen - til tyske LAM Land- und Forstwirtschaft. Selskapet eier landbruks- og skogeiendommer i Tyskland og flere andre land. Det er naturlig politisk debatt om eierskapet.For hvem vil selge landet sitt? Britene vil. Gjennom Statens pensjonsfond utland har Norge kjøpt hele handlegater i London Redaksjonen Skog Ikke flaut å selge skogen ut av slekta. 80 prosent av markedet har falt bort der det er ulv, bygdene trenger likvide og aktive skogeiere, og odelsloven har gått ut på dato. Ketil Koppang i Koppang Landbruk selger 100 landbrukseiendommer i året. Og [ Staten vil selge historisk mye skog. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lanserer nå det største statlige eiendomssalget i Norge i moderne tid. 500.000 dekar skog skal selges de neste. Han har solgt en del rene skogeiendommer etter priskontrollen ble tatt bort. - Skog på 1000-1500 dekar egner seg best som tilleggsareal, mens en eiendom på 8000-10000 dekar tre er andre interessenter. Kanskje med en del fjellareal. Da får vi folk som tenker jaktterreng, og gjerne utenbygds fra, bekrefter Johansen

 1. For at tømmer skal kunne selges via Glommen Mjøsen Skog må eiendommen forvaltes etter Norsk PEFC Skogstandard (tidligere Levende Skog Standard). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne selge tømmer til norsk og utenlandsk industri. Du finner mer om våre miljøstandarder og sertifisering her
 2. Casher inn én halv milliard på skog For 17 år siden kjøpte Ola Mæle 730.000 mål med skog i Namdalen for 88 millioner kroner. Nå har han solgt unna nesten alt, og innkasserer mellom 500 og 550 millioner
 3. SB Skog kjenner skogen og vi kjenner våre skogeiere. Med en fleksibel organisasjon sikrer vi effektivitet og kvalitet for alle våre kunder. Vi blir kjent med deg og skogen din før vi sammen kommer fram til riktig løsning for deg. Vi tar oss av alt som skjer i skogen, fra hogst til foryngelse, og kombinerer trygghet og tilstedeværelse med effektivitet og kvalitet
 4. Selge skog? Hei jeg har kjøpt en småbruk på Askøy utenfor bergen. Det har en tilhørende teig på 70 mål med skog av høy bonitet. Er det noen mulighet tjene penger på la noen andre høgge skogen her ? Evt at noen høgger skogen og får beholde veden som betaling ? Ingen.

Siden 2011 har de solgt 327 eiendommer med et samlet areal på rundt 540 kvadratkilometer. Ufattelig mye skog, stein, myr, røsslyng, kratt og fjellknauser har skiftet eier. I tillegg la de ut 200 hytter og skogskoier for salg. Den største eiendommen, ca. 32 000 dekar i Vassbygda i Nærøy, ble solgt til Olav Kolstad og Tone Holte Svensen Statskog gjennomfører i perioden 2011-2020 et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer. Vårens salgsrunde startet 5. mai MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) uttaler til Trønder-Avisa 3. oktober at hun er kritisk til at utenlandske interesser kan kjøpe opp store, norske landeiendommer.Uttalelsen faller i forbindelse med at forretningsmannen Ola Mæle har solgt 600 000 dekar skog og utmark i Namdalen til et tysk selskap Skog er en økonomisk reserve som kan være god å ha, men pass på at den ikke blir for gammel, og begynne å miste verdi. Prisene er dessuten gode akkurat nå, men vi har ingen garanti for at det vil vare. Husk: Verdien av hogstmoden skog vokser nesten alltid raskere på konto. Jeg aner ikke hvor mye skogen er verdt Ring oss - Heldig at vi kan selge billetømmer - Mitt største ønske er en kald og våt vår neste år. I forrige billeangrep så ikke skogen ut. Trærne var helt røde, sier skogeier Ragnar Friberg i Porsgrunn. Langs kysten av Telemark og Agder er det nå betydelige lokale billeangrep på granskogen

Eiendommen Ødegård skog er i kommunal eie per i dag. Delen av skogen som er avsatt til bebyggelsesformål i den gjeldende kommuneplanen (det såkalte feltet BT2) og har et areal på rundt 44.000 kvadratmeter, har rådmann Jane Short Aurlien foreslått å selge til en fremtidig utbygging Selg tømmer. Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere. Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene

Skal du selge skog? Dette bør du vite om skattereglene

Redaksjonen Skog AT Skog selger seg ut av Moelven. AT Skog har i dag sendt ut en pressemelding om at de ønsker å selge seg helt ut av Moelven Industrier AS, og dermed vil selge sine aksjer til Glommen Mjøsen Skog Kjøp Norske Skog (NSKOG) aksjen. Hos Nordnet kan du handle fra 1 kr i kurtasje. Klikk her for å følge aksjekursen i realti

Ap gir regjeringen kritikk for å selge ut statlig skog

Norske Skog vil selge tomt. Norske Skog Skogn vurderer mulig salg av næringsarealene på Fiborgtangen til Levanger kommune og eventuelt andre medinvestorer. Av: Gina Aakre. access_time Publisert 22.08.2019 Norske Skog Skogn og Levanger kommune innleder et samarbeid om å utvikle næringsarealene på Fiborgtangen Viken Skog har dyktige og kompetente skogbruksledere som er eksperter i ditt område. Vi sørger vi for å gi deg de beste råd, verktøy og oppfølging slik at du skal få mest mulig ut av skogen din. Se hva vi tilbyr. Rådgivningstjenester til skogeiere Aps Nils Kristen Sandtrøen anklager regjeringen for å selge skog til private. Som overskriften antyder, bør han gå rimelig stille i dørene. Å høre Arbeiderpartiet og Sandtrøens svartmaling av privat eierskap når det kommer til skog er ganske forstemmende

Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard går sammen og kjøper RingAlm AS. - Eksisterende eiere har ønsket å selge RingAlm AS. En eierkonstellasjon bestående av Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard har vurdert selskapet og valgt å kjøpe 100 prosent av aksjene Skal man selge gårdsbruk er utgangspunktet for betaling av skatt gevinsten ved salget. Det vil si differansen mellom hva du kjøpte for og hva du selger for, etter avgifter er betalt. Eiendommen må ha mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog For deg som vil selge; Les mer. RØYKEN - Romslig påkostet enebolig med over 10 mål tomt Les mer. Skog i Kongsvinger kommer for salg Les mer. Furnes - Ringsaker - Gård/gårdstun Les mer. ØNSKES KJØPT - Eidskog, Kongsvinger, Sør Odal, Nes, Eidsvoll og Aurskog Høland Kommune. Les mer Selg tømmer. Priser og sortimenter. Viken Skog har konkurransedyktige tømmerpriser basert på gjeldene priser avtalt med våre industrikunder. Viken Skog skal tjene penger for skogeier - ikke på skogeier! Viken Skog sørger for at alle skogeiere får en konkurransedyktig pris

Det finnes mange gode grunner til å ikke hogge skogen for tidlig. Ved å vente til riktig tidspunkt, øker verdien betraktelig. En grunn er at volumet øker. Du har mer tømmer å selge. I bildeeksempelet ser vi at en skogeier nesten kan tredoble verdien på sin skog ved å vente 20 år med hogst. Kvaliteten øker parallelt med veksten LAM har skog og landbruk som eneste virksomhetsområde og eier landbruks- og skogeiendommer i Tyskland og flere andre land. Salget er ikke omfattet av konsesjonsloven da Mæle selger alle aksjene i selskapene, noe som tilsier at hjemmelen til eiendommene forblir i de opprinnelige selskapene

Odelsrett gjelder bare landbrukseiendommer. Det må være dyrket jord eller produktiv skog på eiendommen. I dag er kravet at eiendommen har minst 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog. Odelsloven gir bestemte arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når eieren selger eiendommen eller dør De kan dermed ikke ta gården på odel hvis den blir solgt ut av slekta. Overgangsregel. Dersom det har blitt høve - oppstått anledning - til å bruke odelsrett før 1. januar 2014, så skal de gamle reglene gjelde. Det betyr at de gamle reglene gjelder hvis gården blir solgt før 1. januar 2014

Statskog driver skog etter de strengeste miljøprinsippene i landet og bruker store ressurser på å sikre en langsiktig og bærekraftig skogsdrift. Les mer. Jakt- og fiskepodden. En podcast for deg som kjenner nakkehårene reise seg av vellyst til lyden av fluesnelle og hagle Skal man selge tomt må man også redegjøre for en rekke områder, og hente inn informasjon om tomten, reguleringene og en rekke andre forhold. Gjør det enkelt. Velger du en megler til å selge tomten din, vil du kunne spare deg selv for mye papirarbeid og hodebry

Marit Stålesen har skatte- og avgiftsrett som sitt hovedarbeidsområde. Hun arbeider med rådgivning ved planlegging og gjennomføring av transaksjoner og disposisjoner, f.eks. ved salg av tomteområder for utbygging, og bistår i saker der skattemyndighetene varsler om endring av ligningen.Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS er Buskeruds største advokatfirma.Selskapets advokater. Har solgt skog på størrelse med Oslo. Statskog drifter statlige skog- og fjelleiendommer. Siden 2011 har de solgt 327 eiendommer med et samlet areal på rundt 540 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område med røsslyng, myr, fiskevann og bartrær som er 20 prosent større enn Oslo kommune Astrid har stor nytte av sin lille skog november 4, 2020 Tøgers oprift på verdi og kvalitet oktober 16, 2020 AT Skog overtar skogsdriftlag oktober 14, 2020 Kan de gjøre noe med veiene? oktober 7, 2020 - Heldig at vi kan selge billetømmer oktober 1, 2020 Leveringsavtale på billeskadd sagtømmer september 20, 2020 Se flere nyhete

Skogsnorge - Kjøpe skog

Eiendomsinvestor Ola Mæle selger nesten 600.000 dekar med skog og utmark til det tyske land- og skogbruksselskapet LAM Land- und Forstwirtschafts Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid, men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer. Inntektene fra skogen er skattepliktig som alle andre inntekter. Likevel har skogbruksnæringen noen spesielle utfordringer, som det har vært forsøkt å ta hensyn til med spesielle skatteregler. Da det er nokså vanlig med ujevn avvirkning og tidvis store overskudd, ha Skogavvirkning for salg Publisert 21. oktober 2020; 3. kvartal 2020 Prisendring, prosent; 1000 kubikkmeter Kroner per kubikkmeter 3. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 3. kvartal 2017 - 3. kvartal 202

Erfaring fra daglig drift av skog- og utmarkseiendommer samt taksering. Vi bistår grunneiere med ulike tjenester, og tilbyr en personlig og faglig bistand I 2017 opphevet Høyre priskontroll på skog. Det har gjort det lukrativt å selge skogeiendommer. I begynnelsen av oktober ble en nesten 540.000 dekar stor eiendom med skog og utmark i Namdalen solgt til et tysk land- og skogbruksselskap. Det er et større areal enn hele Oslo fylke Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum synes Statsskog sin strategi om å selge skog er god. - Det åpner store muligheter, det er det største statlige salget av skogeiendommer i moderne tid. - Norske Skog selger 1,35 millioner dekar skog og utmark i Midt-Norge. Kjøper er selskapet Kiær Mykleby, som i dag står for skogsdrift og utmarksbasert turisme i Stor-Elvdal kommune Statskog selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men vi forbeholder oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud. Alle eiendommene har en egen salgsansvarlig. Disse er ført opp med telefonnummer og e-postadresse i salgsoppgavene og på informasjonssiden for den enkelte eiendom

Nylig ble aksjene til en skog- og utmarkseiendom i Namdalen solgt til en tysk stiftelse. Ap sender nå leserinnlegg land og strand rundt om at salget var muliggjort av endringer foretatt av denne. Statskog fortsetter å selge unna skog, og for 15,4 millioner kroner kan man nå sikre seg 29000 mål i Midt-Norge

Dersom vi ikke skal kunne selge til utenlandske oppkjøpere, må loven endres, sa Bollestad. - Men skogen ligger der fortsatt, og mulighetene for lokalbefolkningen til å bruke den, ligger der fortsatt, framholdt hun og påpekte i samme åndedrag at Arbeiderpartiet ikke gjorde noe for å endre loven i de åtte årene de satt i regjering ** Under den siste rødgrønne Stoltenberg-regjeringen ble det i perioden 2011 til 2013 solgt 210 720 dekar skog. ** Under dagens Solberg-regjering fra 2014 til 3. mai i år, er det solgt unna 183. Ola Mæles eiendom i Trøndelag på nærmere 600.000 dekar selges nå til et tysk land- og skogbruksselskap, LAM Land- und Forstwirtschafts. Ola Mæle og Ulvik Kiær AS kjøpte i 2003 Norske Skogs eiendommer på tilsammen 1,4 millioner dekar, hvorav Mæle hadde størst ambisjoner for utmarksforvaltningen Statskog selger nå eiendommer som samlet utgjør ca. 80 000 daa. Eiendommene ligger i Telemark, Oppland, Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Dette er en unik mulighet for lokale skogeiere. Ved kjøp av tilleggs eiendom kan de styrke sitt eget næringsgrunnlag. Folberg skog hadde for eksempel en takst på 9 millioner kroner, og ble solgt for 16. - Vestre Trandem oppnådde en pris nærmere det dobbelte av hva gammelt prisregime ville gitt. Vi har også solgt en eiendom i Buskerud som gikk for det dobbelte og vel så det, men der var det mange ting inne i prisbildet, forteller megleren

Høyreregjeringen og salget av norsk skog til Tyskland

Skogsnorge - Verdi av skogseiendo

Aps Nils Kristen Sandtrøen anklager regjeringen for å selge skog til private. Som overskriften antyder, bør han gå rimelig stille i dørene Norske skog kjøper en årlig mengde strøm av Statkraft, og selger strømmen de ikke bruker videre. Papirprodusenten opplyser at de hittil i år har tapt rundt 45 millioner kroner i Norge på salg av overskuddsenergi

SKOG OG HAGE AS. Nye Skog og Hage AS på Lillehammer selger og reparerer de fleste produkter du trenger i hagen eller i skogen. Vi har alt fra nye store snøfresere og selvgående robot gressklippere til et kjede til din gamle motorsag Dersom du selger en borettslagsleilighet, må salgsoppgaven informere om eventuell forkjøpsrett og eierskiftegebyr. Det samme gjelder andel fellesgjeld og andre fellesutgifters som knytter seg til den aktuelle boligen. Informasjon som dette kan du få av styret i borettslaget Selger og naboeiendom har rekvirert grensepåvisning av søndre grenselinje på skogen (punkt 20 og 21 i vedlagte matrikkelkart). Grensepåvisningen er kun ment for fastsettelse av eksisterende grense slik den er i dag og vil ikke påvirke eiendommens totalareal Selger Norske Skog har siden dette kontaktet Astrup og spurt om han er interessert i et oppkjøp. - Vi har lest om salget i lokalavisen og har fått en henvendelse fra selger. Per dags dato er vi ikke interessert i eiendommen, sier Astrups pressetalsmann Even Elander til E24 Får selge skog og dyrka mark til naboen Artikkeltags. Vestre Toten; Bøverbru; Landbruk; Av Per Hovland. Publisert: 10. mars 2020, kl. 19:54 Sist oppdatert: 10. mars 2020, kl. 19:54. Gården Eriksrud Østre og Vestre på Bøverbru splittes opp, med politikernes velsignelse. Til toppen Utgitt.

Da Glommen Mjøsen Skog sikret seg 71 prosent av aksjene i Moelven i januar utløste det tilbudsplikt. Det vil si at Glommen Mjøsen Skog må tilby de andre aksjonærene å kjøpe deres aksjer i Moelven. Nå har AT Skog besluttet å selge sin aksjepost på 7 prosent AT Skog selger seg helt ut av Moelven Industrier Glommen Mjøsen Skogs anvendelse av forkjøpsretten, utløste også tilbudsplikt på samtlige aksjer til øvrige aksjonærer. Glommen Mjøsen Skog har, i tråd med aksjonæravtalen, sendt AT Skog tilbud på kjøp av alle aksjene i Moelven Industrier Norske Skog skal selge sine 26,4 millioner aksjer i Moelven ASA til fem skogeierforeninger. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Publisert torsdag 08.

- Kvalm av drømmeturen

Det lysner i skogen - Natione

De mener dette har medvirket til at en stor skogeiendom i Namdalen har blitt solgt til Tyskland. Begge debattantene er enige med meg i at en investor som Ola Mæle ikke sparer formuesskatt på å selge skog eller en bedrift siden han også får skatt på salgssummen Staten selger mer skog. Statskog legger ut 15 nye eiendommer for salg, i alt 46 000 dekar. Statskog skal selge over 200 eiendommer fram til 2017. Samlet areal utgjør om lag 500 000 dekar,. SKOG OG HAGE AS. Nye Skog og Hage AS på Moelv selger og reparerer de fleste produkter du trenger i hagen eller i skogen. Vi har alt fra nye store snøfresere og selvgående robot gressklippere til et kjede til din gamle motorsag

Norske Skog stenger ned papirmaskin i Halden Norske Skog legger ned en av tre papirmaskiner på sitt anlegg i Halden før årsskiftet. Det er ennå ikke avklart hvor mange ansatte som rammes AT Skog oppfordrer til bruk av miljørapport også ved drifter under 100 m³. Rapporten viser hvilke miljøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst, samt eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst. AT Skog har utarbeidet en standard driftsavtale Norske Skog legger ned en av tre papirmaskiner på sitt anlegg i Halden før årsskiftet. Det er ennå ikke avklart hvor mange ansatte som rammes Selger tettvokst gran til ytterkledning. SKOG. 09.11.2020. Roar Ree Kirkevold. Også skogeierne må tenke nisjemarkeder, og utnytte de ressursene som skogen gir mer aktivt. Markedet ligger der, så det er oss det kommer an på, sier Marit og Knut på skoggården Hougsrud i Valdres Norsk skog privatiseres ikke Ap-politiker Nils Kristen Sandtrøen kritiserer regjeringen for Ola Mæles skogsalg, men argumentasjonen kan plukkes fra hverandre, Politikernes forutsetning for kjøpet var at Statskog i etterkant skulle selge ut store arealer

Ikke flaut å selge skogen ut av slekta - Norges

Rollag i Buskerud - Bratterud gård og sameiet Kvisle Skog

Staten vil selge historisk mye skog - V

Staten kvitter seg med enorme skogsområder. Regjeringen er i gang med å selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser Det kan gis samtykke til deling når delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det skal legges vekt på hensynet til vern av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

GJØR KLAR FOR SALG: Bryllupsvent for Norske Skogs bruder – E24

Skogeiendom selges for omkring 50% over takst Norsk Skogbru

Nye Skog og Hage på Lillehammer. Vi selger og reparerer de fleste produkter du trenger i hagen eller i skogen. Vi har alt fra nye store snøfresere og selvgående robot gressklippere til et kjede til din gamle motorsag Eiendommen har vært i slekta i 13 generasjoner, men nå selges hus, jord, skog og jaktrettigheter til høystbydende. - Vi har seriøse interessenter som kan betale, sier megleren Norske Skog har inngått en avtale om å selge en fabrikk i Thailand for 33 millioner dollar

For deg som ønsker å kjøpe og selge bitcoins er mulighetene mange. Under får du en steg-for-steg guide til hvordan du kan kjøpe og selge bitcoin hos den store kryptobørsen Coinbase. Det første du må gjøre er å gå til Coinbase.com, som er en av de største børsene for kjøp og salg av bitcoins Ved salg av et gardsbruk eller jord-/skogareal er det flere ting å ta hensyn til. I det følgende omtales noen forhold som kan være aktuelle å ha kjennskap til både for den som vurderer å selge og den som vurderer å kjøpe landbrukseiendom/areal Norske Skog, tidligere Norske Skogindustrier ASA (OSE: NSG), er verdens nest største produsent av avispapir og verdens tredje største produsent av magasinpapir. [trenger referanse] Selskapet har hovedkontor i Norge og fabrikker i 14 land over hele verden og en produksjonskapasitet på cirka 6,5 millioner tonn papir i året.Norske Skog ble etablert i 1962 som Nordenfjeldske Treforedling, og. Har hatt et par tømmerdrifter siste årene, første med Allskog og sist nå med SB. I begge tilfeller har de formidlet salget av ved som en tjeneste, uten at de har tatt noe stort overskudd på det. De har vel i praksis ingen faste kanaler for ved, så i så måte er det nok like enkelt å selge ved privat uten å blande inn andre aktører KrF og Høyre i Vegårshei kommune vil selge kommunens skog og Fjellheim for å få inn penger, skriver Tvedestrandsposten. På formannskapet på tirsdag hadde KrF og Høyre hele 26 punkt til.

Skog til salgs – Generasjonsskifte landbrukAustad Skog/Drammen - Påkostet prisbelønnet arkitekttegnet

Norske Skog viser til en pressemelding som ble sendt ut 6. februar 2020 om at det hadde inngått en avtale om å selge tasmanske skogseiendeler som kontrolleres av det australsk-baserte investeringsfondet New Forests Skogen i Norge vokser som aldri før. I løpet av de siste 90 årene er skogvolumet tredoblet. Årlig bruttotilvekst er mer enn dobbelt så høy i dag som på 1920-tallet. En følge av dette er at andelen hogstmoden skog, gammelskog og mengde dødt trevirke øker Norske Skog uttalte etter at budet fra finanskjendisene Petter Stordalen og Øystein Stray Spetalen at de var villige til å selge Union. Betingelsen var imidlertid at det ikke skulle produseres. Selger skogteig som har vært i familiens eie i over 200 år Artikkeltags. Skog; Bolig og eiendom; Økonomi og næringsliv; Elverum; Nyheter; Av Nils Henning Vespestad. Publisert: 25. september 2020, kl. 20:56 Sist oppdatert: 25. september 2020, kl. 20:56. Nok en stor. Skogen består av en samlet teig. Takstmann har besiktiget deler av skogarealet, et plantefelt øst for tun samt areal enda lenger øst som ble avvirket i 2019. Hogstklassefordeling er gjort etter opplysninger fra selger samt skjønn fra takstmann da det ikke foreligger skogtakst av nyere dato Hogstmoden skog er sluttavvirket i henhold til plan. Alt avvirket areal har igjen blitt replantet i 2013, og de siste teigene blir replantet i august 2020. Det vil da være til sammen ca. 28000 planter som er satt i jorden, og det er også utført løpende ungskogpleie på skog i de nedre hogstklasser

 • Groblad systematikk.
 • Turistkart trondheim.
 • Star wars episode 4 release date.
 • Siemens kondenstørketrommel.
 • Forvaltningsloven enkeltvedtak.
 • Xi jinping.
 • Pindborg tumor.
 • Pizzeria amore köpenhamnsvägen.
 • Juwel rio 240 mål.
 • Bundesfestung ulm.
 • Psykisk lidelser.
 • Raptors bird.
 • Kindersport chemnitz hartmannhalle.
 • Karriereveileder bergen.
 • Rorbu skjærhalden.
 • Dyrebeskyttelsen katter.
 • Uwe rösler tidligere trent.
 • Brystkreft spredning lymfe.
 • Fastnøkkel tommer.
 • Hengerfeste traktor.
 • Camping ved mjøsa.
 • Mailänder flughafen.
 • Blodmat fakta.
 • Berliner zucker.
 • Hyperion sequoia.
 • Flettet levegg.
 • Grashüpfer bio hof & lieferservice.
 • Leonardo da vinci fly.
 • Die halle tor 2 köln.
 • Indianer kostyme mann.
 • Fars dag usa.
 • Snorre sturlasson heimskringla.
 • Reifen.com hannover.
 • Carport einseitig freitragend.
 • Fabelwesen greif.
 • Filmnächte dresden 2018.
 • Bilstereo.
 • Radioresepsjonen dr oetker.
 • Dette skjer når du slutter å snuse.
 • Barnepensjon hvor mye.
 • 13 reasons why season 2 trailer.